Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Зв'язки з громадськістю (PR)»

Методи дослідження та оцінки в PR діяльності

Карточка работы:62933
Цена:
Тема: Методи дослідження та оцінки в PR діяльності
Предмет:Зв'язки з громадськістю (PR)
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Соціальні відносини
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Академія Праці і Соціальних Відносин (АПСВ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Технології соціальної та соціально-педагогічної роботи у школі та інших освітніх закладах 5 2. Форми діяльності соціального педагога освітнього закладу 11 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На сьогоднішній день все більшого значення набуває робота соціального педагога. Соціальний педагог як фахівець у сфері корекційного впливу на формування особистості кожного школяра потребує нових форм та методів роботи. Соціально-педагогічна діяльність заснована на професійній взаємодії в системі «людина – людина», а у соціально-педагогічній взаємодії, що відбувається у школі це висловлювання може мати вигляд «соціальний педагог – дитина». Хоча, відповідно до принципу гуманізму педагогічного впливу на дитину, вона повинна признаватися такою ж особистістю, як і доросла людина; дитина має такі ж права для розвитку своєї індивідуальності. Педагог Шакурова М.В. наголошує, що соціально-педагогічна робота з особистістю передбачає організацію короткочасних або тривалих контактів, довірливого і продуктивного спілкування. При цьому основне призначення фахівця – допомогти дитині, її родині зрозуміти обставини, ситуацію, у якій вони виявилися, мобілізувати внутрішні ресурси, зрозуміти свою роль у спільних діях, стимулювати організувати при необхідності активні дії для подолання проблеми. Об'єктом соціально-педагогічної діяльності спеціаліста є окрема дитина, її родина, група, до якої вона входить, та інші люди, що мають авторитет та вплив на цю дитину. Соціальний педагог в освітньому закладі працює з досить широким колом дітей (молодші школярі, підлітки і старшокласники) різних соціальних станів, походження, релігійних переконань, етнічної приналежності. Так, наприклад, працюючи з підлітками та молоддю, соціальний педагог повинен враховувати психологічні особливості цих вікових груп, зокрема їх прагнення до самоствердження у процесі спілкування з дорослими та однолітками. Спілкування в цих групах проходить здебільшого у формі суперечки та дискусій. Тому, враховуючи ці фактори, соціальний педагог може активно залучати підлітків та молодь до обговорення гострих соціальних проблем з метою формування позитивних ціннісних орієнтацій молоді та профілактики асоціальних форм поведінки.
Объём работы:
23
Выводы:У наш час все більшого значення набуває робота соціального педагога, який забезпечує психолого-педагогічну допомогу, що полягає у коригуванні, виправленні психологічних вад, виявленні та зміні поведінкових та діяльнісних моделей особистості, виробленні навичок самодопомоги та ін. Соціальний педагог має провідну роль у процесі формування особистості дитини, він допомагає формувати найкращі якості особистості не лише у школі, а й в інших закладах, наприклад, громадських організаціях (палацах молоді та юнацтва, наприклад). Отож, спираючись на такі принципи соціально-педагогічної діяльності, як зв’язок змісту і форми соціально-педагогічної діяльності з конкретними умовами життєдіяльності особистості, диференційований та індивідуальний підхід до особистості, принцип цілеспрямованості та системності, принцип інтеграції та контролю, принцип гуманізму, соціальний педагог здійснює позитивний вплив на дітей з відхиленнями у поведінці, спрямовує їхню енергію в позитивне русло. Ми вияснили, що соціальний педагог освітнього закладу під час своєї роботи виконує наступні функції – діагностична, прогностична, комунікативна, реабілітаційна, корекційна та інші, і вважаємо, що кожна функція роботи соціального педагога заслуговує на детальний розгляд, адже позитивний вплив на дитину відбувається тільки тоді, коли педагог усвідомлює зміст, принципи та функції своєї роботи. Ми з’ясували, що соціальний педагог повинен володіти певним набором особистісних та професіональних якостей, що свідчать про його компетентність у процесі коректування поведінкових аспектів дітей та у налагодженні гармонійних відносин дітей з навколишнім середовищем. У своїй практиці соціальний педагог використовує значну кількість різноманітних організаційних форм, які можна охарактеризувати за ознаками функціональності, структурності та інтегративності. Цими формами є бесіда, вікторина, диспут, конкурс, усний журнал, тематичний вечір, тренінг. Всі вони мають свою специфіку та умови для проведення. Але слід зазначити, що для більшої ефективності соціально-педагогічної роботи, доцільно використовувати поєднання цих форм і можна використовувати різні прийоми, засоби, вправи під час проведення якогось певного виховного заходу. Отож, використовуючи запропоновані форми роботи з дітьми, соціальний педагог має змогу ефективно здійснити позитивний вплив на своїх вихованців.
Вариант:нет
Литература:1. Бочарова В.Г. Педагогіка соціальної роботи. - М., 1994. 2. Гапон Ю.А. Социально-педагогическая концепция воспитания: Учебное пособие для студентов. - К.: УМК ВО, 1990. 3. Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. 4. Зимняя И.А. Социальная работа как профессиональная деятельность // Социальная работа. 1992. - Вып. 2. 5. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Навч. посібник для студ. вищ. пед. вузів. – М.: Вид. центр «Владос», 1999. 6. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соц іальна робота: Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1997. 7. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. 8. Мустафаева Ф.А. Основы социальной педагогики: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академический проэкт, 2002. 9. Никитин В. А. Начала социальной педагогики: Учебное пособие. - М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. 10. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів /За ред. А.Й. Капської. - К., 2000. 11. Справочное пособие по социальной работе. - М.: Юрист, 1997. – 165с. 12. Теория социальной работы//Под ред. Холостовой Е.И. - М.: Юрист, 1998. 13. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник/ За ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000. – 372с. 14. Фурдей С. Г. Понятие социальной технологии // Социальная работа /Под общей ред. проф. В. И. Курбатова.- Ростов на Дону: Феникс, 1999. 15. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.-2-е изд. – М.: Изд. центр «Академия», 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (119)