Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Контрольна робота з мікроекономіки

Карточка работы:7179б
Цена:
Тема: Контрольна робота з мікроекономіки
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:8/12/08
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Проаналізуйте ситуацію, що подана у графічній формі та дайте відповіді на питання 1.1. Який обсяг продукції за якою ціною буде продавати фірма-олігополіст, що прагне максимізувати прибуток? 1.2. Чим пояснюється розрив BD лінії граничного виторгу MR? 1.3. Площа якого прямокутника відповідає величині економічного прибутку фірми за умови максимізації прибутку? 2. Дайте відповідь на теоретичне питання Використання концепції еластичного попиту та пропозиції при обґрунтуванні цінової політики продавців(виробників) товарів. 3. Проілюструйте графічно та поясніть залежність між зміною обсягу виробництва і зміною обсягів використання ресурсів (ефекти масштабу).
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1. Проаналізуйте ситуацію, що подана у графічній формі та дайте відповіді на питання 1.1. Який обсяг продукції за якою ціною буде продавати фірма-олігополіст, що прагне максимізувати прибуток? 1.2. Чим пояснюється розрив BD лінії граничного виторгу MR? 1.3. Площа якого прямокутника відповідає величині економічного прибутку фірми за умови максимізації прибутку?   2. Дайте відповідь на теоретичне питання Використання концепції еластичного попиту та пропозиції при обґрунтуванні цінової політики продавців(виробників) товарів.   3. Проілюструйте графічно та поясніть залежність між зміною обсягу виробництва і зміною обсягів використання ресурсів (ефекти масштабу).  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:65
Литература:1.      Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ Н.В. Андреюк. - К.: Кондор, 2004.-174 c. 2.      Базілінська О.Я. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ О.Я. Базілінська, О.В. Мініна. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 349 c. 3.      Горбачук Т.І. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для вузів економ. спец./ Т.І.Горбачук. - К.: ЦУЛ, 2002.-236 c. 4.      Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/  Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. -2-ге вид., доп. і дороб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 418 c. 5.      Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посібник/  А.О. Задоя. – К.: Знання, 2001.-211 c. 6.      Кириленко В. Мікроекономіка: Навчальний посібник/ В. Кириленко. - К.: Атіка, 2001. - 344 c. 7.      Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ А. Ф. Косік,  Г. Е. Гронтковська. -2-ге вид., доп. і дороб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 438 c. 8.      Лісовицький В.М. Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/  В. М. Лісовицький. -3-те вид., доп. і дороб. - К.: Кондор, 2007. - 164 c. 9.      Мікроекономіка: Навч. посібник для вузів/ В. І. Мельникова и др.. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2005. - 400 c. 10.  Мікроекономіка та макроекономіка : Підручник у 2-х ч./ Ред. С.Будаговська. -2-ге вид. - К.: Основи, 2001.-517 c. 11.  Приходченко Т.А. Микроэкономика: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины/ Т. А. Приходченко. - К.: Издательство Европейского университета, 2005. - 335 c. 12.  Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посібник/ Р.Ф. Пустовійт. - К.: Кондор, 2005. - 100 c.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (273)