Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Технологія переробки побутових відходів

Карточка работы:70812б
Цена:
Тема: Технологія переробки побутових відходів
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Екологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП           2 РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКИ          4 1.1. Забруднення навколишнього середовища побутовими відходами 4 1.2. Сучасні проблеми переробки твердих побутових відходів  8 1.3. Основні фізико-механічні характеристики та властивості твердих побутових відходів   10 РОЗДІЛ ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ СОРТУВАННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 15 2.1. Характеристика технологічного устаткування для сортування ТПВ          15 2.2. Опис технологічного процесу сортування побутових відходів       18 2.3. Варіанти сміттєсортувальних комплексів для міст України 25 ВИСНОВКИ  31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         33
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність теми. Проблема захисту навколишнього середовища – одна з найважливіших задач сучасності. Забруднення природного середовища, що продовжуються, твердими, рідкими і газоподібними відходами виробництва і споживання, викликає деградацію навколишнього середовища, останнім часом залишається найгострішою екологічною проблемою, що має пріоритетне соціальне і економічне значення. Сміття – неминучий "продукт" життєдіяльності людини. Середній мешканець великого міста щодня "постачає" від одного до двох кілограмів побутового сміття. Якщо підрахувати, скільки цього добра накопичується впродовж дня із усього міста, за місяць або за рік. Якщо підрахувати це все у масштабах усієї країни та додати до цього величезні обсяги відходів промислових, то картина є дуже невтішною. Щорічно жителі України виробляють 11 млн. кубометрів побутових відходів. На сьогодні у нас нагромадилося 27 млрд. кубометрів твердих відходів. Два діючих вітчизняних заводи переробляють тільки десяту їхню частину. Все інше десятиліттями гниє на так званих полігонах, що, як затверджують екологи, просто небезпечні. Існує п’ять основних способів переробки відходів. Це спалювання, компостування, термоліз (спалювання без доступу повітря), складування і сортування з повторною переробкою. Недоліки простого складування сміття очевидні: площі для смітників завжди обмежені, та й ризик проникнення токсичних відходів у ґрунтові води чи самозаймання великий (в Україні нараховується до 11 мільйонів смітників, вони займають 260 тис. га – приблизно таку ж площу, як держава Люксембург). Пресування і компостування відходів також мало підходить для України. Якщо в іспанському кліматі "переродження" відходів триває років сімдесят, то в нашому вдвічі довше. Тому ми найчастіше своє сміття спалюємо. Тобто витрачаємо кисень, а в атмосферу викидаємо тонни отрути. І великі гроші! Технології переробки сміття, що використовуються у нас, недосконалі і неефективні. І якщо промислові відходи, які при правильній організації виробництва перетворюють в однорідну масу, ще можна переробити, то побутові відходи, перемішані на смітнику, повторно використовувати практично неможливо. Тому важливого значення в сучасних умовах набуває необхідність сортування побутового сміття з метою його подальшої переробки та повторного використання. Цим проблемам присвячені наукові праці В.І. Савуляка, О.В. Березюка, О.М. Черпа, В.М. Винниченка, С.В.Зубика та інших. Метою курсової роботи є вивчення технології переробки побутових відходів, що утворюються в результаті побутової життєдіяльності людей. Об’єктом дослідження виступають тверді побутові відходи, переробка яких має важливе значення для покращення екологічної ситуації в населених пунктах. Предметом дослідження є технологічний процес переробки твердих побутових відходів, основним елементом якого є сортування цих відходів. Під час виконання роботи розглядаються наступні питання: -    забруднення навколишнього середовища побутовими відходами; -    виявлення існуючих проблем, пов’язаних з переробкою побутових відходів; -    характеристика фізико–механічного складу та властивостей твердих побутових відходів; -    характеристика технологічного устаткування та технологічного процесу сортування твердих побутових відходів; вибір варіантів сміттєсортувальних комплексів для міст України в залежності від кількості мешканців.
Объём работы:
30
Выводы:Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що побутові відходи, які утворюються в результаті життєдіяльності населення і скупчуються на сміттєзвалищах чи в інших місцях, становлять загрозу для навколишнього середовища і для самих людей. Поводження з побутовими відходами є однією з найактуальніших проблем сучасності. Переробка та утилізація відходів – складна і багатофакторна екологічна, економічна, технологічна та соціальна проблема. Сьогодні з прикрістю констатується, що за десять років після прийняття Закону України "Про відходи", покликаного істотно змінити екологічну ситуацію, в країні практично нічого не зроблено для його реалізації. Як і раніше, використані пакувальні матеріали у кращому разі горять на сміттєспалювальних заводах, у гіршому – протягом багатьох років осідають на міських звалищах, які отруюють довкілля. Полігонне захоронення побутових відходів, що практикується в нашій країні, – це не вирішення проблеми, а лише не найбільш вдала спроба відкласти її на потім. Сміття, яке вивозиться на міські звалища, розкладається, продукує метан, буквально отруюючи людям життя. Не випадково у країнах Європи планують до 2010 року повністю відмовитися від полігонного захоронення. Тільки промислова переробка, що дозволяє цілком і повністю вирішити питання знешкодження, ліквідації й утилізації відходів, – кардинальний шлях розв’язання цієї проблеми. Поетапний перехід від захоронення до промислової переробки є основною тенденцією розв’язання проблеми відходів у світовій практиці. У роботі робиться наголос на тому, що основою для ефективної переробки побутових відходів є їх сортування з метою відокремлення різносортного сміття, що відрізняється за фізико–механічними показниками та властивостями. Для сортування побутових відходів використовується основне та допоміжне технологічне устаткування, процес сортування має певні етапи, які здійснюються у чітко визначеній послідовності. Раціонально організований технологічний процес сортування сміття дає можливість відібрати корисні відходи для їх подальшої переробки та використання як вторинної сировини. Як приклад у роботі розглянуто метод визначення необхідного типу сміттєпереробних комплексів, запропонований Російською суспільною організацією інвалідів війн і воєнних конфліктів, для конкретного міста, виходячи з чисельності населення. Запропонований технологічний процес включає дванадцять етапів переробки твердих побутових відходів і не чинить значного впливу на екологічну ситуацію. Звичайно, запропонований метод не може забезпечити повної переробки побутових відходів, проте запровадження цієї технології дає змогу набагато скоротити кількість сміття, яке скупчується на звалищах.  
Вариант:нет
Литература:1.         Закон України "Про відходи" від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 36-37. – ст. 242. 2.         Артеменко О. Піроліз проти побутових відходів // Дзеркало тижня. – № 21 (496). – 29 травня – 4 червня 2004 р. 3.         Березюк О.В. Шляхи підвищення ефективності збирання та транспортування твердих побутових відходів // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві: Збірник наукових праць. – Вінниця: УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2004. – с. 117-121. 4.         Горох М.П., Ляхевич І.М., Решта К.Є. Комплексна переробка твердих побутових відходів // Материалы ежегодной международной конференции "Сотрудничество для решения проблемы отходов". – http://masters.donntu.edu.ua. 5.         Дарулис П.В. Отходы областного города. Сбор и утилизация. – Смоленск, 2000. – 520 с. 6.         Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища: Навч. посібник. – Львів: Оріяна–Нова, 2007. – 400 с. 7.         Карпищенко А.И., Боровик Г.А. Решение проблемы утилизации ТБО в г. Сумы // Збірник наукових статей до IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми збору, переробки та утилізації відходів". – Одеса, 2002. – С. 89-91. 8.         Копач В.И. Экологические аспекты захоронения твердых бытовых отходов // Збірник наукових статей до IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми збору, переробки та утилізації відходів". – Одеса, 2002. – с. 113-116. 9.         Крейндлин Л.М. Опыт некоторых стран в компостировании бытовых отходов// Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. – 1989. – №2. – с. 51-56. 10.     Міщенко В.С. Проблема відходів в аспекті сталого розвитку // Збірник наукових статей до IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми збору, переробки та утилізації відходів". – Одеса, 2002. – с. 150-154. 11.     Савуляк В. І., Березюк О. В. Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 218 с. 12.      Савуляк В.І., Березюк О.В. Технічні проблеми збирання та транспортування твердих побутових відходів // Збірник наукових статей до IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми збирання, переробки та утилізації відходів". – Одеса, 2002. – с. 188-191. 13.     Содержание городских улиц и дорог: Справочник. / З.И. Александровская, Б.М. Долганин, Е.Ф. Зайкина и др. – М.: Стройиздат, 1989. – 208 с. 14.      Фролов К.В. Безотходная технология: Монография. – М.: Знание, 1983. – 64 c. 15.     Черп О.М., Виниченко В.Н. Проблема твердых бытовых отходов: комплексный подход. – Москва, 1996. – 92 с. 16.      Шевченко О.А., Деркачов Е.А. Еколого-гігієнічна оцінка ступеню небезпеки території муніципальних звалищ та заходи щодо їх оздоровлення // Збірник наукових статей до IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми збору, переробки та утилізації відходів". – Одеса, 2002. – С. 224-227.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)