Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Загальні проблеми психології грошей

Карточка работы:63022
Цена:
Тема: Загальні проблеми психології грошей
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:ВСТУП 3 1.Основи психології грошей 4 2.Визначення грошей 6 3.Установки стосовно грошей 10 4.Гроші в повсякденному житті людини 11 5.Гроші й душевне здоров'я 14 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Якою б сильною не була влада грошей над душами людей, вона все-таки не скасовує ні інших факторів, що впливають на настрій і поведінку, ні основних параметрів структури особистості чи закономірностей її формування. Людина залишається самою собою - і в якостях, властивих їй індивідуально, і в тому, що ріднить її з іншими представниками її соціального, вікового, культурного типу. І, проте, скрізь, де хоча б трохи присутні гроші, виникає якась нова якість, сам характер протікання психічних процесів невловимо змінюється, і при цьому так, що в зовсім різних людей ця реакція виявляється однаковою. Роль грошей у житті людини з погляду психології, або їхню представленість в образі світу, можна визначати не тільки як значення, але й відповідно до інших психологічних утворень. Це можуть бути ціннісні орієнтації, життєві орієнтації, семантичні простори, особистісні конструкти, асоціативні зв'язки. Гроші - це можливість жити, не думаючи про дрібниці, це засіб до існування, можливість навчатися й навчати дітей, гроші – наймогутніше енергетичне джерело, гроші – це причини конфліктів, воєн і міжусобиць. Гроші забезпечують потребу в безпеці, вони також є потужним джерелом занепокоєння. Гроші чинять потужний стимулюючий, збудливий ефект. Вони мотивують. Гроші – це влада, престиж, привілеї, здатність діяти, впливати на інших, перешкоджати впливу з боку. Гроші – один з головних регуляторів життя у вільному суспільстві. Вони стимулюють ініціативу й інформують про її соціальну цінність. Тому важливо розглянути особливості визначення грошей як соціально-значимої частини існування сучасного суспільства й визначити відношення людини до грошей.
Объём работы:
19
Выводы:Вивчення психології грошей у нашій країні тільки починається. Для досліджень у цій області саме зараз відкривається велике поле, оскільки перехід країни до ринкової економіки можна вважати дійсним. Одним з наслідків цього переходу є те, що в житті кожного жителя колишнього СРСР гроші зайняли набагато більше важливе місце, чим 16 років тому, швидше за все, куди важливіше, ніж для жителів економічно розвинених західних країн. Реальності пережитої нашою країною економічної кризи підтверджують висновки західних психологів: приказка «не в грошах щастя» справедлива тільки для благополучних країн. Повчальний для нас і інший результат: найбільш байдужними до грошей є в розвинених західних країнах представники середнього класу. Це означає, що в Україні – країні з нерозвиненим середнім класом і усе більш зростаючим розривом між верхніми й нижнім соціальними шарами – грошова патологія й інші психологічні проблеми, пов'язані із грошима, поширені повсюдно. І слідом за відкриттям таких «хвороб століття», як депресія, очевидно, вітчизняним психологам і психотерапевтам має бути відкрити різноманітні форми «грошового божевілля». Багато західних авторів, що займаються проблемами психології грошей, відзначають, що ця тема як у суспільстві, так і в наукових колах обговорюється вкрай неохоче. А психотерапевти взагалі намагаються її уникати, сховавшись за «правилами висновку терапевтичного контракту» і обмежуючись, в основному, аналізом декількох традиційних форм грошових розладів (азартні ігри, клептоманія, імпульсивні покупки). Причина в тому, що гроші в сучасному суспільстві являють собою одне з головних культурних табу. На наш погляд, для вітчизняних психологів найбільш перспективними могли б стати дослідження базових установок стосовно грошей у різних демографічних і соціальних груп нашого суспільства. Для розуміння тенденцій соціально-культурних і психологічних трансформацій у народній свідомості важливо простежити, як міняються ці установки, чи складається нова грошова етика. Це дозволить позбутися від багатьох ідеологічних міфів і виробити більш реалістичний погляд на власне майбутнє.
Вариант:нет
Литература:1. Горинков, В.П. Эмпирические классификации жизненных ценностей россиян в постсоветский период// Полис.- 1996.- № 4.- С. 47-55. 2. Дейнека О. С. Символизация денег: опыт эмпирического исследования // Проблемы экономической психологии. Т.1/ Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко. - М.: ИП РАН, 2004. С. 207-241. 3. Журавлев А.Л. Экономическая психология в контексте современной психологической науки // Проблемы экономической психологии. Т.1/ Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко. - М.: ИП РАН, 2004. С. 5-21. 4. Кибизова, Л.Ю. Деньги как средство распространения власти// Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов 25-28 июня 2003 года: В 8 т.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003.- Т. 4.- С. 18-23. 5. Козлова Е.В. Особенности осознания детьми роли денег, труда и их взаимосвязи // Начальная школа. - 2002. - №4. - С.45-67. 6. Люди и деньги/ Под ред. В.В. Новикова, С.И. Ериной. - Ярославль: ЯрГУ, 1999. 7. Позняков В.П. Экономическая психология как отрасль психологической науки // Проблемы экономической психологии. Т.1/ Отв. ред. А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко. - М.: ИП РАН, 2004. С. 43-57. 8. Семенов М.Ю. Представленность денег в образе мира // Сибирский психологический журнал. – 2000. – Вып. 12. – С. 66-67. 9. Соколинский В. М. Психологические основы экономики. - М.: Б/и, 1999. - 230 с. 10. Фенько А.Б. Проблема денег в зарубежных психологических исследованиях // Психологический журнал, № 1, 2000. С. 50 – 62. 11. Фернам А., Аргайл М. Деньги. Психология денег и финансового поведения /под общей редакцией А. Алексеева. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. - 352 с. 12. Цветков С. А. Введение в экономическую психологию. - Владимир: Владим. ин-т бизнеса, 2004. 103 с.
Дополнительная информация:4 задачі подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)