Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Проект організації багатоверстатного обслуговування

Карточка работы:82092
Цена:
Тема: Проект організації багатоверстатного обслуговування
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент та економіка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ І. Основи організації багатоверстатного обслуговування 5 Розділ ІІ. Аналіз організації праці на ділянці шиття книжкових блоків 17 Розділ ІІІ. Проектна частина 32 Висновки 39 Список використаної літератури 41
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:Реформування економіки країни, що відбувається, перш за все торкається зміни характеру організаційно-економічних відносин у процесі виробництва. Сучасні підходи до ринкового господарювання ставлять перед виробництвом конкретні цілі: випускати певні види продукції (надавати послуги) за номенклатурою, кількістю, якістю та ціною, які відповідають існуючому попиту чи прогнозу щодо нього. Тому завданнями виробництва є: систематичне підвищення рівня його організації, гнучкості реагування на зміни попиту, мобільності проектування та освоєння нової продукції (послуг); підтримання оптимальності функціонування з найменшими витратами; забезпечення високої культури трудової діяльності персоналу, спрямованої на точне і своєчасне виконання замовлень належної якості та конкурентоспроможності. Проблема надання гнучкості та мобільності виробничим підприємствам особливо актуалізується на сучасному етапі реформування економіки, проведення широкомасштабних заходів реструктуризації промислового виробництва. Це потребує розроблення і впровадження нових підходів, способів та методів організації виробництва, які б узгоджувались із змінами, що виникають навколо та всередині підприємства. Методи й умови створення та раціонального функціонування самої структури виробничої системи характеризують організацію виробництва. Практика показала, що традиційні, класичні концепції організації та управління виробництвом, що ґрунтуються на дрібному розподілі праці, стали стримувати розвиток, створювати бар’єр між вимогами своєчасного задоволення потреб споживачів та прагненням отримати якомога більшу економію на масштабах виготовлення продукції. Тому важливим напрямом раціоналізації організації та обслуговування виробництва є організація багатоверстатного обслуговування, що базується на економії матеріальних та людських ресурсів. Метою курсового проекту є розробка проекту організації багатоверстатного обслуговування на базі підприємств поліграфічного виробництва. Об’єктом проектування є операція шиття блоків на ниткошвейному апараті. Відповідно до мети проекту, на основі аналізу листів спостережень індивідуальної фотографії робочого дня працівника, необхідно розробити та впровадити ефективну організацію багатоверстатного обслуговування для операції шиття блоків. При написанні курсової роботи були використані підручники, навчальні посібники та нормативно–методичні матеріали, що стосуються організації багатоверстатного обслуговування на поліграфічних підприємствах. На основі опрацювання літератури було розроблено та впроваджено раціональну організацію багатоверстатного обслуговування для однієї з операцій на швейній дільниці.
Объём работы:
40
Выводы:Отже, в результаті виконання проекту організації багатоверстатного обслуговування на одній з операцій виявлено, що від встановлення та виконання раціональних, науково–обґрунтованих норм обслуговування, які базуються на єдиній методологічній основі багато в чому залежить висока ефективність виробництва та продуктивність праці. Проведене дослідження базувалось на обробці та аналізі листів спостереження індивідуальної фотографії робочого дня швачки четвертого розряду, що виконує операцію шиття блоків на ниткошвейному автоматі НШ–6. Як видно з аналізу показників її роботи, весь час використовувався на протязі чотирьох спостережень достатньо продуктивно. У технологічному процесі були відсутні такі негативні фактори, як простої з організаційно–технічних причин та порушення трудової дисципліни за винятком одного випадку, що спостерігався при останньому спостереженні, коли працівниця запізнилась з обідньої перерви на 4 хв. Виявленими недоліками в ході дослідження були: невідповідність нормативам регламентованих перерв. Під час перших двох спостережень було виявлено, що перерви становлять відповідно 7 та 5 хвилин замість 10 за нормативом, а під час третього і четвертого спостереження виявлено, що час на особисті потреби перевищує вказаний норматив. За результатами аналізу отримано найкращі показники за першим спостереженням. Це пояснюється зниженням витрат часу на обслуговування робочого місця, хорошим станом обладнання, яке працювало на протязі всієї зміни з мінімальними втратами. За другим спостереженням було виявлено, що на основну роботу зменшився час за рахунок його збільшення на обслуговування робочого місця. Також мало часу на особисті потреби. Тому у проекті було виключено непродуктивний час і збільшено продуктивний та час на регламентовані перерви. При раціоналізації організації багатоверстатного обслуговування за результатами аналізу третього спостереження було враховано, що перевитрати часу на непродуктивну роботу складають 43 хв., тому виконання норм різко зменшилось. Тому проект було спрямовано на розподіл цього непродуктивного часу на регулювання машини, а також на інші дії, які підвищують продуктивність праці та норму виробітку. За результатами четвертого спостереження виявлено, що у технологічному процесі було порушення трудової дисципліни, а також перевищення часу на особисті потреби. Шляхом усунення такого порушення, як запізнення з обідньої перерви та перерозподілу часу обслуговування машини і часу на оперативну роботу було значно удосконалено організацію багатоверстатного обслуговування і збільшено коефіцієнт корисної праці. Слід зазначити, що за розрахунками виконання норм часу та годинної норми виробітку за всіма спостереженнями були хороші показники, які перевищували нормативи для машини такого типу, отже раціоналізація організації багатоверстатного обслуговування зводилась тільки до усунення дрібних порушень технологічного процесу і показала хороші результати.
Вариант:нет
Литература:1. Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриненко А.М., Колот А.М., Чернов В.І. Нормування праці: Підручник / За ред. В.М.Данюка і В.М.Абрамова. – К., 1995. – 208 с. 2. Аникина К.А. Организация полиграфического производства. – М.: Книга, 1981. – 320 с. 3. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с. 4. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально–трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 559 с. 5. Единые нормы выработки и времени на процессы полиграфического производства. Для областных и городских типографий. – М.: Издательство "Книжная палата", 1987. – 248 с. 6. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с. 7. НОТ и нормирование труда в полиграфии / Под общей редакцией Павловой Г.В. – М.: Книга. 1986. – 350 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)