Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Консалтинг»

Функції, місце та завдання консультативних фірм на ринку послуг

Карточка работы:92002
Цена:
Тема: Функції, місце та завдання консультативних фірм на ринку послуг
Предмет:Консалтинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Сутність та значення консалтингових послуг 4 2. Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні 11 Висновки 17 Перелік використаних джерел 21
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Різноманітність консультаційних організацій відображає особливості обслуговуваних клієнтів і ринків, широту спектра пропонованих послуг, підходів і відмінності в характерах людей, зайнятих у цій сфері. Нижче наведено профілі основних видів консультаційних фірм, що формують основу сучасного ринку консультаційних послуг. Нині в консультаційному бізнесі домінують великі, багатофункціональні фірми, що надають широкий спектр послуг. Консультаційна фірма зі штатом в кілька сотень людей може вважатися великою. Проте у світі існує близько 50 гігантів, що налічують в штаті понад 1000 працівників. Більшість гігантів – багатопрофільні транснаціональні фірми з офісами або філіями в 20 або більше країнах. Їхні розміри і вплив дають їм змогу співпрацювати з широким колом клієнтів і розглядати найскладніші проблеми управління. Іноді їх називають універсальними консультаційними фірмами, що надають повний пакет послуг. Фірми-гіганти вважають за краще обслуговувати великих клієнтів, а такі замовники, своєю чергою, часто віддають перевагу послугам саме таких консультаційних фірм. Служби консультування з управління ( Management Advisory Services – MAS ), які спочатку створювалися як підрозділи провідних аудиторських компаній, за останні десятиліття виросли у великі багатофункціональні консультаційні фірми і посідають провідні позиції на міжнародному ринку консультаційних послуг. Нині найбільші аудиторські компанії є лідерами у сфері управлінського консультування. Концентрація бізнесу в руках найбільших фірм підтверджується і тим фактом, що, за єдиним винятком ( Mercer Consulting Group ) , десять великих багатофункціональних фірм входять до двадцятки найбільших консультаційних фірм у галузі стратегії й інформаційних технологій.
Объём работы:
19
Выводы:Висновки Консультаційна діяльність як професійна допомога і підтримка управлінських інновацій вітчизняних підприємств існувала і активно розвивалася і в соціалістичний період країни. Численні економічні та галузеві науково-дослідні інститути розробляли й удосконалювали методологію управління виробництвом, впроваджували нові принципи організації виробництва, що забезпечувало зростання ефективності праці, використання матеріальних та інших ресурсів. Умови розвитку економіки, що змінилися, процеси роздержавлення і приватизації власності надали управлінському консультуванню новий імпульс. Консалтинг в Україні стає особливою індустрією, бізнесом. Сьогодні в Україні працює понад 300 вітчизняних консалтингових фірм, з яких 42% займаються виключно наданням послуг з питань управлінського консультування, відкриті представництва провідних консалтингових фірм, що є лідерами консультаційного бізнесу, в тому числі «великої п'ятірки». Серед українських організацій, котрі вважаються консалтинговими, 42% займаються тільки консультуванням, 30% — присвячують консультуванню лише 80% загального обсягу продажу. Окрім того, третина учбових організацій має власні консультаційні підрозділи. На відміну від поширеного в розвинутих країнах планомірного співробітництва з консультантами, що здійснюють обслуговування компаній з питань управління, управлінське консультування в Україні використовується епізодично. Це пов'язано з тим, що переважна більшість підприємств, фірм і компаній звертаються за консультаційною допомогою в критичних ситуаціях, коли власними зусиллями не можна вирішити існуючі проблеми. Відсутність статистичної інформації і охорона комерційних інтересів не дозволяють в грошових одиницях оцінити консалтинговий бізнес з точки зору його прибутковості та фінансової привабливості. Проте серйозний рівень конкуренції на даному ринку дозволяє зробити висновок про значний рівень рентабельності послуг, що надаються клієнтам. Сьогодні можна чітко виділити основних постачальників консалтингового продукту в Україні. Це: - філіали великих іноземних багатофункціональних фірм, що мають консультаційні проекти з українськими державними структурами з питань оподаткування, бюджетного регулювання, удосконалення нормативно-правової бази, а також обслуговуючі спільні та іноземні компанії в Україні банківські структури; - представництва іноземних консультаційних фірм, які здійснюють стратегію завоювання нових ринків та досліджують привабливість українського ринку; - іноземні консультаційні фірми, що працюють за програмами донорських організацій та надають технічну допомогу з питань управлінського консультування в пріоритетних галузях народного господарства (енергетика, транспорт, зв'язок, сільське господарство тощо); - вітчизняні консультаційні фірми, які спеціалізуються на наданні послуг з питань приватизації підприємств, включаючи оцінку майна, підготовку документального супроводження процесу приватизації тощо; - спеціалізовані консалтингові фірми, котрі надають консультаційні послуги по окремих напрямках управлінського консультування (бізнес-планування, фінансова оцінка, маркетинг, податкове планування, митне регулювання та інше). Стимулювання розвитку вітчизняного консультаційного бізнесу пов'язане з необхідністю зменшити залежність української економіки від іноземних експертів та знизити витрати на іноземних високооплачуваних спеціалістів. До переваг вітчизняних консультантів безперечно відносяться знання ними глибинних причин (пов'язаних з менталітетом, національними особливостями) існуючих управлінських проблем та з огляду на це оптимального їх вирішення, а також можливість адаптації сучасних методів управління до особливостей вітчизняних підприємств. Зараз у діяльності консультаційних фірм України намічаються якісні зміни, пов'язані зі зміною спеціалізації послуг, що надаються. Основними видами послуг консультаційного обслуговування стають постприватизаційна підтримка підприємств маркетингові дослідження, організація маркетингу на підприємствах, розробка ділових стратегій розвитку, пошук партнерів та інвесторів, формування public relations, проведення рекламної кампанії. Однак, незважаючи на те, що значна кількість компаній відчуває необхідність консультаційної допомоги з питань управління, попит на консалтингові послуги в Україні залишається низьким. Основними причинами цього є такі: - складна макроекономічна ситуація та загальне зниження ділової активності; - відсутність культури роботи з незалежними експертами; - побоювання щодо порушення конфіденційності; - низька платоспроможність клієнтів; - неспроможність оцінити корисність консалтингових послуг; - відсутність гарантій конкретних результатів і позитивного ефекту від консультування; - складність отримання об'єктивної інформації про консультаційні фірми та їх можливості. Однак управлінський консалтинг має свої перспективи. Поступове збільшення попиту на консалтингові продукти може відбутися в результаті поліпшення якості послуг, що надаються, оскільки неодмінно зростатиме професіоналізм вітчизняних консультантів, їх досвід, удосконалюватимуться навички роботи і методи виконання замовлення; переходу на постійне консультаційне обслуговування, що є більш економічним для клієнта; усвідомлення вигоди від залучення консультантів для вирішення існуючих проблем і отримання нової інформації, ідей, пропозицій. Можливий успіх консультаційних організацій в Україні багато в чому залежить від їх готовності до нововведень, адаптованості набору послуг до потреб клієнтів, пошуку нових продуктів і ринків, застосування нових методів втручання та внесення змін під час реалізації консультаційних пропозицій. Майбутнє консалтингу нерозривно пов'язане з підвищенням професіоналізму консультантів, високою якістю виконання замовлень, дотриманням етичних стандартів, здатних задовольнити потреби клієнтів.
Вариант:нет
Литература:Перелік використаних джерел 1. Алешникова В.И. Использование услуг профессиональных консультантов. Модульная программа для менеджеров. Т.12. - М.: ИНФРА –М, 1999. 2. Березной А. Мировая индустрия управленческого консалтинга на пороге XXI в. // Мировая экономика и международные отношения (рус.).- 2000.- № 9.- с. 3-18. 3. Верба В.А. Управленческое консультирование: запросы украинского и иностранного топ менеджмента // Компаньон.- 1999. - №2. 4. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності. - К.: КНЕУ, 2000.- 244 с. 5. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. - М.: Дело, 1998. - 248 с. 6. Довгань Л.П., Гудима О. Український консалтинг - проблеми росту // Економіка. Фінанси. Право (укр.).-2000.-№ 10.- С. 17-19 7. Елмашев О. Управленческое консультирование: вопросы теории и практики. - Ижевск, 1989. 8. Іщенко О.А. Теоретичні основи і механізми реалізації маркетингу послуг: Монографія / НАНУ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток", 2005. - 385 с. 9. Конкурентоспроможність національної економіки: Монографія / За ред. Б.Є. Кваснюка. - К.: Видавництво "Фенікс", 2005. - 582 с. 10. Макхем К. Управленческий консалтинг. Пер с англ. - М.: Дело и Сервис, 1999. - 288с. 11. Румянцев А.П. Світовий ринок послуг/ А.П.Румянцев, Ю.О.Коваленко.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 456 с 12. Современный консалтинг// Финансовая консультация (рус.).-2001.-№13.-С. 4-114 13. Черниш О.І. Ринок послуг: механізми державного регулювання в трансформаційній економіці: Монографія / Під заг. ред. В.В. Дорофієнка. - Донецьк: ТОВ "РВК"ПРОМО", 2005. - 412 с. 14. Шапран Н., Шапран В. Консалтинг на ринку цінних паперів: світовий досвід та перспективи розвитку // Цінні папери України (укр.).- 2000.- № 18.-С. 16
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (15)