Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Соціальна робота»

Тенденції розвитку наркозалежності в сучасному молодіжному середовищі

Карточка работы:364ф
Цена:
Тема: Тенденції розвитку наркозалежності в сучасному молодіжному середовищі
Предмет:Соціальна робота
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):социальная работа
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:Вступ 3 Розділ І. Особливості процесу наркотизації в сучасному українському суспільстві 7 1.1. Наркотики як спокуса 7 1.2. Особливості наркозалежної особистості 15 Розділ ІІ. Наркоманія як форма девіантної поведінки 42 2.1. Сенсостворюючі цінності наркозалежної особистості 42 2.2. Нервово-психічні порушення особистості 54 Розділ ІІІ. Профілактика наркоманії 66 3.1. Роль ЗМІ у профілактиці наркоманії 66 3.2. Тенденції розвитку діяльності профілактичних центрів, їх досвід 75 3.3. Культурологічний, соціальний, медичний, психологічний, педагогічний аспекти профілактики наркоманії 79 3.4. Проблеми сучасної профілактики наркотизації 104 Висновок 111 Список використаної літератури 113
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Питання наркоманії ще постало перед суспільством з прадавніх часів. Ніхто і не підозрював, що ця хвороба призведе до великих втрат, а найголовніше до втрати молодих, енергійних, талановитих особистостей у руках яких знаходиться майбутнє нашої держави та перш за все наших дітей. На сьогоднішній день питання боротьби з наркоманією стоїть на одному рівні з питанням стосовно боротьби зі злочинністю. Звичайно – це одні з найважливіших соціальних трагедій. Адже вони пов’язані один з одним, так як майже 45% злочинів вчиняються у стані наркотичного сп’яніння. На жаль , на сьогоднішній день суспільство не винайшло ліків від цієї страшної хвороби. Законодавство нашої держави ще недосконале для боротьби з наркоманією. Кожний рік число зростає і на даний момент сягає 16% (1 млрд. чол., коли всього населення у світі приблизно 6 млрд. ). Як видно, наркоманія – це “Ахіллесова п’ята” не лише нашої держави але й усього світу. На сьогоднішній день вирішення проблеми наркоманії означає позбутися майже половини проблем, які постають перед державою та суспільством. Це першочергове завдання органів державної влади та громадян , як України, так і інших країн. Загрозлива тенденція поширення наркоманії в нашій державі та за кордоном досить активно обговорюється у спеціальній літературі. Такі відомі вчені, як А.Г.Ахромова, В.Г.Григоренко, В.П.Моченов, Л.С.Фрідман, аргументовано стверджують про те, що старший підлітковий вік з його морфологічною, функціональною поведінковою перебудовою є тим критичним періодом генезису, коли під впливом загальної, нервової, ендокринної реактивності значно підвищується ризик виникнення різних пограничних нервових, психічних та емоційних розладів та пов’язаних з ними різноманітних поведінкових девіацій. У зв’язку з цим, ряд учених стверджують, що необхідно глибинно вивчити мотиви, потреби та причини, що спонукають підлітків цього віку до вживання наркотичних речовин. У літературі має місце думка про те, що потяг підлітка до вживання наркотиків є результатом особистісного психологічного неблагополуччя і відображає процес аномального його розвитку. Зокрема, виділяються такі причини: а) нездатність підлітка до продуктивного виходу із ситуації ускладнення задоволення актуальних життєво важливих потреб; б) несформованість і неефективність засобів психологічного захисту, що дозволяють підлітку справлятися з емоційною напругою. Багато авторів стверджують, що джерело внутрішніх конфліктів та девіантної поведінки підлітків міститься у розбіжності між реальною та ідеальною самооцінкою, що особливо яскраво проявляється у старшому підлітковому віці. Очевидно, що розбіжності між Я – реальним і Я – ідеальним породжують велике напруження, способи зняття якого підлітку не завжди відомі, доступні, зрозумілі. А ось такий спосіб зняття напруження, як наркотик, і відомий, і зрозумілий, і доступний, і що дуже важливо – цікавий . Тому завдання психокорекційної роботи з Я – концепцією у підлітковому віці полягає в тому, щоб навчати підлітка: по-перше, нейтралізації психічної напруги, яка виникає у процесі його розвитку; по-друге, переведення психічної енергії, що складає зміст напруги, в енергію, яка спрямована на особистий розвиток, на придбання і розкриття нових можливостей. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Немає сумніву, що у викладеному аспекті велике навчальне, виховне, регулювальне, корегувальне та реабілітаційне значення має фізична культура і спорт. Це, як стверджує В.Г.Григоренко, пов’язане з тим, що в шкільному віці одночасно з фізичними змінами відбувається глибока перебудова психіки, що зумовлюється не тільки фізіологічними чинниками, але й значною мірою психосоціальним впливом. Прагнення підлітків порівнювати себе з однолітками посилює стеження за своїм тілом, що викликає стійку заклопотаність, тривогу, конфліктогенні реакції на зовнішні оцінки та зауваження. У такій ситуації підлітки схильні до переоцінки дійсних та уявних відхилень від норми, особливо щодо свого тіла. Динаміка фізичного розвитку, таким чином, впливає на самооцінку та почуття особистісної значущості підлітка. Оскільки підлітки відрізняють соціальну реакцію на зміни їхньою фізичної зовнішності і стану, вони включають її в уявлення про себе. Чимало криз та конфліктів у цей період пов’язано з неадекватним, неуважним або образливим ставленням до них дорослих, які таким чином провокують формування у них асоціальної поведінки. Протягом останніх років в Україні розвиваються та апробовуються різні напрямки профілактики наркотичної залежності у підлітковому середовищі, однак втілення ефективних основ превентивних стратегій відбувається з великими труднощами. Швидка залежність, трудомісткість, довготривалість, низька ефективність лікування і реабілітації наркозалежних підказують, що основний акцент треба робити на попередження, первинну профілактику. На думку видатних учених, таких як В.Г.Григоренко, В.П.Моченов, Л.С.Фридман, Н.Ф.Флеминг, Д.Г.Робертс, П.М.Якобсон, необхідно змінити всю ідеологію і стратегію антинаркотичної діяльності. Досвід показує, що ефективність засобів фізичної культури та спорту у профілактичній діяльності з охорони та укріплення здоров’я, у боротьбі з наркоманією, алкоголізмом та правопорушеннями дуже висока, особливо у підлітковому середовищі. На жаль, величезний профілактичний, корекційний і реабілітаційний антинаркотичний потенціал, що закладений у фізичній культурі і спорті, не може бути реалізований без спеціально розроблених педагогічний технологій, упровадження нових організаційних форм фізкультурно-спортивної роботи. Метою дослідження є тенденції розвитку наркозалежності в сучасному молодіжному середовищі. Метою роботи зумовлено завдання дослідженя: охарактеризувати наркотики як спокусу визначити особливості наркозалежної сосбистості розкрити сенсостворюючі цінності наркозалежної особистості вивчити нервово-психічні порушення особистості розглянути роль ЗМІ у профілактиці наркоманії дослідити тенденції розвитку діяльності профілактичних центрів, їх досвід проаналізувати культурологічний, соціальний, медичний, психологічний, педагогічний аспекти профілактики наркоманії визначити проблеми сучасної профілактики наркотизації. Структура роботи. Дипломна робота містить вступ, три логічно пов’язані між собою розділи, висновок та список використаної літератури.
Объём работы:
100
Выводы:Україна, яка є невід’ємною частиною світової співдружності, не могла довго перебувати поза глобальною епідемією наркоманії. значущість цієї проблеми у країні наростає з кожним роком. Наша держава вже перетворилася у так звану наркозалежну країну. Небезпеку цієї хвороби можна зрозуміти з даної роботи. Але щоб отримати перемогу над цією хворобою людство повинно перш за все зрозуміти небезпеку цього лиха. Адже у багатьох, особливо у молоді, неправильне уявлення про наркотики. Люди помиляються вважаючи наркоманію розвагою, що відносить у світ приємних відчуттів. Вони навіть не підозрюють, яку небезпеку приховують у собі ці „задоволення”, які наслідки спричиняють нешкідливі на перший погляд захоплення, до якої життєвої трагедії вони призводять. На мою думку, повністю наркоманію не знищити, адже наркомани у країні були і будуть. Можливо лише зменшити число залежних. Для вирішення цього питання необхідно дивитися у корінь самої проблеми, необхідно з’ясувати причину і створити умови, щоб у майбутньому вона не призвела до небажаних результатів. Я вважаю що ні лікування, не досконале законодавство не розв’яже повністю проблему наркоманії. Питанню наркоманії необхідно приділяти більше уваги у кожній сім’ї, школі, у навчальних закладах, на підприємствах, популяризувати знання про шкоду наркотиків серед молоді, передусім у періодичній пресі, на радіо – і телепередачах, науково-популярній літературі. Проблеми можуть бути вирішені лише тоді коли суспільство буде з належною увагою до них ставитися, докладаючи усіх зусиль до їх викорінювання, то наркоманію можна буде перемогти. І саме тоді, на мою думку, матиме результат і лікування, і буде впливати на людей чинне законодавство. Адже відомо, як що особа залежна, то ніякі діючі нормативні акти не можуть їй перегородити, щоб отримати наркотичні речовини або психотропні. Тому необхідно терміново і активно включатися в боротьбу з наркоманією, як органам державної влади, так і громадянам України, використовуючи для цього весь арсенал доступних засобів. Таким чином, із всього вищенаведеного можна зробити висновок, що боротьба з наркоманією є однією із самих складних проблем сучасного суспільства, розв’язанню та фінансуванню якої повинно надаватися першочергове значення на суспільному рівні. У цілому, проведений інформаційно-аналітичний огляд свідчить про різке омолоджування осіб, які залучаються до наркоманії та токсикоманії. Заохочення до лікування від наркоманії, як альтернатива примусовому, засвідчує демократію у сфері карно-правових відносин в суспільстві. Взаємозв’язок, взаємопроникання наркоманії та злочину є слідством суспільно-економічного розвитку спільноти на сучасному етапі. Потребує зміни відношення суспільства, його державних і громадських організацій до проблеми наркоманії та токсикоманії, щоб об’єднати зусилля всіх громадян в енергійному протистоянні цьому лиху. Необхідно забезпечити взаємодію всіх державних структур і суспільних організацій, діяльність яких безпосередньо пов’язана не тільки з боротьбою, але й профілактикою наркоманій, токсикоманії, полінаркоманій та інших станів залежності, лікуванням й реабілітацією наркологічних хворих.
Вариант:нет
Литература:1. Авербах Я. К. Некоторые особенности ремиссий у лиц, страдающих алкоголизмом. - В кн. : Вопросы психопатологии и психотерапии. М., 1963, с. 125-133. 2. Альтман А. Л. Об алкоголизме, как болезни личности. - В кн. : Вопросы профилактики и лечения алкоголизма и алкогольных заболеваний. М., 1960, с. 133 -134. 3. Андреева Е. К. Экспериментально - психологическое исследование больных алкоголизмом. - Журн. Невропатол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 1965, т. 65, вып.3, с. 402-405. 4. Анучин В.В., Дудко Т. Н. О некоторых особенностях изменений личности у больных алкоголизмом. - В кн.: Патогенез, клиника и лечение алкоголизма. М., 1976, с. 72-74. 5. Асмолов А. Г. Проблема установки в необихевиоризме:прошлое и настоящее. - В кн. : Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. М., 1977, с. 60-111. 6. Асмолов А. Г. Деятельность и установка. М., 1979, 151с. 7. Асмолов А. Г., Братусь Б. С., Зейгарник Б. В., Петровский А. А., Субботский В. В., Хараш А. У., Цветкова Л. С. О некоторых перспективах исследования смысловых образований личности. - Вопросы психологии, 1979, N 4, с. 35-36. 8. Банщиков В. М., Короленко Ц. П. Проблема алкоголизма / Медицинский и психологический анализ /. М., 1973, 112 с. 9. Бассин Ф. В. Проблема бессознательного. М., 1968, 468 с. 10. Бассин Ф.В. К проблеме осознаваемости психологических установок. - В кн. : Психологические исследования. Тбилиси, 1973, с. 45 -51. 11. Батурин Н. А. Экспериментально - психологическое исследование некоторых особенностей личности больных алкоголизмом. - В кн. : Алкоголизм и вопросы лечения нервно-психических заболеваний, Челябинск, 1977, с. 16-19. 12. Бехтерев В.М. Вопросы алкоголизма и меры борьбы с его развитием.- Русский врач, 1912, т.11, N 22, с. 951-958. 13. Бжалава И.Т. Психология установки и кибернетика. М., 1966, 250 с. 14. Богдановская Б. Л. И др. Опыт применения тематического апперцептивного теста / ТАТ / для оценки изменений личности при алкоголизме. - В кн. Клиника. патогенез, и лечение алкоголизма. Кишинёв, 1973, с. 128- 130. 15. Братусь Б. С. К вопросу о психологических основах психотерапии алкоголизма. Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1974, т. 74, вып. 12, с. 1863-1866. 16. Братусь Б.С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме. М., 1974, - 96 с. 17. Братусь Б. С. Опыт психологического объяснения своеобразия уровня притязаний у больных психопатией. В кн. : Экспериментальные исследования в патопсихологии. М., 1976, с. 76-78. 18. Братусь Б. С. Психологический анализ данных истории болезни как метод исследования личности. В кн. : Экспериментальные исследования в патопсихологии. М., 1976, с. 10 - 18. 19. Братусь Б. С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте. Вестник Московского ун-та. Серия 14. Психология. 1980, N 2, с. 3-12. 20. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности. - Вестник Моск. Ун-та. Серия 14. Психология, 1981, N 2, c. 46-56. 21. Братусь Б. С. Аномалии личности. - М., 1988, 304 с. 22. Бурно М. Е. О предрасположенности к хроническому алкоголизму. Журн. неврпатол. И психиат. Им. С.С. Корсакова, 1968, т. 68, вып. 4, с. 585 - 590. 23. Бэндлер Р., Гриндер Дж. Рефрейминг. Воронеж, 1995, 256 с. 24. Вадимов А. А., Тривас М. А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. «Искусство », М., 1966, 308с. 25. Васильев И.А., Поплужный В.Л., Тихомиров О.К.Эмоции и мышление. М.: Изд-во Моск. Ун-та,1980. 26. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во Моск.ун-та,1984. 27. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956.- 519 с. 28. Гарифуллин Р. Р. Иллюзионизм личности. 1997, 400 с. 29. Гарифуллин Р.Р. Энциклопедия блефа. Манипуляционная психология и психотерапия. 1995 30. Герман Г. Н. Исследование некоторых черт личности алкоголиков. Автореф. дис... канд. мед. наук. Л., 1970, 19 с. 31. Гребенников В. С. Причины рецидивов алкоголизма и организация системы коллективной пртивоалкогольной терапии. - Автореф. дисс...канд.мед. наук. М., 1973, 16 с. 32. Гуревич Н. Л. Социально-трудовая реабилитация больных хроническим алкоголизмом. Автореф. дисс... канд. мед.наук. Харьков, 1980, 15 с. 33. Дроздов Э. С. и др. Организация лечения больных алкоголизмом в дневном стационаре в сочетании с общественно полезным трудом на промышленном предприятии.- В кн. : НИИ психиатрии М-ва здравоохранения РСФСР. Труды. М., 1977, т. 76, с. 32-35. 34. Жук А. А., Михлин В. М. О некоторых личностных особенностях больных алкоголизмом.- В кн. : Клиника, патогенез и лечение алкоголизма. Кишинёв, 1973, с. 126- 128. 35. Жмуров И.А. Психопатологія. - Іркутськ: Видавництво Іркутського університету. - Ч.2. - 1994. — 230с. 36. Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960, с. 390-392. 37. Зейгарник Б. В. Роль психологической теории для патопсихологии. - В кн. : Вопросы патопсихологии. М., 1970, с. 5-14. 38. Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. М., 1971, - 98 с. 39. Зейгарник Б. В. К вопросу о механизмах развития личности. - Вестник Моск. Ун-та. Серия 14. Психология, 1979, N 1, с. 3-8. 40. Зейгарник Б. В., Братусь Б, С. К проблеме соотношения «биологического» и « психического » в формировании патологически изменённой личности.- В кн. : Соотношение биологического и социального в человеке. М.., 1975, с. 557-562. 41. Зейгарник Б. В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития личности. М., 1980, - 156 с. 42. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Эргономика и проблемы комплексного подхода к изучению трудовой деятельности // Труды ВНИИТЭ. Сер. Эргономика.М.,1976. Вып.10.с. 28-59. 43. Иванец Н. Н. Игонин А. Л., Иванова Н. В. О значении личностных особенностей для клиники и лечения алкоголизма. Журн. невропатол. и психиатр. Им. С.С. Корсакова, 1977, т. 77, вып.2, с. 337-242. 44. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1991. 45. Игонин А. Л. О значении преморбидных личностных особенностей для актуализации патологического влечения к алкоголю при хроническом алкоголизме.- В кн. : Вопросы клиники и лечения алкоголизма. М., 1980, с. 16-23. 46. Кабанов М. М. Психотерапия и реабилитация в современной клинической медицине. - В кн. : Руководство по психотерапии. Ташкент, 1979, с. 76-85. 47. Казанский А. Н. Роль и организация трудотерапии при лечении хронического алкоголизма. - В кн.: Материалы научных работ по невропатологии и психиатрии. Краснодар, 1966, с. 175- 176. 48. Кожанов Н. К. О социально-трудовой реадаптации больных хроническим алкоголизмом. - В кн. : Вопросы терапии и реабилитации психически больных. Львов, 1975, с. 268-269. 49. Короленко Ц. Н., Завьялов В. Ю. Патологическая реакция на фрустрацию как один из механизмов формирования психологической зависимости от алкоголя.- В кн.: Проблемы алкоголизма. М., 1973, с. 9 -14. 50. Корсаков М. М., Николаева В. В. Мотивация при шизофрении. М., 1978. - 87 с. 51. Крепелин Е. Упоительность спиртных напитков как причина их расрространения / Психология алкогольного отравления /. СПб., 1912. - 31 с. 52. Лазурский А. Ф. Естественный эксперимент и его школьное применение. Пг., 1918.- 192 с. 53. Лазурский А. Ф. Психология общая и экспериментальная. Л., 1925. - 290 с. 54. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. М., 1971. - 38 с. 55. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность.М., 1975.- 304 с. 56. Леонтьева А. Н. Проблемы развития психики. М., 1981. - 584 с. 57. Леонтьев Д.А. Динамика смысловых процессов, Психол. журнал, т.18, N 6, 1997, с.13-27. 58. Леонтьев Д.А. Структурная организация смысловой сферы личности: Автореф. дисс.психол. наук.М., 1988. 59. Леонтьев Д.А. Человек и мир: логика жизненных отношений // Логика, психология, семиотика:аспекты взаимодействия/ Киев: Наук. Думка,1990, с. 47-58. 60. Либих С. С. Актуальные вопросы профилактики рецидивов алкоголизма. Автореф. дис... канд. мед. наук. Л., 1963, - 17 с. 61. Лукомский И. И. О роли воспитательного звена в системе лечения алкоголизма.- В кн. : Проблемы судебной психиатрии. М., 1962, с. 169-174. 62. Мамардашвили А. Ф. Амниашвили И. М. Некоторые особенности фиксированной установки больных хроническим алкоголизмом. В кн. : Патогенез, клиника, и лечение алкоголизма. М., 1976, с. 175-177. 63. Мамардашвили и др. Личностные изменения в динамике хронического алкоголизма по тесту тематической апперцепции / ТАТ /. - Сб. тр. НИИ психиатрии им. Асатиани, 1978, 23, с. 87-90. 64. Мартынов В. С. Особенности направленности личности больных алкоголизмом.- В кн. : Патогенез, клиника и лечение алкоголизма. М., 1976, с. 185-187. 65. Меньшикова Е. С., Ямпольский Я. Т. Некоторые данне к психологическому анализу структуры личности больных хроническим алкоголизмом. - В кн. : Патогенез, клиника и лечение алкоголизма. М., 1976, с. 190- 192. 66. Мустаева Л. К. Некоторые клинико-психологические данные о влиянии структуры личности на течение хронического алкоголизма. - В кн. : Проблемы алкоголизма.- В кн. : Проблемы алкоголизма. М., 1973, с. 139-143. 67. Мясищев В. Н. Личность и неврозы. Л., 1960,- 427 с. 68. Мясищев. Н. О связи проблем психологии отношения и психологии установки. - В кн. - Понятия установки и отношения в медицинской психологии. Тбилиси, 1970, с. 9-15. 69. Нагаев В. В. Материалы к социально-психологической характеристике личности алкоголиков. Автореф. дис... канд. мед. наук. Пермь, 1972.- - 30 с. 70. Надирашвили Ш. А. Понятие установки в общей и социальной психологии. Тбилиси, 1974.- 170 с. 71. Налидов А. Л. Некоторые социально-психологические механизмы возникновения юношеского алкоголизма. Журн. невропатол. и психиат. им. С. С. Корсакова, 1978, вып. 2, с. 256-260. 72. Новиков Е. М. К вопросу об особенностях формирования и клиники хронического алкоголизма у лиц с преморбидным характерологическими чертами истерического круга.- В кн. : Патогенез, клиника и лечение алкоголизма. М., 1976, с. 200-203. 73. Нургалиев В. Н., Гатауллин М. М. Роль трудовой терапии в комплексном лечении алкоголизма. - В кн. : НИИ психиатрии М-ва здравоохр. РСФСР. Труды. М,, 1977, т. 76, с. 186-189. 74. Павлов Н. С. Комплексная психотерапия больных хроническим алкоголизмом в зависимости от личностных особенностей. Журн. невропатол. и психиат. им. С.С. Корсакова, 1980, вып. 4, с. 597-602. 75. Петровский А. В. История советской психологии. М., 1967. - 367 с. 76. Познанский А. С. О нарушении чувства юмора при хроническом алкоголизме и некоторых других психических заболеваниях. - Матер. 5 съезда невропатол.и психиатров УССР. Киев, 1973, с. 406. 77. Портнов А. А., Пятницкая И. Н. Клиника алкоголизма, Л., 1973. - 368 с. 78. Прагнишвили А. С. Установка и деятельность. Вопросы психологии, 1972, N 1, с. 3-10. 79. Психология. Словарь, М., 1990, 495 с. 80. Пятов М. Д., Альтшулер В. Б. Клинико-психологические особенности влечения к алкоголю.- В кн. : Проблемы алкоглизма. М., 1974, с. 75-80. 81. Реньге В. Э. Роль личностного фактора в восстановлении трудовой деятельности больных шизофренией. Автореф. дис...канд.психол.наук. М., 1978.-24с. 82. Рожнов В. Е. / ред. / Руководство по психотерапии. Ташкент, 1979, с. 447-472. 83. Рожнов В. Е. Методические указания по коллективной эмоционально-стрессовой методике гипнотерапии алкоголизма. М., МЗ СССР, 1975. 84. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946.-704 с. 85. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. М., 1970.- 214 с. 86. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М. : Изд-во АН СССР 1959. 87. Рязанцев В. А. Психотерапия и деонтология при алкоголизме, Киев, 1981.- 136с. 88. Савенко Ю. С. Методика « Рисунок человека».-В кн. : Вопросы патопсихологии. М., 1970, с. 113-120. 89. Сегал Б, М. Алкоголизм,. М., 1967.- 578 с. 90. Сегал Б. М., Ураков И. Г. Роль личностных особенностей в развитии алкоголизма.- В кн. : Проблемы личности. М., 1970, с. 384-393. 91. Слуцкий А. Л. Осознаваемые и неосознаваемые установки больных алкоголизмом. - Тр. Центр. Ин-та усоверш.врачей. 1978, т. 223, с. 68-70. 92. Соложенкин В. В., Алпеева А. В. Рисунки больных во время депрессивных состояний и после выхода из них.- В кн. : Вопросы патопсихологии. М., 1970, с. 120-126. 93. Соцевич Г. И. К вопросу о структуре изменений личности и возможностях реадаптации при хроническом алкоголизме.- В кн. : Восстановительная терапия и социально-трудовая реадаптация больных нервно-психическими заболеваниями. Л., 1965, с.296-299. 94. Субботский Е. В. Изучение у ребёнка смысловых образований.-Вестник Моск. Ун-та. Серия 14. Психология, 1980, N 77, N 1, с. 62-72. 95. Сурнов К. Г. Диагностика установки на трезвость у больных алкоголизмом. - В кн. : Личность в системе коллективных отношений. Тезисы докладов Всесоюзной конференции в г. Курске. М.. 1980, с. 227. 96. Сурнов К. Г. Анализ юмора как метод исследования личностных особенностей больных алкоголизмом. - Труды 2 ММИ. Серия : Организация здравоохранения. Вып. 7, М., 1981, с. 57-60. 97. Сурнов К. Г. Динамика установки на трезвость в процессе лечения больных алкоголизмом. - Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология, 1981, N 3, с. 48-53. 98. Сурнов К. Г. Некоторые принципы психологической реабилитации больных алкоголизмом.- Журн. невропатол. и психиат. им. С. С. Корсакова. 1981, вып.12, с. 1866-1870. 99. Тихомиров О.К. Структура мыслительной деятельности человека. М.: Изд-во Моск. Ун-та,1969. 100. Толман У. О психологических основах возникновения и развития алкоголизма. - Тез. Докл. На Конф. психологов. Тарту, 1962, с. 47-49. 101. Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961. - 210 с. 102. Ураков И. Г., Куликов В. В. К характерологической оценке лиц, страдающих алкоголизмом. - В кн. : Вопросы клиники и терапии психических заболеваний. М., 1971, с. 163- 166. 103. Философский словарь. М., 1991, 560 с. 104. Франкл В. Человек в поисках смысла. Сборник. пер. с англ. и нем., М., Прогресс, 1990, 368 с. 105. Фрейеров О. Е. Психопатоподобные изменения личности при алкоголизме. - в кн. : Алкоголизм и некоторые другие интоксикационные заболевания нервной системы и психической сферы. Ташкент, 1972, с. 65-67. 106. Целибеев Б. А., Новак В. М. О характерологических сдвигах у больных алкоголизмом в период ремиссии.- В кн.: Профилактика общ. Опасных действий, совершаемых психически больными. М., 1972, с. 92-93. 107. Четвертак И. М. Типы личностей, страдающих алкоголизмом с ранним началом.- В кн. : Организационная и клиническая психология. Л., 1974, с. 166- 175. 108. Шакуров Р.Х., Теоретические проблемы исследования ценностей. - В кн.: Ценностные ориентации студентов вузов. Наб. Челны, 1998, с.8. 109. Шакуров Р.Х. Психология преодоления: контуры новой научной теории. Известия РАО, М., 1999, с.77. 110. Шакуров Р.Х. Психология преодоления: контуры новой научной теории. Монография, 2000, в печати. 111. Шварцман Л. Я. Формирование и течение алкоголизма у психопатических личностей. Автореф. дис.. канд. мед.наук ю Л., 1975.- 17 с. 112. Шилов А. Удовлетворение новых вопросов и потребностей трезвого населения. М., 1915.- 12 с. 113. Энтин Г. М. Лечение алкоголизма и организация наркологической помощи М., 1979.- 288 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (128)