Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Попит, та фактори, що на нього впливають

Карточка работы:92003
Цена:
Тема: Попит, та фактори, що на нього впливають
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1 1. Монополія і монопольна влада Завдання 2 В кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 1. Якщо підприємство очікує, що при зниженні або підвищенні ним ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то воно: 2. Підприємство в умовах досконалої конкуренції наймає оптимальну кількість робочої сили коли: 3. Якщо крива граничних витрат товаровиробника перетинає лінію його середніх змінних витрат у точці, що відповідає 400 грош. од., а середніх загальних – 500 грош. од., то він зупинить виробництво при поточный ціні продукту: 4. В умовах монополістичної конкуренції індекс Лернера: Задача №2. На малюнку зображені криві байдужості споживача, чиї максимізуючи корисність комбінації за двох різних цінах на товар М представлені точками А і В. Дайте відповіді на наступні запитання: а) який дохід споживача? б) яка ціна товару М в точці А? В точці В? в) визначте координати двох точок на кривій попиту споживача для товару М; г) визначте нахил кривої попиту; д) який нахил має крива „ціна-споживання” – спадний чи зростаючий
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1.Попит й обсяг попиту 4 2. Ціновий фактор попиту 7 3. Нецінові фактори попиту 8 ВИСНОВОК 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
Курс:Маркетинг
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству. Саме на цьому рівні створюється вся необхідна суспільству продукція, виявляються різні послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання ощадливої витрати ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва й реалізації продукції. Розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне керування - менеджмент. Все це вимагає глибоких економічних знань. Адже в умовах ринкової економіки виживе лише, той хто найбільше грамотно й компетентно визначить вимоги ринку, створить й організує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників. Вивчення ж попиту на ринку зараз стає першочерговим завданням при функціонуванні підприємства. Постійне відстеження попиту й здатність моментально реагувати на найменші його зміни (тобто гнучкість виробництва) - все це визначає виживання й успішну роботу підприємства. Зараз для будь-якої фірми важливіше навіть не зробити яку-небудь продукцію, а збути її, знайти конкретну нішу на ринку для свого товару. Тому-то на перші ролі виходять у цей час численні відділи маркетингу, що безпосередньо займаються питаннями збуту й реалізації продукції. І там добре знають, що таке попит й як він змінюється із часом. “Клієнт завжди правий” - цей принцип, прийнятий на озброєння багатьма провідними виробниками, зайвий раз доводить першорядне значення такого економічного поняття, як ринковий попит.
Объём работы:
15
Выводы:Ринковий процес складається з безлічі актів обміну товарами й послугами. У кожному такому акті бере участь продавець, на стороні якого виступає пропозиція товару, і покупець, що представляє попитом на товари. Попит та пропозиція є тісно зв'язаними й безупинно взаємодіючими категоріями й служать сполучним механізмом між виробництвом і споживанням. На величину попиту, як індивідуального, так і сукупного, впливають цінові й нецінові фактори, які повинні чітко відслідковуватися на постійній основі спеціальними відділами. Треба також відзначити, що попит виступає одним із самих найважливіших факторів при формуванні економічної стратегії підприємства, тому що тільки виробництво “потрібних”, що користуються попитом у покупців товарів доцільно й вигідно з економічної точки зору. Якщо економіка близька до стану повної зайнятості, то ріст сукупного попиту викличе не стільки збільшення обсягу випуску (тому що практично всі потужності вже задіяні), скільки ріст цін. Економісти вважають, що для досягнення високого рівня зайнятості й стійких цін необхідно контролювати сукупний попит.
Вариант:нет
Литература:1. Лебедєв О. Т., Філіппова Т. Ю., Каньковска А.Р.: Основи економіки. Санкт-Петербург. Видавничий будинок «Мім». 2006, С. 247 2. Лінвуд Т. Гайгер.: Макроекономічна теорія й перехідна економіка. Москва. ІНФРА-М. 2006, С. 153 3. Макконнелл, Брю. М. 2005. С. 144 4. Макроекономіка. /Під ред. Гальперина. М. 2005. С. 175 5. Менкью Н. Грегорі: Принципи економікс. Підручник. Санкт-Петербург. Видавничий будинок «Питер». 2003, С. 336 6. Курс економічної теорії. /Під ред. Чепурина. Кіров 2005. С. 168 7. Ринкова економіка. Т.1. ч.2. /Під ред. Максимовой. М. 2002. С. 194
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (275)