Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Інтеграційні процеси у світовій економіці

Карточка работы:112481ф
Цена:
Тема: Інтеграційні процеси у світовій економіці
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:Країна А споживає NА одиниць продукції за ціною СА. Рівновага попиту та пропозиції становить NАР одиниць продукції за ціною САР. У Країні Б випуск продукції становить NБ за ціною СБ. Внутрішній попит Країни Б становить NБР одиниць продукції за ціною СБР. Країна В виготовляє продукцію у кількості NВ за ціною СВ. Внутрішній попит Країни В становить NВР одиниць продукції за ціною СВР. Нахил кривої попиту та пропозиції приймається однаковим для всіх країн. Умови торгівлі Країн Б і В з Країною А одинакові до створення митного союзу. Податки в Країнах А, Б, В становлять P %. Ставка мита становить М %. Розрахуйте: Витрати споживачів на придбання продукції, обсяги споживання продукції та надходження до бюджету держави: а) при відсутності міжнародної торгівлі; б) при можливості міжнародної торгівлі; в) при створенні митного союзу.
ВУЗ:Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ")
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:14
Литература:1.         Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное пособие: Навчальне видання: .- 4-е изд., перераб. и доп..- М.: Маркетинг, 2006.- 264 c. 2.         Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2005.- 696 c. 3.         Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. Ч.2: Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование: Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: Междун. отношения, 2004.- 488 c. 4.         Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник: Навчальне видання: .- М.: Дело и сервис, 2005.- 272 c. 5.         Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник: Навчальне видання.- К.: Академія, 2007.- 376 c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)