Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Сучасний стан та особливості розміщення продуктивних сил Польщі

Карточка работы:7202б
Цена:
Тема: Сучасний стан та особливості розміщення продуктивних сил Польщі
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:25/12/08
Специальность (факультет):Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ  3 Розділ І. Передумови розвитку та розміщення продуктивних сил Польщі        4 Розділ ІІ. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу Польщі   12 Розділ ІІІ. Особливості розміщення і територіальна структура господарства Польщі  19 Розділ ІV. Зовнішньоекономічні зв’язки Польщі   23 Розділ V. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Польщі      28 Висновки       30 Список використаної літератури    33
Курс:2
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:На сьогодні у світі найбільш традиційною й найбільш розвиненою формою міжнародних економічних відносин виступає міжнародна торгівля, на долю якої припадає близько 80 відсотків усього обсягу міжнародних економічних відносин. Сьогодні Україна стоїть ще на самому початку процесу інтеграції у світове співтовариство, саме тому стає актуальним питання вибору торгівельного партнера на міжнародному ринку, для вирішення якого необхідно проаналізувати цілий ряд критеріїв, факторів та ознак економічного розвитку країн, які є нашими потенційними партнерами. Одним з безпосередніх сусідів України є Польща, яка завжди була зв’язуючою ланкою між Сходом та Заходом, через її територію проходили торгівельні шляхи, які поєднували ці дві частини світу. Сьогодні у Польщі достатньо потенціалу для того, щоб стати важливим економічним партнером і до того ж, країна є однією з найбільш динамічно розвиваючихся країн світу. Саме тому актуальним є дослідження економіки даної країни. Отже, об’єктом курсової роботи є продуктивні сили, а предметом дослідження - продуктивні сили Польщі. Мета роботи – проаналізувати становлення та сучасний стан продуктивних сил Польщі, передумови формування продуктивних сил, визначити фактори та умови їх розміщення, а також дослідити проблеми та перспективи їх розвитку та розміщення. Для цього необхідно виконати такі завдання: -               з’ясувати передумови розвитку і розміщення продуктивних сил; -               охарактеризувати сучасний стан розвитку продуктивних сил Польщі; -               проаналізувати особливості розміщення і територіальної організації продуктивних сил країни; -               розглянути зовнішньоекономічні зв’язки Польщі; -               визначити проблеми та перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил Польщі.  
Объём работы:
30
Выводы:У курсовій роботі було проаналізовано сучасний стан продуктивних сил Польщі. Польща розташована в Центральній Європі, її площа – 322 тис. км2. У першому розділі було розглянуто передумови розвитку та розміщення продуктивних сил країни: природно-географічні, демографічні, історичні та соціально-економічні. На півночі та заході Польщі розташовуються низовини, які на півдні та південному сході змінюються Сілезько-Малопольською височиною з Свентокшиськими горами і Люлбинською височиною. Ще південніше знаходяться хребти Судет та Карпат. Країна має в цілому сприятливі умови для розвитку промисловості та сільського господарства. У Польщі нараховують понад 70 різних корисних копалин: барит, залізні руди, золото, калійні солі, мідь, нафта, природний горючий газ, свинець, срібло, вугілля, цинк, уран. Кількість населення Польщі у 2002 році становила 38230тис. осіб, щільність населення – 122 чол. на 1кв.км.. Для складу населення характерним є переважання жіночого населення, а також більша частина населення проживає у містах. Протягом останнього часу спостерігається поступовий стабільний приріст валового національного продукту. У другому розділі було проаналізовано сучасну галузеву структуру та рівень розвитку господарського комплексу Польщі. Польська промисловість дуже диверсифікована й географічно досить рівномірно розміщена, хоча існують райони значної концентрації підприємств її провідних галузей. За оцінкою 2004р. у структурі ВВП Польщі на промисловість припадає 31%, послуги - 65,9%, сільське господарство - 3,1%. Провідними галузями промисловості Польщі є машинобудування, чорна та кольорова металургія, хімічна, текстильна, швейна, цементна промисловості, виробництво фарфору та фаянсу, спортивних товарів. У сільському господарстві переважає рослинництво. У країні вирощують такі культури: пшениця, жито, ячмінь, овес, тритікале, картопля, цукровий буряк, ріпак тощо. Досить добре розвинуте і тваринництво: велика рогата худоба, свині, овці, птахівництво та рибальство. У Польщі розвинутий залізничний, автомобільний, трубопровідний, морський, річковий та повітряний види транспорту. Переважна більшість вантажів та пасажирів перевозиться автомобільним транспортом. Основні аеропорти – Гданськ, Щецин, Варшава, Познань, Вроцлав, Катовіце, Краків. У третьому розділі було розглянуто особливості розміщення і територіальну структуру господарства Польщі. Сучасний адміністративний поділ Польщі введений 1 січня 1999 року в результаті адміністративної реформи. Зараз у країні нараховується шістнадцять воєводств: Мазовецьке, Поморське, Підляське, Люблінське, Куявсько-Поморське, Великопольське, Любуське, Нижньосілезьке, Опольське, Лодзьке, Підкарпатське, Свентокшиське, Сілезьке, Вармінсько-Мазурське, Західнопоморське, Малопольське. У четвертому розділі було розглянуто зовнішньоекономічні зв’язки Польщі. Країна є активним членом таких міжнародних організацій, як ООН, НАТО, ОБСЄ, Організація Економічної Співпраці і Розвитку, СОТ, МВФ, Європейський Інвестиційний Банк, ЄС, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, ЄБРР, Рада Балтійських Держав, Європейська Асоціація Вільної Торгівлі, Центрально-Європейське Об'єднання Вільної Торгівлі, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВОЗ, ЦЄІ. У 2007р. товарообіг становив 299,8 млрд. дол. (експорт - 137,8 млрд. дол., імпорт - 162 млрд. дол.). Основні торговельні партнери Польщі: Німеччина, Російська Федерація, Китай, Італія, Франція, Великобританія, Чехія, Швеція. Україна є найбільшим після Росії економічним партнером Польщі серед країн СНД. Польсько-українські торгівельні обороти у 2005 році склали 3599,7 млн. доларів США. Товарна структура товарообороту: машини, пристрої та електричне обладнання; транспортні засоби та запчастини; метали; продукти хімічної промисловості; сільськогосподарські вироби, продукти харчування; мінеральні продукти. У п’ятому розділі було розглянуто основні проблеми та визначено перспективи розвитку та розміщення продуктивних сил. У Польщі вже відбуваються істотні зрушення у економіці, тому для подальшого успішного її розвитку необхідно вирішити певні проблеми: безробіття, реструктуризація сільського господарства та гірничодобувної промисловості, дефіцит балансу зовнішньої торгівлі, розвиток галузей високих технологій, будівництво автострад, реструктуризація Польської залізниці та морського флоту, розширення партнерів у зовнішньоекономічних відносинах, розвиток туристичної галузі, вирішення екологічних проблем.  
Вариант:нет
Литература:1.         Витковский О.В. География промышленности зарубежных стран.: Учеб.пособ. - М.: Изд-во Моск. ун.та, 1997. - 116с. 2.         Вступ до економічної і соціальної географії. А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Либідь, 1997. – 320 с. 3.         География мирового хозяйства // Под ред. Б.Н. Зимина: В 2 ч. - М.: Ин-т географии РАН, 1992. - Ч. 1,2. 4.         Економічна і соціальна географія світу / За ред. С. Кузика. – Львів: Світ, 2002. – 670с. 5.         Загородній В., Романова В., Ліненко О., Гринюк Г. Економічна і соціальна географія світу: 10 клас. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 239с. 6.         Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: 1992. 7.         Липец Ю.Г., Пуляркин В. А., Шлихтер С. Б. География мирового хозяйства. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,1999. - 400с. 8.         Максаковский В. П. Географическая картина мира.: В 2 ч. Ярославль: Добро, 1995. - Ч. 1, 2. 9.         Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. - М.: Изд-во на Люсиновской,1995. 10.     О Польше по-русски - http://www.polska.ru/index.shtml 11.     Постиндустриальное развитие капиталистических стран// Под ред. Б.Н.Зимина, К.Б. Шлихера. - М.: Наука, 1993. 12.     Социально-экономическая география зарубежного мира.//Под ред. В.В. Вольского. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. - 592с. 13.     Сюткін С. Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – Суми: 2003. – 245с. 14.     Статистичне управління Польщі - http://www.stat.gov.pl/english/index.htm 15.     Экономическая и социальная география мира (общий обзор). АлесовН.В., Хореев Б.С. – М.: Гароарики, 2001. – 968с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)