Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Адміністративні стягнення

Карточка работы:69892б
Цена:
Тема: Адміністративні стягнення
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Адміністративне стягнення (поняття, система, класифікація адміністративних стягнень) Задача 1 15-річний Саша Гриб завідомо неправомірно викликав швидку допомогу до своєї бабусі. За що, дільничний інспектор місцевого РВВС л-нт міліції Тишкова склав протокол по ст. 183 КАП і передав його для прийняття рішення заступнику начальника РВВС м-ру міліції Заворотному. Завдання: Проаналізуйте дії дільничного інспектора міліції. Чи підлягає адміністративній відповідальності неповнолітній О.Гриб? Задача 2 Робітники заводу «Маяк» 40-річний Книш А.А. і 17-річний Калитвинцев Л.Л. розпивали на робочому місці куплений і принесений Книшом самогон. За розпиттям їх застав дільничний інспектор Мінського РУВС м. Києва л-нт Шишкін А.В. Завдання: Зробіть юридичний аналіз даної ситуації Задача 3 26.05.2006 року о 15 год. 30 хв., знаходячись в парку відпочинку «Гідропарк», гр. Савченко А.П., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, безпричинно чіплявся до громадян, брутально висловлювався на їхню адресу, на вимогу працівника міліції припинити свої протиправні дії не відреагував. При спробі працівника міліції доставити гр. Савченка А.П. до кімнати дільничного інспектора, виявив злісну непокору. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. дайте відповідь на запитання: склад якого адміністративного правопорушення наявний в діях гр. Савченка А.П.? назвіть міри його відповідальності.
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ  3 1. Адміністративне стягнення (поняття, система, класифікація адміністративних стягнень) 4 Задача 1         11 Задача 2         12 Задача 3         14 Висновок       16 Список використаної літератури    17
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:В Україні триває поступова переоцінка, переосмислення політико-правових ідей та цінностей, відбувається процес оновлення системи права, її галузей та інститутів, трансформація практики правозастосування. Становлення ринкових відносин, формування нового правового простору, зміна соціальних пріоритетів призводять до необхідності по-новому, більш ґрунтовно, дослідити усталені правові інститути, які створюють фундамент правової системи та забезпечують належний рівень функціонування правових відносин в країні. Чільне місце в системі інституту адміністративної відповідальності посідають адміністративні стягнення. Актуальність проблем адміністративних стягнень ґрунтується на певних факторах: 1) економічному - побудова ринкової економіки потребує державного регулювання господарських відносин конкретними правовими засобами, в той же час коло цих засобів, підстави застосування та їх види мають визначатися на законодавчому рівні; 2) політичному - необхідність створення та підтримки режиму законності в сфері виконавчої влади, з метою забезпечення захисту в адміністративно-правових відносинах умов для належної реалізації прав та свобод громадян; 3) нормативно-правовому - створення в Україні, нового та реформування чинного адміністративного законодавства має відбуватися на підставі науково обґрунтованого врахування тих соціальних, економічних, політичних змін, що відбуваються, з метою створення ефективного правового механізму захисту суспільних відносин.  
Объём работы:
14
Выводы:Хоч проблематика адміністративних стягнень є однією з ключових у змісті інституту адміністративної відповідальності, проте вона, за звичай, не досліджувалась окремо від інших правових явищ. Усталені підходи та положення тривалий час не оновлювалися, що не найкращим чином відобразилося на законотворенні. Різні аспекти адміністративної відповідальності в тому числі і адміністративних стягнень тією чи іншою мірою висвітлювались в роботах українських вчених–адміністративістів: В.Б. Авер янова, О.Ф. Андрійко, Г.П. Бондаренко, Ю.П. Битяка, С.Т. Гончарука, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, Є.Б. Кубка, А.Т. Комзюка, Д.М. Лук янця, І.В. Мартьянова, В.Ф. Опришка, І.М. Пахомова, І.А. Тимченко, В.В. Цвєткова, Ю.С. Шемшученка, В.І. Шишкіна, О.М. Якуби та інших вчених. Проблематику адміністративних стягнень розглядали в своїх роботах і російські вчені: О.В. Агєєва, О.П. Альохін, Д.М. Бахрах, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарєв, Д.М. Овсянко, І.І. Вєрємєєнко, М.І. Єропкін, А.П. Шергін, В.А. Юсупов та деякі інші. Водночас треба зауважити, що навіть, коли питання адміністративних стягнень підіймалися, їх висвітлення та дослідження найчастіше провадилося в межах приписів чинного законодавства, яке на сьогодні не відповідає належною мірою вимогам реформування українського адміністративного права, його гармонізації зі стандартами європейського законодавства.  
Вариант:нет
Литература:Кодекс України про адміністративні правопорушення Верховна Рада УРСР;  Кодекс України, Закон, Кодекс  вiд 07.12.1984  № 8073-X (остання редакцiя вiд 07.05.2008) 2. Административное право Украины / Под ред. проф. Бытяка Ю.П. – Х.: Право, 2003. 3. Адміністративне право України / За ред. Ю. П. Битяка. – Харків: Право, 2001. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка – 2-е вид., виправл. і доп. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001 – С. 326. 4. Беленчук Іван Антонович Адміністративне право України. - К.: А.С.К., 2004.- 176с. Башняк А. Адміністративна відповідальність як правовий інститут // Право України, № 9, 2004, с. 30-34 5. Ведєрнікова Ю.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України. - К.: Юрінком Інтер, 2005 6. Загальна теорія держави і права / За редакцією В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком, 1997. 7. Коваль Л.В. Адміністративне право. – К., 1997. 8. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1998. 9. Мартьянов І.В. Проблеми адміністративного права України: галузі права, науки і учбової дисципліни / Юрид. ф-т Львів. ун-ту. – Львів, 1995, с. 52.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (193)