Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Заробітна плата: сутність, зміст

Карточка работы:71701б
Цена:
Тема: Заробітна плата: сутність, зміст
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:10/12/08
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП           3 1. Сутність заробітної плати            4 2. Функції заробітної плати  5 3. Види заробітної плати     7 ВИСНОВКИ  11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    12  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:За умов переходу до ринкових відносин соціальний економічний розвиток країни переважно залежить від якості працівника, його потенційних можливостей, реалiзацiї їх у виробничій дiяльностi. Тому проблеми людського чинника, мотивацій та ефективності праці, як показує досвід країн з ринковою економікою, набувають першорядного значення. За умов ринку рiзноманiними стають цiнностi, пов’язані з трудовою дiяльнiстю. Найголовiшими серед них є можливості самореалiзацiї людини, прояву творчої iнiціативи та самостiйностi, участі у вирiшеннi питань поліпшення органiзацiї та умов праці, контролю якості продукції (послуг), зростає значення саморозвитку особистості. З огляду на це зростає роль i значення заробітної плати.
Объём работы:
9
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Відповідно до Закону України "Про оплату праці" сутність заробітної плати визначається як "вина­города, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу". Заробітна плата в системі товарно-грошових відносин виконує низ­ку функцій. Відрядна оплата праці - система заробітної плати, при якій заробіток залежить від обсягів виконаної роботи, потребує якості. Відрядна оплата праці має два різновиди : пряма відрядна та відрядно-преміальна. Різновид відрядної форми оплати праці є відрядно-прогресивна та акордна форми. Непряма відрядна система праці – застосовується для оплати праці допоміжних робітників (підсобників) .Заробітна плата  підсобників залежить  від результатів роботи основних робітників, яких вони обслуговують. Акордна оплата праці - одна з форм заробітної плати, яка є різновидністю відрядної заробітної плати. Акордна заробітна  плата нараховується на весь встановлений (узгоджений) обсяг робіт. Існує також акордно-преміальна оплата праці, при якій виплачуються премії за досягненні показники в роботі. Почасова заробітна плата - форма оплати праці, коли обсяг виконаної роботи не піддається обліку та нарахуванню. Відомі дві форми почасової оплати праці - проста почасова та почасово-преміальна. Погодинна оплата праці є однією із систем почасової  форми оплати праці і передбачає проведення нарахування заробітної плати працівникам виходячи з погодинної тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін або  в колективному договорі, і фактичної  кількості відпрацьованих ними годин за розрахунковий період.  
Вариант:нет
Литература:1.   Богданович С.С.   Мотивация на этапе формирования образа деятельности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук. 19.00.01. – М.: Нац. ин-т образования, 1999. – 80 с. 2.   Богдашиц Е.А. Мотивация в системе функций управления персоналом: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. 08.00.05. – М.: Белорус. гос. экон. ун-т, 2002. – 170 с. 3.   Бойчик I. М., Харiв М.С., Хончам М.I., Пiча Ю.В. Навч. посiбник  Економiка пiдприємства. – Х.: Каравела, 2006. – 293 с. 4.   Бойчик I. М., Харов М. С., Хончам М. I., Пiча Ю. В. Навч. посiбник  Економiка пiдприємства. – Х: Каравела, 2004. – 220 с. 5.   Вигуржинская С. Ю. Учебное пособие к лекциям и практическим занятиям по курсу "Экономика и организация производства". – О.: ОГАХ, 2006. –  222с. 6.   Генкин Б.М. Экономика и социология труда. –  М.: Высшая школа, 1998. – 289 с. 7.   КЗОТ України. – http://www.kmu.gov.ua/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)