Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Основи організаційної діяльності у виробничій (невиробничій) сфері

Карточка работы:6307
Цена:
Тема: Основи організаційної діяльності у виробничій (невиробничій) сфері
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Товарознавство і комерційна діяльність
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури (КНУБА) ("КИСИ")
Содержание:ВСТУП 3 I. Оцінка маркетингового середовища майбутньої організації та конкурентно спроможності її продукції 5 II. Виробничо-технологічний менеджмент проекту. Побудова моделі операційної системи організації 22 ІІІ. Менеджмент персоналу. Формування структури управління організацією 29 IV. Кошторисна документація проекту. Визначення обсягу та структури інвестицій проекту у виробничій сфері 34 V. Економічні характеристики продукції, прогноз фінансових результатів організації та окупності проекту 36 VI. Формування місії та стратегії організації в риковому середовищі 41 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Інтенсивний розвиток монолітного будівництва стало поштовхом до широкого застосування опалубки різних типів. На український ринок виходять все нові й нові виробники опалубки. Така ситуація стимулює розвиток вітчизняного виробництва опалубки - появу нових виробників і розробку нових систем опалубки фірмами, які мають певний досвід роботи. В зв’язку із цим актуальним є аналіз діяльності підприємства у сфері виробництва опалубочних систем. Метою курсової роботи є комплексне дослідження основ організаційної діяльності у виробничій діяльності. Об’єктом дослідження є завод «Павлоградспецмаш» – один із вітчизняних лідерів у галузі виробництва опалубочних систем. Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі виробництва опалубочних систем. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - надати оцінку маркетингового середовища майбутньої організації та конкурентно спроможності її продукції; - здійснити аналіз виробничо-технологічного менеджменту проекту, побудову моделі операційної системи організації; - проаналізувати менеджмент персоналу, формування структури управління організацією; - обґрунтувати кошторисну документація проекту; - надати економічні характеристики продукції, прогноз фінансових результатів організації та окупності проекту; - дослідити формування місії та стратегії організації в риковому середовищі. Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі будівництва, опалубочних систем і технологій. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, шестих розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
51
Выводы:Частка будівництва монолітних будинків на ринку постійно зростає; ще пару років тому на моноліти припадало не більше 15-20% ринку новобудов, a сьогодні вже 45% Інтенсивний розвиток монолітного будівництва стало поштовхом до широкого застосування опалубки різних типів. На український ринок виходять все нові й нові виробники опалубки. Така ситуація стимулює розвиток вітчизняного виробництва опалубки - появу нових виробників і розробку нових систем опалубки фірмами, які мають певний досвід роботи. Отже, систем опалубки багато. Яка ж з них краща? Це залежить не тільки від виробників опалубки, а й від того, для яких об'єктів і цілей вона потрібна. А ще - від вміння працювати з опалубкою, яке є чи не визначальним фактором терміну служби опалубки. Виробництво опалубки в Україні - досить молода галузь, позаяк технології монолітного будівництва вітчизняні будівельники освоїли порівняно недавно, тоді як деякі європейські виробники опалубки мають більш ніж 40-річний досвід. Найбільших успіхів вітчизняні виробники досягли в сегменті горизонтальної опалубки. Завод "Павлоградспецмаш", бере свій початок з 1928 року. Спочатку це була Павлоградська міжрайонна тракторна станція (МТС), потім міжрайонні тракторні майстерні, і міжрайонні майстерні капітального ремонту. Діяльність заводу пов’язана з такими сферами: - Будівельні риштування; - Пересувні риштування; - Будівельна опалубка; - Сцени "Будмайстер". "Павлоградспецмаш" випускає повний комплект опалубки для монолітного будівництва. Зокрема, стінова опалубка представляє собою щити з фанерною палубою і каркасом із замкнених профілів з високоякісної сталі з оцинкованим покриттям. «Павлоградспецмаш» функціонує у маркетинговому середовищі, яке може бути і джерелом привабливих ринкових можливостей, і джерелом потенційних небезпек. Маркетингове середовище «Павлоградспецмаш» поділяється на мікро- і макросередовища. Конкурентне середовище ТОВ «Універсум-Груп» – вся територія України. Потенційними конкурентами є всі компанії України, які займаються виробництвом і продажем опалубочних систем, а це як західні, так і вітчизняні підприємства. Побудова збутової мережі – одне із найважливіших рішень керівництва підприємства, що визначає її успіх на ринку. Для оптимальної реалізації будівельного проекту «Павлоградспецмаш» пропонує високотехнологічну систему будівельної опалубки стін та перекриттів "Будмайстер". Порівняно з 2005 роком обсяг чистого прибутку «Павлоградспецмаш» у 2006 році зросте на 2340,6 тис. дол., або на 71,48%, у 2007 році – на 3810,7 тис. дол., або на 116,38%, у 2008 році – на 5452 тис. дол., або на 166,5%, у 2009 році – на 7093,3 тис. дол., або на 216,63%, у 2010 році – на 8734,6 тис. дол., або на 266,75%. Менеджмент персоналу – це стратегічне й оперативне управління діяльністю, спрямоване на підвищення ефективності використання людських ресурсів організації. Проект окупиться за 3,66 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати. Таким чином, збільшення прогнозних значень показників прибутковості у 2005-2006 рр. Вказує на позитивні зміни у діяльності підприємства і оптимістичні перспективи розвитку «Павлоградспецмаш» на обраному ринку. В умовах ринкової економіки «Павлоградспецмаш» повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності як на найближчу, так і на довгострокову перспективу, реалізація якої забезпечить йому виживання, конкурентноздатність та стабілізацію фінансового стану. По «Павлоградспецмаш» цими приоритетними стратегіями обрано: - “стратегію забезпечення” – що формує систему матеріально-технічного забезпечення підприємства; - “стратегію виробництва” – що визначає пріоритетні напрямки розвитку виробничо-технологічного процесу; - “стратегію просування та збуту” – що сприяє створенню найбільш ефективної системи і каналів реалізації продукції; - “цінову стратегію”, що є умовою ефективності виробничої та комерційної діяльності та задоволення споживчого попиту.
Вариант:нет
Литература:1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Новости, 2006. – 267 с. 2. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала. – М.: МП “Сувенир”, 2003. – 208 с. 3. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. – М.: МП “Cувенир”, 2006. – 209 с. 4. Кныш М.И. Конкурентные стратегии. Учебное пособие. – СПб.: Любавич, 2006. – 284 с. 5. Коршунов В.І. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / Харківський держ. економічний ун-т. – Х., 2002. – 376 с. 6. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с анг. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.; Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 475 с. 7. Кротков А.М., Еленева Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг. – 2006. – №6. – С 10-12. 8. Куденко Н.В. Маркетингове стратегічне планування: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – 503 с. 9. Макаренко П.М, Миронова Р.М., Макаренко А.П., Васильєва Н.К., Галай І.Є. Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті. – Д. : ВКФ "Оксамит-Текст", 2003. – 142 с. 10. Маркова В., Кузнецова С. Разработка стратегий развития предприятия // ЭКО. – 2005. – №11. – С. 13-23. 11. Ноордін А.Д. Стратегічне планування діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Харківський національний економічний ун-т. – Х., 2004. – 20 с. 12. Румянцева З.П., Филинов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организацией”, Модуль 3 – М.: ИНФРА – М., 1999. – 204 с. 13. Смолін І.В. Конкурентоспроможність підприємств: Навч. посіб. – К.: Київський національний торговельно-економічний ун-т, 2006. – 204 с. 14. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації. – К.: Либідь, 2004. – 346 с. 15. Стратегічне планування: Дайджест. – К.: Національна парламентська бібліотека України, 2004. – 52с. 16. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с. 17. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: Дело, 2002. – 448 с. 18. Цимбалюк С.О. Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2000. – 17 с. 19. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384. 20. Шестова І.А. Стратегічне планування фінансової діяльності підприємства, орієнтоване на принцип оптимізації грошових потоків: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2001. – 17 с. 21. lesa.com.ua – офіційний сайт заводу «Павлоградспецмаш».
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)