Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Контрольна робота з основ права

Карточка работы:70682б
Цена:
Тема: Контрольна робота з основ права
Предмет:Право
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання №15 Громадянка Морозова, виповнилося 16 років вагітна та хоче одружитися з громадянином Остапенко, якому 19 років.-Він вчиться на економічному факультеті Львівського університету, проживає у гуртожитку. Вечорами підробляє прибиранням офісів. Батьки Остапенко проживають у селі та матеріально не допомагають. Батьки Морозової проти шлюбу доньки, але вони згодні, щоби Морозова залишилася з ними і народила дитину, про яку вони піклуватимуться. Морозова звернулась із заявою про дозвіл на шлюб до місцевого суду. У вступній частині: 1. Визначте порядок укладання шлюбу. 2. Визначте і назвіть нормативні акти, які регулюють права та обов'язки подружжя. У резолютивній частині: 1. Яке рішення має ухвалити суддя ? 2.Складіть заяву на укладення шлюбу. Завдання №4 Неповнолітній Мороз В.М. віком 16 років, не маючи власних прибутків, завдав шкоду громадянинові Цепленко Г.Д. на суму 3000 гривень. Суд зобов'язав відшкодувати громадянинові Цепленко Г.Д. завдану неповнолітнім шкоду. Після початку виплат неповнолітній був прийнятий на роботу і почав отримувати власний заробіток. У вступній частині: 1. Розкрийте поняття – цивільна дієздатність. 2. Порядок укладання трудового договору. У резолютивній частині: 1. Як отримання неповнолітнім заробітку має позначатись на особах, які виплачують відшкодування, і хто ці особи?
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:Завдання №15           3 Завдання №4 11 Список використаної літератури    18
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
15
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1.       Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // ВВР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375. Редакція від 20 червня 2007 р. 2.       Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-III / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 21-22. – Ст. 135. 3.       Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356. 4.       Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В.Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. 5.       Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, З.Я.Козак та ін.; За ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Концерн ВД "Ін Юре", 2004. – 536 с. 6.       Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: ВД "Ін Юре", 2004. – 520 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)