Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Становлення та розвиток фінансів в новітній історії

Карточка работы:92073
Цена:
Тема: Становлення та розвиток фінансів в новітній історії
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Полемічні аспекти методології фінансів як науки 4 2. Сучасні напрямки досліджень фінансової науки у світі та в Україні 9 Висновки 16 Список використаної літератури 18
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Загальновідомі факторами виробництва є природні й людські ресурси, капітал і підприємництво. Внаслідок взаємодії усіх цих факторів можуть бути створені товари й послуги. У виробничих процесах обов'язкова участь фінансового капіталу. Так, чисто технологічно гроші у виробництві не беруть участі, але при економічному розгляді фінансовий капітал присутній в усіх виробничих стадіях, починаючи із придбання сировини та матеріалів, виплати зарплати й орендної плати, амортизаційними відрахуваннями, іншими грошовими затратами. Ці грошові відносини пов'язані з усіма відтворювальними виробничими процесами. Розбудова ринкової економіки в Україні розширила поняття фінансів. «Фінанси — це грошові відносини, що виникають у процесії розподілу та перерозподілу вартості валового і внутрішнього продукт та частини національного багатства у зв'язку з формуванням грошових доходів і накопичень у суб’єктів господарювання й держави та використанням їх на розширення виробництва, матеріальне стимулювання працівників, задоволення соціальних та інших потреб». Проте у фінансовій теорії немає єдиної концепції визначення суті та функцій фінансів. Сучасні світові та вітчизняні погляди на дану проблему, а також основні напрямки розвитку фінансової науки сьогодні, намагатимемось розкрити нижче.
Объём работы:
16
Выводы:Відомий вітчизняний вчений професор І.І.Янжул у 1890р. писав: «Финансовое хозяйство или хозяйство государства, его доходы и расходы составляют подавляющий интерес нашего времени, который чуть ли не господствует, иногда к положительному вреду, над всеми остальными вопросами государственной и народной жизни» («Основные начала финансовой науки»). Справді, фінанси пронизують усе наше життя, з фінансовими категоріями ми зустрічаємося повсюди, адже до них належать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, субсидії, штрафи, фінансові санкції та багато інших. Фінансові поняття ми повсемісно використовуємо, проте не завжди точно розуміємо їхній зміст. В сучасний умовах, коли в Україні проходить процес становлення демократичної соціально орієнтованої держави, фінансові проблеми тим чи іншим чином зачіпають та хвилюють усіх: державних діячів, вчених, практиків, громадськість. Найбільший інтерес викликають проблеми досягнення фінансової стабілізації, подолання інфляції та бюджетного дефіциту, зменшення податкового тягаря та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, ефективне використання фінансових ресурсів, формування та витрачання коштів державного та місцевих бюджетів України. Формування фінансового капіталу неможливе без вартісного розподілу ВВП, водночас не може бути вироблено ВВП без використання фінансового капіталу в різних видах його призначення. Тому створення й розподіл у такому разі треба розглядати як єдиний економічний процес. Завдяки фінансам у суспільному відтворювальному процесі створюється фонд відшкодування, отримують доходи, здійснюють інвестиційні вкладення і здійснюють розширене відтворення виробництва. Таким чином, фінанси — це насамперед сукупність економічних відносин, що виникають у процесі суспільного відтворення, виявляють себе як економічна категорія. З іншого боку фінанси можна визначити, як систему відносин економічної власності, що складається між державою, підприємницькими структурами, домогосподарствами та іншими суб’єктами з приводу привласнення частини ВВП (а отже, їх формуванням, розподілом та використанням), з метою виконання державою покладених на неї функцій.
Вариант:нет
Литература:1. Мочерний С.В. Сутність фінансів у контексті економічних відносин //Фінанси України. - №3. - 2005. с.16-22. 2. Нам Г.Г.Фінансова наука і сьогодення//Фінанси України, №8.- 2005. с.153-158. 3. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник – К.: Знання. – 2004. с. 483. 4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: «НІОС». 2001. – с.382. 5. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К. – 2003. с.7. 6. Малий І.Й. Теоретичні засади державної політики//Фінанси України. – 2002. - №9. с.16-24.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)