Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Контрольна робота з аудиту

Карточка работы:71591б
Цена:
Тема: Контрольна робота з аудиту
Предмет:Аудит
Дата выполнения:26/12/08
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Задача
Задание:Завдання 1. Розгляньте подані ситуації та вкажіть, за допомогою якого методу перевірки їх можна встановити. 1. Відсутність ліцензії на виготовлення ліків. 2. Відсутність головної книги на підприємстві. 3. Дані статей балансу на початок звітного фінансового року не відповідають даним балансу на кінець попереднього фінансового року. 4. Товари, що надійшли від постачальника, не відображені в обліку. 5. Фактична кількість продукції на складі перевищує кількість, зазначену в первинних документах. 6. Касиром привласнено 200 грн. 7. В рахунку-фактурі підпис бухгалтера не відповідає справжньому. 8. На складі знаходиться майно, оприбуткування якого не оформлено документально. 9. Одержаний в операційну оренду верстат обліковується на рахунку 10 “Основні засоби”. Тест 1. Протизаконні дії - це: а) дії посадових осіб, які суперечать законодавству і здійснюються навмисно або ненавмисно. б) навмисно неправильне відображення господарських операцій та подання на цій основі заздалегідь перекрученої, недостовірної звітної інформації її користувачам; в) відхилення, які можуть вплинути на рішення користувача фінансової звітності; г) ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних чи логічних помилок в облікових записах і групуваннях, недогляду у повноті обліку чи неправильного подання фактів господарської діяльності, наявності та стану майна. Тест 2. Методичний прийом проведення аудиторської перевірки – опитування: а) полягає в одержанні письмової відповіді від клієнта або третіх осіб з метою підтвердження точності інформації; б) одержання письмової або усної інформації від клієнта або про клієнта; в) дає можливість одержати загальну характеристику можливостей клієнта на підставі візуального огляду; г) безперервний, поелементний перегляд інформації.
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:Завдання 1.    3 Тест 1.            4 Тест 2.            5 Список використаної літератури    6
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
3
Выводы:
Вариант:15
Литература:1.         Білик М.Д., Полятикiна Л.I. Основи аудиту: Підручник: Навчальне видання. - Суми: Слобожанщина, 1999.- 296 c. 2.         Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник: Навчальне видання. - К.: Вища школа; Знання, 1998. - 573 c. 3.         Кольга В.Д., Парпалига М.Д. Аудит в Українi: Наукове видання. - К.: Літера, 1998. - 376 c. 4.         Шишкин А.К., Микрюков В.А., Дышкант И.Д. Учет, анализ, аудит на предприятии: Учебное пособие. - М.: Аудит; ЮНИТИ, 1996. - 496 c.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)