Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Податковий менеджмент»

Професійний кодекс України

Карточка работы:92072
Цена:
Тема: Професійний кодекс України
Предмет:Податковий менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність етики економіста 4 2. Морально-етичні аспекти діяльності на прикладі Податкової служби 5 3. Кодекс професійної етики економістів працівника державної податкової служби України 9 4. Професійна етика аудиторів і аудиторських фірм 12 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП 3 1. Сутність етики економіста 4 2. Морально-етичні аспекти діяльності на прикладі Податкової служби 5 3. Кодекс професійної етики економістів працівника державної податкової служби України 9 4. Професійна етика аудиторів і аудиторських фірм 12 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15 Сучасний етап розвитку економічної освіти обумовлений посиленою увагою до етичних проблем в новому контексті. Усвідомлення зростаючих культурних та екологічних зовнішніх ефектів економічної діяльності та необхідності моральної відповідальності за них, усвідомлення загрози взаємовідчуження світу господарства та світу духовної культури вказує на те, що етично зорієнтований економіст є одним із нагальних потреб сучасного українського суспільства. В академічних колах, в громадських дискусіях все частіше постає питання про зміну ціннісно-нормативних орієнтацій сучасної господарчої практики. Економічна наука, виникаючи як теорія, що підпорядковувалася певним етичним цінностям, за останні 200 років трансформувалася в „вільну від цінностей” автономну та самодостатню економічну теорію. Одночасно суто теоретично орієнтована етика, що стоїть на шляхах лише абстрактно-логічного та методологічного аналізу, не спроможна відповісти на заклики часу. В контексті економічної освіти етичний аспект господарства сьогодні виокремлюється в нову галузь соціально-гуманітарного знання – економічну етику. В межах економічної етики досліджується моральнісний зміст економічної діяльності, її соціокультурні умови, етичні та професіональні норми економіста. Головна проблема економічної етики конкретизується співвідношенням морально-етичного та економічно-раціонального в контексті економічної діяльності. Поглиблення такої відповідності викликає необхідність критичного підходу щодо притаманного сучасним економістам образу економічної раціональності, яка зводиться здебільшого до адаптаційної поведінки, де рішення приймаються в суворо окреслених рамках зовнішньої детермінації. Отже, окремі питання професіоналізму, етичних норм сучасних економістів і будуть розглянуті у рамках даної роботи.
Объём работы:
12
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки: Економіка повинна ґрунтуватись на економічній етиці – етиці трудових взаємовідносин; нормах організаційної поведінки, обов’язковій для всіх працюючих; зобов’язаннях партнерів, скріплених не лише договором, а й чесним словом підприємця, обґрунтованих високих заробітках найманих працівників. Проблема етики та моралі в державному управлінні для України є новою, й обумовлено це тим, що за попередньою системою влада вважала державного службовця «гвинтиком у великому механізмі», чим звільняла його від дотримання певних етичних норм. Кодекс професійної етики працівника органу державної податкової служби України (Кодекс) визначає правила (норми) етичної поведінки працівника органу державної податкової служби (працівник). Вимоги Кодексу спрямовані на забезпечення справляння законодавчо встановлених податків за умови сприяння громадянам у добровільному дотриманні ними податкового законодавства, посилення справедливості та ефективності діяльності органів державної податкової служби. Головною складовою професіоналізму податкового інспектора повинна бути чесність і порядність у ділових відносинах. Проте професійна етика податківців, що базується на духовності та моральності, формується ще й соціальним середовищем, його принципами та нормами. Вона є показником зрілості суспільства та його внутрішньою характеристикою. Незалежність - головна риса професії аудитора. Об’єктивність висновків має ґрунтуватися на вдумливому дослідженні діяльності клієнта, використанні достовірних даних, застосуванні оптимальних методів їх аналізу і складання аудиторського висновку за результатами перевірок. Конфіденційність - не менш важлива риса професії аудитора.
Вариант:нет
Литература:1. Бельська А.П. Індивідуальна та інституціональна економічна етика як необхідність сучасного культурного буття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Випуск VIII: Зб. наук. праць. – К., 2002. – С.233-243. 2. Горлова А.П. Основні моделі обґрунтування моралі в сучасній економічній етиці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Випуск ХI: Зб. наук. праць: У 2-х частинах. Частина І. – К., 2003. – С.213-221. 3. Карамушкін В.О. Економічна етика як нова галузь дослідження людської культури // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова: Зб. наук. праць. Випуск 6. – К., 2001. – С.115-121. 4. Маслікова І.І. Основні етико-економічні проблеми та напрями в історії західноєвропейської філософської думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. – Випуски 70-72. – К., 2004. – С. 23-26. 5. Розов П.Р. Етичне та раціональне в економічній діяльності людини // Філософські проблеми гуманітарних наук. - №4-5. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – С. 163-170.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (35)