Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Поняття соціальної структури суспільства

Карточка работы:81721
Цена:
Тема: Поняття соціальної структури суспільства
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Державне управління у сфері економічної діяльності
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Державний Інститут Підготовки Кадрів (ДІПК)
Содержание:ВСТУП 3 1. Соціальна структура суспільства 4 2. Соціальна стратифікація 8 3. Трансформація соціальної структури українського суспільства 12 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
Курс:1
Реферат:
Язык:
Вступление: Суспільство є складною соціальною системою, структурно організованою цілісністю, яку утворюють різні елементи, компоненти, підрозділи. У свою чергу вони теж мають певний рівень організованості й упорядкованості власної структури. Це дає підстави стверджувати, що соціальна структура суспільства є комплексним, багатомірним утворенням. Соціальна структура суспільства – ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об’єднаних стійкими зв’язками і відносинами. Іншими словами, це внутрішній устрій суспільства, який складається з відповідно розташованих, упорядкованих елементів, що взаємодіють між собою. Поняття «соціальна структура» охоплює системно-організаційний і стратифікаційний аспекти.
Объём работы:
17
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Соціальна структура - це сукупність взаємопов’язаних упорядкованих соціальних спільнот, груп, а також відносин між ними. Соціальна структура формується за різними ознаками: класовими, національними, статевими, віковими, професійними та ін. Соціальна структура ніколи не є простим описом суспільства в «горизонтальній проекції», вона передусім є відображенням соціальної нерівності. Нерівність індивідів і соціальних груп є первинною ознакою соціальної структури. В іншому разі (за рівності, тотожності елементів системи) відсутні підстави для тверджень про суспільну організацію, структуру. Тому соціальна структура суспільства в його «вертикальній проекції» – це ієрархічно організована сукупність статусів, груп, верств, класів (нерівних ресурсів, якими володіє соціальна система). Соціальна структура сучасного українського суспільства залежить від спрямування сутності соціальних трансформацій, суть яких – у зміні функціональних зв’язків у суспільстві. її основу становлять: 1. Зміна суспільної форми всіх основних соціальних інститутів – економічних, політичних (передусім інститутів власності), культурних, освітніх; глибокий суспільний переворот і реформування тих соціальних засад і регуляторів, що формують соціальну структуру (вона стала менш жорсткою, рухливішою). 2. Трансформація соціальної природи основних компонентів соціальної структури – класів, груп і спільнот; відновлення їх як суб’єктів власності й влади; поява економічних класів, верств і страт з відповідною системою соціальних конфліктів і суперечностей. 3. Ослаблення існуючих у суспільстві стратифікаційних обмежень. Поява нових каналів підвищення статусів, посилення горизонтальної та вертикальної мобільності українців. 4. Активізація процесів маргіналізації. 5. Зміна порівняльної ролі компонентів соціального статусу. Якщо в стратифікації радянського суспільства домінував адміністративно-посадовий критерій, пов’язаний з місцем у системі влади та управління, то в нинішньому вирішальним є критерій власності й доходів. 6. Підвищення соціального престижу освіти і кваліфікації, посилення ролі культурного фактора у формуванні високостатусних груп. Зумовлено це становленням ринку праці. Але це стосується спеціальностей, які користуються попитом на ринку, насамперед – економічної, юридичної та управлінської. 7. Зміна якісних і кількісних параметрів соціальної структури. Відомо, що чим прогресивніша статево-вікова структура, тим більшими можливостями розвитку вона наділена, тим стійкіший соціальний (трудовий, інтелектуальний, культурний) потенціал населення. 8. Поглиблення соціальної поляризації суспільства. Майновий чинник є стрижнем трансформацій. Економічний статус і спосіб життя еліт, вищої верстви різко зросли, а у більшості населення – різко знизилися. Розширилися межі зубожіння і бідності, виокремилося соціальне «дно» – жебраки, безпритульні, декласовані елементи.
Вариант:10
Литература:1. Гідденс Е. Стратифікація і класова структура // Социс. – 1992. – № 9, 11. 2. Дюркгейм Е. Про поділ суспільної праці. Метод соціології. – М.: Педагогіка, 2001. 3. Іконнікова Н. Сучасні концепції соціальної структури і соціальної стратифікації // Особистість. Культура. Суспільство. Обрані статті: 2000 р. Т. 2 вип. 3 (4). 4. Панов Е. На вістрі соціальної еволюції: «я» - «ми» - «вони» // Людина. – 1998. – № 2. 5. Сорокін П. Соціальна і культурна мобільність // Сорокін П. Людина, цивілізація, суспільство / Під ред. А.Ю.Согомонова. – М.: Политиздат, 2002. 6. http://readbookz.com/book/195/7396.html - Соціологія - Городяненко: Соціальна структура та соціальна стратифікація суспільства.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)