Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Форми власності та їх суть

Карточка работы:92082
Цена:
Тема: Форми власності та їх суть
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 1. Форми власності в Україні на сучасному етапі їх розвитку та їх суть 4 2. Новітні тенденції в еволюції власності 12 3. Проблеми власності та форм господарювання в Конституції України 16 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Фундаментом усієї системи економічних відносин є відносини власності. Розрізняють економічну та юридичну трактовки власності. З економічної точки зору власність відображає, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, та з іншого – спосіб поєднання робочої сили з засобами виробництва. В економічному житті існують різні форми відносин, тому наявність різних форм власності – закономірне явище. Власність як правове відношення, як взаємозв’язок людей по володінню, користуванню і розпорядженню речами має істотні відмінності по порівнянню з її економічною природою. Відношення власності фіксує вольові відношення між людьми по придбанню і використанню результатів виробництва при цьому не завжди адекватно відображаючи, а іноді навіть перекручуючи реальні економічні відношення власності. Тому не економічну форму необхідно пояснювати виходячи з права, а навпаки, юридичну власність виводити, базуючись на аналізі виробничих відношень. На підставі вищевикладеного можна сказати, що економічною основою будь-якої соціально-економічної системи, що робить істотний вплив на її розвиток, є відношення до власності. Від того, наскільки в ній визначена участь членів суспільства, залежить рівень підприємницької діяльності тому що частка власності визначає ступінь участі в кінцевих результатах усієї діяльності. Кожна з форм власності має свої особливості, свої плюси та мінуси. Тому дослідження даного питання “Форми власності та їх суть” є вкрай важливим і необхідним. Особливо актуальним його дослідження є в Україні, де природа власності мала і має складний характер.
Объём работы:
17
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки: Власність як соціально-економічна категорія вона визначається ступенем розвитку продуктивних сил і характеризується системою об’єктивно обумовлених, історично мінливих відносин між суб’єктами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, що характеризуються привласненням засобів виробництва та його результатів. Інакше кажучи, соціально-економічна сутність власності розкривається і реалізується в площині взаємодії "людина – людина". Головними формами власності виступають: - приватна; - колективна, - державна. Кожна з цих форм власності має свою історію виникнення і особливу природу економічного життя. В свою чергу форми власності формують відносини власності. Відносини власності виконують системоутворювальну функцію в структурі економічних відносин. Вони визначають: - спосіб поєднання робочої сили та засобів виробництва; - соціальну структуру суспільства, його поділ на класи; - характер використання та споживання створеного в процесі виробництва продукту; - специфіку обміну та розподілу створюваного продукту; - мету виробництва та характер управління економічними процесами. Для України, на сьогоднішній день, визначальною досить стає приватна форма власності, але при цьому аж ніяк не зменшується роль державної та колективної форми власності, хоча остання зазнає радикальних змін.
Вариант:нет
Литература:1. Гальчинський А.С. Основи економічної теорії. – К.: Вища школа, 1995. – 290 с. 2. Гош О. Система форм власності перехідних суспільств // Економіка України. – 1996. – №6. – С. 54-63. 3. Давимука С. Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні. – Л.: Світ, 1998. – 255 с. 4. Єхануров Ю.І. Стан приватизації в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення // Економіка України. – 2006. – №6. – С. 4-14. 5. Забродский В.И. Собственность, экономическая безопасность и государство. – Х.: Олди, 2007. – 201 с. 6. Канов О. Державна власність в економічній системі суспільства // Економіка України. – 2006. – №2. – С. 33-42. 7. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії. – К.: Знання, 2005. – 218 с. 8. Сизоненко В.О. Власність. Інтереси. Підприємництво. – К.: Знання, 2000. – 266 с. 9. Україна: уроки та перспективи ринкових реформ // Під ред. Кушерця В. – К.: Знання, 2000. – 215 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)