Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»

Дистриб’юторські фірми: їх функції та завдання на ринку послуг

Карточка работы:92001
Цена:
Тема: Дистриб’юторські фірми: їх функції та завдання на ринку послуг
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Особливості ринку послуг 4 2. Дистриб’юторські фірми в сфері послуг 8 Висновки 15 Перелік використаних джерел 16
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Міжнародна природа послуги проявляється або в безпосередньо міжнародному її характері, або в різноманітних економічних наслідках певної комерційної акції, які можуть бути пов'язані з виникненням різного роду зобов'язань або перспектив щодо подальшого співробітництва різнонаціональних контрагентів. Подібні наслідки як ознаки міжнародних послуг залежно від їх характеру можуть бути обов'язковими або мати факультативний характер. Крім того, економічна глобалізація, а також розвиток регіональних інтеграційних процесів дедалі більшою мірою стирають кордони між «внутрішніми» та «закордонними» послугами, що також додає умовності будь-якій класифікації послуг за принципом національної юрисдикції чи належності до митної території певної країни. Тенденція до збільшення ролі послуг у світовій економіці веде до того, що в переліках провідних корпорацій світу з'являється дедалі більше компаній, які спеціалізуються на наданні послуг. Ті ж з них, які традиційно вважаються промисловими або переважно промисловими, розширюють спектр своєї діяльності за рахунок таких форм економічної активності, котрі класифікуються як послуги. Значну роль в торгівлі послугами відіграють дистриб’юторські (посередницькі) фірми, яки полегшують здійснення міжнародної торгівлі і є однією з основних ланок в формуванні каналів розподілу. Основні функції і задачі дистриб’юторських фірм будуть розглянуті детально в цій роботі
Объём работы:
13
Выводы:Висновки Сфера послуг – найважливіша складова нормального функціонування економіки країни і стабільності в суспільстві. На сьогоднішній день в сфері послуг в розвинених країнах позичене приблизно 60% економічних активного населення, в тих що розвиваються ця частка складає 30% (але і там, і там іде тенденція до збільшення). Життя сучасної людини, так або інакше, зв’язане з послугами. Адже до торгівлі послугами відносяться і надання комунальних благ, і зв’язок, і банківський бізнес, і оптова і роздрібна торгівля, транспортні перевезення, а також страхування, юридичні, медичні, і т. Д. Від якості послуг залежить і доход держави, і прибуток фірм, комфорт, безпека, і добробут споживачів. Однієї з найважливіших закономірностей розвитку економіки в всьому мирі є взаємозв’язок економічного зростання і підвищення ролі послуг в національної економіці. Це знаходить вираз в збільшенні частки трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, що використаються в сфері послуг. По мірі розвитку суспільства відбувається певний розвиток сфери послуг. Спостерігається збільшення зайнятості в цій сфері, впровадження всі більш досконалих технологій. В нинішній час роль послуг, як одного з найважливіших секторів економіки, дуже велика і актуальна. Це зв’язане з ускладненням виробництва, насиченням ринку товаром як повсякденного, так і індивідуального попиту, з швидким зростанням науково-технічного прогресу, що веде до нововведень в житті суспільства. Всі це неможливо без існування інформаційних, фінансових, транспортних, страхових і інших виглядів послуг. Збут товару вимагає всі більш розвинений мережі, що перебуває в основному з послуг, що виявляються під час реалізації і послуг після продажного обслуговування. Все це збільшує роль дистриб’юторських фірм в розвитку міжнародних збутових мереж.
Вариант:нет
Литература:Перелік використаних джерел 1. Щербак В.Г., Лозенко А.П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України - 1999. - №4. - с. 41- 43. 2. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрнашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрнашвили. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с. 3. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенню стратегії маркетингу // Фінанси України - 1998. - №8. - с. 42-49. 4. Алексунин В.А. Международный маркетинг. Учебное пособие. - М.: Издательский Дом "Дашков и Ко", 2000. - 160 с. 5. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 1999. - 895 с. 6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. Ред. И вступ. Ст. Е.М. Пеньковой. - Новосибирск: Наука, 1992. - 736 с. 7. Словарь терминов рыночной экономики / А.Ф. Ионова, М.А. Комаров, М.М. Максимов и др.; Под ред. В.М. Питерского. - М.: Недра, 1994. - 336 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)