Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Бухгалтерський облік: теорія та практика

Карточка работы:62973
Цена:
Тема: Бухгалтерський облік: теорія та практика
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:Практична частина В практичній частині студентам необхідно зробити: 1. Скласти баланс умовного підприємства на початок звітного періоду за даними, наведеними в табл. 2, використовуючи форму 1 (додаток 3). 2.Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно таблиці 3; 3.По кожному синтетичному рахунку визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо (додаток 1). 4.Скласти оборотну відомість по рахункам синтетичного обліку (додаток 2). 5.Скласти баланс умовного підприємства на кінець звітного періоду, використовуючи форму 1 (додаток 3).
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика на підприємстві 3 2. Форми безготівкових розрахунків в Україні 10 Практична частина 18 ЛІТЕРАТУРА 28
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
28
Выводы:
Вариант:1
Литература:1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - № 9. 2. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р № 87//. Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - № 6. 3. Бутинець Ф.Ф. «Бухгалтерський фінансовий облік».- Житомир: ППП «Рута», 2005. – 756 с. 4. Вдовенко Н. Облікова політика та її вплив на фінансові результати діяльності господарств // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2003. - №21. - С. 18-21. 5. Житній П. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 3. - С. 19-23. 6. Житній П. Принципи формування облікової політики // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - №4.-С.25-27. 7. Нашкерська Г.В. «Бухгалтерський облік», навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с. 8. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство “Знання”, коо, 2006 9. Лишиленко О.В. «Бухгалтерський облік»: Підручник. – Київ: Вид-во «Центр начальної літератури», 2005. – 632 с. 10. Михайлов М. Г. Облікова політика підприємств: документальне забезпечення // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах / За ред. П. Т. Савлука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. Фінансово-кредитна система. - К..ІАЕ, 2002. - С. 126-130. 11. Онисько С.М. «Фінанси підприємства»: Підручник. – Львів: , 2006 р. 12. Пантелійчук Л. Формування облікової політики - важливий етап роботи підприємства // Бухгалтерський облік і аудит . - 2002. - № 9. - С. 3-11.Пантелійчук Л. Формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004 .-№12.-С. 25-29. 13. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік». Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с. 14. Фінансове право. Під редакцією Ворошилової Л.К. і Берської Д.А. -К.: Вентурі, -2007. 15. Хотинський Ю. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. -№4.- С. 36-39. 16. Цивільне право: навчальний посібник. -К: Вентурі, 2006.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)