Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Інвестиційний менеджмент як метод антикризового управління. Активізація інвестиційного процесу в Україні. Інвестиційні проекти та основні методи їх оцінки

Карточка работы:85331
Цена:
Тема: Інвестиційний менеджмент як метод антикризового управління. Активізація інвестиційного процесу в Україні. Інвестиційні проекти та основні методи їх оцінки
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Економіка
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:ВСТУП           3 1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ      4 2. АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 8 3. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ    12 ВИСНОВКИ  18 ЛІТЕРАТУРА19
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Економічний прогрес національної економіки, об’єктивно пов’язаний з циклічністю відтворювальних процесів, консолідується навколо інвестиційної діяльності, яку сьогодні треба розглядати в обов’язковому контексті розгортання глобальних світових репродукційних механізмів, міжнародного руху капіталів. Адже інвестиційна діяльність не тільки обумовлює конкурентоспроможність підприємств у ринковому середовищі, але й відіграє ключову роль в економічному й соціальному прогресі всього суспільства. Саме фактор інвестиційної діяльності спричинив стрімке економічне зростання більшості країн світу, а висока інвестиційна активність дозволяє їм не втрачати своїх конкурентних переваг. Використання інвестицій як головного елемента реформування економіки дозволяє досягти більш високого рівня перетворень. Цей засіб припускає розроблення й використання ефективного механізму їхнього залучення та реалізації. Акумулюючи підприємницький, державний та іноземний капітали, відкриваючи доступ до сучасної техніки і технології, використання інвестицій сприяє формуванню національного інвестиційного ринку, динамізує факторні ринки та ринки товарів і послуг, підтримує заходи макроекономічної стабілізації, дає змогу розв’язувати соціальні проблеми трансформаційного періоду. Практика світового розвитку свідчить, що всі країни на стадії  ринкової трансформації мають обмежені можливості мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів і для структурної перебудови їх економіки стає необхідним залучення іноземного капіталу у вигляді прямих інвестицій. Для сучасної економіки України іноземні інвестиції у виробничі проекти та портфельні інвестиції є важливим джерелом фінансових ресурсів, обсяг яких залежить від створення сприятливого інвестиційного клімату. Виявлення факторів, що впливають на залучення інвестицій в економіку України і визначення заходів по покращенню проведення вдалої інвестиційної політики є умовою стабілізації фінансової системи країни і важливою передумовою зростання темпів економічного розвитку.
Объём работы:
18
Выводы:Оздоровлення економіки неможливе сьогодні без активізації інвестування, пошуку надійних і стабільних джерел інвестицій і, врешті-решт, сприятливого інвестиційного клімату. Інвестиції, умови їх залучення в економіку України відіграють значну роль в її розвитку, забезпеченні позитивних зрушень в інтеграційних процесах. При цьому законодавство щодо залучення іноземних інвестицій потребує суттєвого вдосконалення. Більшість законодавчих та нормативних актів повинна бути переглянута, скорочена їх кількість. В умовах глобалізації економіки і фінансів суттєвого значення набуває залучення інвестицій на міжнародних фінансових ринках, які є надзвичайно диверсифікованими і конкурентними для позичальників. Необхідність такого залучення пояснюється тим, що більшість країн мають обмежені внутрішні інвестиційні ресурси. Інвестиції є однією з ознак ринкової трансформації України, тому що без них неможлива глибока структурна перебудова національної економіки. Вони сприяють залученню нових виробничих технологій, випровадженню корпоративного управління, ринкової поведінки, фінансової стратегії тощо. Особливо важливим є залучення капіталу з високо розвинених країн світу, що характеризуються високим рівнем "ринкової культури". Використання інвестицій повинне сприяти забезпеченню потреб української економіки в необхідній сировині та продукції, а головне – стимулювати розвиток економічно ефективних і конкурентоспроможних експортерів, що дало б змогу країні увійти в систему міжнародного поділу праці.
Вариант:нет
Литература:1.  Галіцин В.К., Суслов О.П., Кубрушко Ю.О. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 168 с. 2.  Загородній А.Г. Інвестиційний словник: Навч. посіб./ А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк, Г.О.Партин. – Л.: Видав. Бескид Біт, 2005. – 512 с. 3.  Єрмошенко М.М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч.посіб./ М.М.Єрмошенко, І.О.Плужніков. – К.: Нац. акад. упр., 2006. – 156 с. 4.  Крейдич І.М. Перспективні напрями та механізми стимулювання інвестицій // Економіка України. – 2008. – №6. – С.18.    5.  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 376 с. 6.  Сиволап Л.А. Чинники, що впливають на активізацію інвестиційної діяльності в умовах перебудови господарських механізмів // Торгівля і ринок України. – 2008. – №10. – С.15.  7.  Слободенюк В.Д. Деякі питання іноземного інвестування в Україну – Проблеми економіки. – 2007. – №6. – С.55.  8.  Череп А.В. Інвестознавство: Навч. посіб./ А.В.Череп. – К.: Кондор, 2006. – 398 с. 9.         Функції і механізм інвестиційного менеджменту компанії // http://kursmm.com.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)