Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Аналіз інфраструктури підприємства

Карточка работы:375ф
Цена:
Тема: Аналіз інфраструктури підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):економіка підприємства
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 5 Сутність та необхідність аналізу інфраструктури в системі управління підприємством 5 1.2. Принципи та етапи аналізу інфраструктури підприємства 15 1.3. Методичні підходи аналізу інфраструктури підприємства (базові методи) 19 Розділ 2. АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 23 ТОВ „Абра” 23 2.1. Про підприємство ТОВ „Абра”, та його господарська діяльність. 23 2.2. SWОТ - аналіз підприємства ТОВ „Абра”. 33 Розділ 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ІНРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА „АБРА” 48 3.1. Обґрунтування та застосування найсприятливіших моделей розв'язання проблем інфраструктури підприємства «Абра». 48 3.2. Результати застосованих моделей інфраструктури підприємства «Абра». 59 ВИСНОВКИ 65 Список використаної літератури 68
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Неодмінною умовою високопродуктивної роботи підприємства в цілому є ефективна робота первинних виробничих ланок, а також обслуговуючих та допоміжних підрозділів. З огляду на це особливої ваги набувають питання подальшого поліпшення організації управління виробничої інфраструктури, рівень технологічного оснащення та організації якої, як правило, значно нижчий, ніж основного виробництва. За умов, коли вимоги до якості продукції постійно зростають, саме інфраструктурні об’єкти значною мірою визначатимуть ефективність технічного й виробничого потенціалу. Брак повноцінного ремонту устаткування, високоякісного оснащення вироб¬ництва, складських приміщень для зберігання матеріальних цінностей тощо призводить до зниження споживчих якостей продукції і збільшує витрати виробництва. Високий рівень розвитку виробничої інфраструктури дасть змогу з максимальною повнотою комплексно використати весь виробничий потенціал, скоротити час надходження матеріальних благ до споживача. Розвиток виробничої інфраструктури з точки зору остаточних завдань функціонування економічної системи не є головною метою діяльності підприємства, оскільки вона не виробляє основ для людського життя — продукту в матеріальній формі. Водночас інфраструктура є важливою передумовою налагоджування сучасного за своїми характеристиками промислового виробництва. Отже, для кожного виробничого підприємства питання розвитку інфраструктури є досить важливим, і тому тема роботи є актуальною для розвитку сучасних підприємств. Метою даної роботи є дослідження сутності виробничої інфраструктури підприємства та її структури, а також аналіз ефективності функціонування інфраструктури досліджуваного підприємства та надання рекомендацій щодо її вдосконалення. Для написання роботи було поставлено наступні завдання: - дослідити сутність та необхідність аналізу інфраструктури в системі управління підприємством; - визначити принципи та етапи аналізу інфраструктури підприємства; - вивчити методичні підходи аналізу інфраструктури підприємства (базові методи); - надати характеристику підприємства ТОВ „Абра”; - провести SWОТ - аналіз підприємства «Абра»; - виявити проблеми розвитку інфраструктури підприємства «Абра»; - розробити шляхи розв'язання проблем інфраструктури підприємства «Абра»; - провести обґрунтування та застосування найсприятливіших моделей; - визначити напрямки розв'язання проблем інфраструктури підприємства «Абра». Об’єктом дослідження виступає виробнича інфраструктура. Предметом дослідження виступає проблема організації виробничої інфраструктури підприємства. Для написання роботи було використано методи наукового дослідження (аналіз, синтез, індукції, дедукції), економічного аналізу (методи коефіцієнтів, статистичний, динаміки, графічний), методи менеджменту (аналіз конкуренції в галузі, свот-аналіз). Для написання роботи було використано наукову літературу вітчизняних та зарубіжних вчених, а також дані звітності підприємства.
Объём работы:
65
Выводы:В першій частин роботи було досліджено основні теоретичні аспекти аналізу виробничої інфраструктури підприємства. Інфраструктура підприємства — комплекс цехів, господарств і служб, що забезпечує необхідні умови для його діяльності (функціонування); вона слугує своєрідним «тилом виробництва», без якої неможлива робота будь-якого підприємства (фірми). Інфраструктура підприємства — досить розгорнута система, елементи якої мають специфічне функціональне призначення, різну підпорядкованість. Виробнича інфраструктура підприємства — сукупність підрозділів, що безпосередньо не беруть участі у виробництві основної (профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяє роботі основних цехів, створюючи необхідні для цього умови. Склад і розміри об’єктів виробничої інфраструктури залежать від галузі, типу і масштабів виготовлення виробів, рівня спеціалізації конкретного підприємства (фірми). Слід відмітити, що аналіз спеціальної літератури показав, немає спеціальної методики аналізу інфраструктури підприємства. У своїй праці Бєлов М. А., Павленко І. А., Решетняк Т. І. та ін. „Управління інфраструктурою підприємства” надає деякі рекомендації щодо аналізу інфраструктури підприємства. В другому розділі проведено дослідження діяльності підприємства ТОВ „Абра”. ТОВ “Абра” – підприємство, що виробляє та реалізує торгівельне обладнання. Підприємство засноване у 1995 році у місті Києві. З початку створення підприємства основним видом діяльності була купівля-продаж торгівельного обладнання. У цій галузі більшістю продавців торгівельного обладнання є фірми-виробники, що створюють свої представництва та фірмові магазини. Від інших підприємств у цій галузі ТОВ “Абра” відрізнялося тим, що торгівельне обладнання не виробляло, лише продавало його, а своїх конкурентних переваг набувало за рахунок дизайнерських послуг, а також послуг по вибору та встановленню на місці торгівельного обладнання. З часом фірми-виробники також стали надавати такі послуги і ТОВ “Абра” втратила свої конкурентні переваги у цій галузі – фірми-виробники мали нижчі ціни. У 1997 році ТОВ “Абра” придбала обладнання для виробництва та фарбування металевого штампу та стало саме виробляти заготівки для торгівельного обладнання. Згодом на підприємстві організувався конструкторський відділ, який розробив свої види торгівельного обладнання, що легко збирається навіть без допомоги конструкторів-збірників. Продукція є унікальною та іншими фірмами не використовується. На даний момент основними видами продукції підприємства є: 1. прилавки; 2. стелажі; 3. вітрини. Продукція фірми має помірні ціни, тому користується великим постійним попитом. Попит тим більше зростає із розвитком економіки, так як все більше відкривається малих та приватних торгівельних підприємств. За Портером фірма вибирає стратегію “Фокусування на основі зниження затрат”. Характеристики стратегії: стратегія контролю над витратами на конкретному сегменті ринку, тобто підприємство орієнтується у своїй діяльності на конкретний сегмент ринку та фокусує увагу на зниженні витрат на продукції, яку воно пропонує. Підприємство явно має багато конкурентних переваг: низькі ціни на продукцію; можливість виготовлення на замовлення покупців продукцію; додатковий сервіс – доставка, зборка на місці, причому конструкція побудована таким чином, що збирати її дуже швидко; персонал, що є компетентним у даній сфері (професійні дизайнери, збірники обладнання, конструктори). Наряду з цим багато уваги приділяється управлінню конкурентоспроможністю підприємства. Єдиною проблемою, яка стає на заваді досягнення стратегічних цілей для ТОВ “Абра” є обмеженість його виробничих потужностей. Сьогодні розглядається питання залучення інвестицій під закупівлю обладнання для виробництва пластикових профілів, що допоможе досягти поставлених підприємством завдань. З проведеного у другому розділі роботи можна зробити висновки, що підприємству необхідно організовувати власний транспортний підрозділ. Внутрішньозаводський транспорт є не тільки засобом механічного переміщення вантажів, а й засобом праці, що забезпечує ритмічну роботу підприємства за заздалегідь заданим виробничим графіком. Транспортні операції становлять значну частку в технологічному процесі виробництва продукції. Це є наслідком функціонально-технологічних особливостей розподілу праці між цехами (дільницями), які зумовлюють необхідність багаторазових перевезень одних і тих самих вантажів. Підприємству необхідно провести оптимізацію виробничих потужностей та розширити їх, закупити власні транспортні засоби. Це дозволить: 1. знизити транспортні витрати на доставку продукції; 2. забезпечити стабільне виробництво шляхом регулярного розвантаження обмеженої площі цехів; 3. знизити витрати на транспортний брак шляхом забезпечення більш якісної доставки. Успіх ТОВ “Абра” буде залежати від того, наскільки успішно на підприємстві будуть реалізуватися основні принципи управління.
Вариант:нет
Литература:1. Бєлов М. А., Павленко І. А., Решетняк Т. І. та ін. Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова. — К.: КНЕУ, 2003. — 112 с. 2. Васильков Володимир Георгійович. Організація виробництва: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 522с. 3. Годин В. В., Корнеев И. К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. — М.: Мастерство; Высш. шк., 2001. — 240 с. 4. Гриньова Валентина Миколаївна, Салун Марина Миколаївна. Організація виробництва: Навч. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. — 552с. 5. Економіка виробничого підприємства / За ред. акад. АІН України, проф. І. М. Петровича. — Львів: Оксарт, 1996. — 406 с. 6. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с. 7. Козловський Володимир Олександрович, Козловський Сергій Володимирович. Організація виробництва: Практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун-т. — 2-ге вид. доп. та перероб. — Вінниця : ВНТУ, 2005. — 168с. 8. Козловський Володимир Олександрович. Організація виробництва: Практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун-т. — 2-ге вид. доп. та перероб. — Вінниця : ВНТУ, 2005. — 154с. 9. Клименко Володимир Ілліч. Економіка і організація виробництва: Конспект лекцій:Для студ. спец. 7.080401 усіх форм навч. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 175с 10. Корнеев И. К., Машурцев В. А. Информационные технологии в управлении. — М.: ИНФРА-М. — 2001. — 158с. 11. Севостьянова Світлана Іванівна, Кучеба Петро Карпович, Куденко Григорій Овсійович, Канарська Наталя Володимирівна. Виробничий менеджмент: Навч. посіб. / Петро Карпович Кучеба (ред.). — Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2002. — 341с. 12. Соснін Олексій Степанович, Казарцев Василь Васильович. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2001. — 148с. 13. Соснін Олексій Степанович, Казарцев Василь Васильович. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. — 3.вид. — К. : Видавництво Європейського університету, 2004. — 147с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)