Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Розвиток і розміщення овочевої продукції у світі

Карточка работы:93181
Цена:
Тема: Розвиток і розміщення овочевої продукції у світі
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка підприємств
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Кировоградський Національний Технічний Університет (КНТУ)
Содержание:Вступ. 3 1. Історичний розвиток і формування світового ринку овочевої продукції 5 2. Передумови розміщення виробництва овочевої продукції. 13 2.1 Природнокліматичні передумови розміщення виробництва овочевої продукції 13 2.2 Демографічна фактори розміщення продуктивних сил в світі 17 3. Характеристика розміщення виробництва овочевої продукції в світі 21 3.1 Сільське господарство світу 21 .2 Розміщення виробництва овочевої продукції 22 4. Проблеми і перспективи експорту плодоовочевої продукції з України 27 4.1 Особливість плодово-овочевого ринку України 27 4.2 Перспективи експорту плодоовочевої продукції з України 30 Висновок 33 Список використаних літературних джерел 35
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сільське господарство залишається однією з провідних галузей матеріального виробництва у світовому господарстві. На даний час у зв'язку з інтенсивним впливом НТП сільське господарство переживає період глибокої структурної перебудови. Відбувся перехід сільськогосподарського виробництва на машинну стадію розвитку: сільське господарство перетворюється в складову частину великого аграрно-промислового комплексу. Україна, ставши в 1991 р. на шлях незалежності, за прикладом інших постсоціалістичних держав Східної Європи почала налагоджувати економічні зв'язки з країнами світу. Визначальними факторами розвитку світового господарства є міжнародний поділ праці, спеціалізація та інтернаціоналізація виробництва, вільне переміщення товарів і робочої сили. В цьому виражаються взаємозв'язок і взаємозалежність усіх країн і народів, регульовані системою міжнародних економічних відносин і міжнаціональних механізмів, які визначають форми господарського обміну між країнами. На світовому ринку на сьогодні реалізується близько 140 видів фруктів і 100 видів овочів. Агропромисловий комплекс (АПК) має особливе значення у світовій економіці. Він відноситься до числа основних народногосподарських комплексів, що визначають умови підтримки життєдіяльності суспільства. Значення його не тільки в забезпеченні потреб людей у продуктах харчування, але й у тім, що він істотно впливає на зайнятість населення й ефективність усього національного виробництва. В економічно розвинутих країнах питома вага сільського господарства в структурі АПК займає відносно менше місце і за вартістю продукції, і за чисельністю зайнятих у цій сфері. Колись частка сільського господарства у ВНП або ВВП багатьох країн світу була не лише переважною, але і сягаючою такої величини, як 60 – 80%. Нині в розвинутих країнах вона коливається в межах 2 – 10%. Так, у ВНП США частка сільського господарства складає всього 2%, і при цьому країна робить такий гігантський обсяг сільськогосподарської продукції, що дозволяє задовольняти потреби не тільки 260 млн. американців, але і ще 100 млн. чол. за кордоном, оскільки США є великим експортером цієї продукції.
Объём работы:
34
Выводы:Аграрний сектор є одним з найменш стабільних і найбільш не передбачуваних секторів світового господарства. Аналіз розвитку аграрного сектору свідчить про те, що протягом усього ХХ століття він у цілому характеризувався: 1. низькими темпами зростання товарообігу; 2. різкими коливаннями обсягів експорту й імпорту сільськогосподарської сировини; 3. злетами і падіннями цін на різні його види; 4. нестійкістю кон'юнктури багатьох ринків сільськогосподарської продукції. Помітно впливає на динаміку ринків сільськогосподарської сировини активне втручання держави у виробництво і торгівлю багатьма його видами. Уряди багатьох держав проводять політичні самозабезпечення, у тому числі шляхом фінансування і субсидування виробництва багатьох видів сільськогосподарських продуктів. Проте дуже актуальним продовжує залишатися питання: як повинно бути організоване сільськогосподарське виробництво і функціонувати світовий ринок продовольства, щоб прокормити населення Землі, яке в останні роки збільшується щорічно майже на 100 млн. чол., випереджаючи можливості аграрного сектору світового господарства? Для нас особливо важливим є питання: як така житниця, як Україна з її унікальним агрокліматичним потенціалом, що володіє 1/3 усіх чорноземів планети, могла стати імпортером сільськогосподарської продукції і продовольства, витрачати сотні мільйонів доларів на закупівлю зернових. І головне – що необхідно зробити, щоб виправити це становище. Країни з розвиненим сільським господарством характеризуються також високим розвитком харчової промисловості. Нині у світі виробництво продуктів харчування збільшується дещо швидшими темпами, ніж темпи приросту населення. За прогнозом, потреби у продуктах харчування підвищуватимуться упродовж найближчих двох — трьох десятиліть на 3–4 % щорічно, тому загроза голоду не зникне. Проблема недоїдання найгостріша в Африці — з 27 неблагополучних у цьому аспекті країн світу 22 розташовані саме в Африці. У багатих країнах, навпаки, існує переїдання. Зарубіжні фахівці виокремлюють п’ять стадій, які проходить сільськогосподарська продукція на своєму шляху до ринку у розвинених країнах: виробництво, обробка, пакування, транспортування, маркетинг. В економічно розвинених країнах сільськогосподарська продукція до споживача, як правило, не надходить безпосередньо з поля або тваринницької ферми. Існує проміжна ланка у вигляді підприємств харчової промисловості. У “третьому світі” велика частка сільськогосподарської продукції надходить споживачеві в необробленому вигляді.
Вариант:нет
Литература:1. Гетьман Т. Стратегічні перспективи плодоовочевого бізнесу в Україні: у чому наші переваги та недоліки // Агроогляд: овочі та фрукти. – 2007. - №1-2 (57-58). – 13-14 с. 2. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 216 с. 3. Ємченко М. Україна: тенденції та перспективи імпорту свіжої плодоовочевої продукції // Матеріали третьої міжнародної конференції "Овочі і фрукти України-2006. Відкритий ринок". – К.: ІА „АПК-Інформ”, 2007. – 8-10 с. 4. Кирбс А. Фруктово-овощная промышленность Украины и ее инвестиционные возможности // Агроогляд: овочі та фрукти. – 2006. - №8 (12). – 12 с. 5. Кучер Л.М. Особливості регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією в умовах СОТ // Економіка АПК. - 2005. -№5. - 144-151 с. 6. Проект аграрного маркетингу на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) - http://www.lol.org.ua/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)