Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Страхування: рішення задач

Карточка работы:62981
Цена:
Тема: Страхування: рішення задач
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза? Страхова сума дорівнює 100 млн. грн. Фактичний збиток склав 0,84 млн. грн. Договором страхування передбачена умовна франшиза 0,5 %. 2. Визначити, чи виплачується передбачена договором страхування умовна франшиза? Фактичний збиток склав 1 млн. грн. Договором страхування передбачена умовна франшиза 1,5 млн. грн. 3. Визначити величину страхового відшкодування. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 1 % від суми збитку. Фактичний збиток склав 5000 тис. грн. 4. Розрахувати суму збитку підлягаючому відшкодуванню по системі пропорційного страхового забезпечення. Вартість застрахованого майна складає 20000 грн. Організація застрахувала майно на 40%. 5. Розрахувати страхове забезпечення по системі першого ризику. Вартість майна складає 22000 грн. Договір страхування був укладений на 5000 грн. Сума збитку, нанесеного пожежею була визначена в сумі 12000, грн. 6. Розрахувати розмір частини, що повертається, страхової премії при достроковому розірванні договору. Якщо задано коефіцієнт 0,2 враховуючий минулий термін дії договору на момент його розірвання і премія 30000 грн. у розрахунку на рік по первісній сумі. 7. Розрахувати розмір страхової премії по додатковому страхуванню. Первісна сума рівна 30000 грн. збільшена на 20 %. Задано коефіцієнт 0,2, що враховує термін з моменту зменшення страхової суми до моменту закінчення договору страхування. 8. Розрахувати показники страхової статистики: збитковість страхової суми (У); коефіцієнт збитковості (Ку); норму збитковості (Ну); вага ризику (Тр); вага ризику (Ту). При виконанні розрахунків використовувати наступні показники: сума виплаченого страхового відшкодування 2000; страхова сума, що приходиться на ушкоджений об'єкт 5000; страхова сума всіх об'єктів страхування 2000; число об'єктів страхування 100; число постраждалих об'єктів 90; сума зібраних страхових внесків 12000. 9. Розрахувати брутто-ставку (Вбр), якщо відомо величину нетто-ставки 9 коп. і питома вага навантаження 12 % у нетто-ставці. 10. Розрахувати нетто-ставку (Т), якщо відомо кількість виплат 10 за період (рік), кількість укладених договорів 100 у даному році, середня виплата на один договір 1500, середня страхова сума на один договір 10000. 11. Розрахувати брутто-ставку (Т), якщо відомо нетто-ставку 0,12 коп., навантаження на ведення справи 0,5 коп. і частка статей навантаження 50% закладаються у відсотках до нетто-ставки. 12. Використовуючи коефіцієнт Коньшина, виберіть найбільше фінансово стійку страхову операцію, якщо по страховій операції А кількість договорів страхування 1500 шт.. середня тарифна ставка 0,010 коп.. з однієї гривні страхової суми, а по страховій операції Б кількість договорів страхування 700 шт., а середня тарифна ставка 0,021 коп.. 13. Розрахуйте коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду (Кф), якщо відомо суму доходів страховика 11500 грн. за тарифний період сума коштів у запасних фондах 120000 грн. і сума витрат страховика за тарифний період 500 грн.. 14. Портфель страховика включає три групи ризиків на суми 60, 100, 140 млн. грн. Рівень власної участі страховика складає 40 тис.грн.. У перестрахування передана квота рівна 10 %. Визначити суми, що одержав перестрахувальник у кожній групі ризиків, суми, що визначають власну участь цедента в групах, а також зробити висновки про ризики в кожній групі на основі квоти переданої в перестрахування. 15. Мається два варіанти вкладення капіталу. При першому варіанті капітал робить за рік 20 оборотів, а рентабельність зробленого і реалізованого товару складає 5 %. По другому варіанті капітал робить за рік 26 оборотів, рентабельність зробленого і реалізованого товару 8 %. Обґрунтувати вибір ефективного варіанта вкладення капіталу.
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы:
Вариант:1
Литература:1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 2005.- 352с. 2. Гуцуляк С.А., Залетів К.П., Перетяжко А.И., Шевченко В.И. Страховое дело в Украине. – К. Международная агенция «BeeZone». 2005 – 614с. 3. Концепція розвитку страхового ринку до 2010 року // Фінансовий ринок України. – 2005. - № 6-7. - С. 14-20. 4. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006.- 284с. 5. Осадець С.С. Страхування: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002 – 599с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (179)