Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Вплив повітряного транспорту на навколишнє середовище

Карточка работы:70282б
Цена:
Тема: Вплив повітряного транспорту на навколишнє середовище
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Філологія
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Вплив повітряного транспорту на навколишнє середовище Задача 1 Розрахувати викиди окису вуглецю й окислів азоту двигунами повітряних кораблів. Задача 2 Виконати еколого–економічну оцінку збитку, заподіюваного річними викидами СО і NOх, отриманими в результаті розв’язання відповідного варіанта задачі 1. Задача 3 Розрахувати границі санітарно–захисної зони радіотехнічного пристрою з імпульсною потужністю випромінювання Рі і коефіцієнтом підсилення антени G. Тривалість імпульсу ?і = 1,3 мкс, частота повторення F = 1000 Гц. Визначити, на якій відстані від випромінювача було встановлено прилад ПЗ–9, якщо в процесі виміру отримано значення густини потоку енергії ?.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Вплив повітряного транспорту на навколишнє середовище  3 Задача 1         10 Задача 2         13 Задача 3         16 Список використаної літератури    18
Курс:2
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
15
Выводы:
Вариант:7
Литература:  1.   Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с. 2.   Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995. – 368 с. 3.   Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Підручник. – Вид. 3–тє, доп. – Львів: Афіша, 2001. – 272 с. 4.   Загоруй Я. За технологічний прогрес платить природа: вплив авіації на довкілля // ХайВей. – 5 сiчня 2006 р. – розділ Екологія. 5.   Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – 3–тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382 с. 6.   Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с. 7.   Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. – К.: МАУП, 1998. – 228 с. 8.   Охрана окружающей среды в гражданской авиации / Под ред. Ененкова В.Г. – М.: Машиностроение, 1992. – 317 с. 9.   Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: „Новий Світ–2000”, 2003. – 248 с. 10.              Франчук Г.М., Малахов Л.П., Півтора Р.М. Екологічні проблеми довкілля. – К.: КМУЦА, 2000. – 180 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)