Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Маркетинг в банку»

Комплексне дослідження маркетингових можливостей банку(на прикладі АКБ «Факторіал»)

Карточка работы:112523ф
Цена:
Тема: Комплексне дослідження маркетингових можливостей банку(на прикладі АКБ «Факторіал»)
Предмет:Маркетинг в банку
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ                                                                                                                           3 1. Комплексне дослідження маркетингових можливостей банку(на прикладі АКБ «Факторіал»)    6 1.1. Роль маркетингових досліджень у підвищенні конкурентноздатності банку 6 1.2. Значення маркетингової інформації маркетингових дослідженнях                14 1.3. Напрями комплексних маркетингових досліджень та надання послуг АКБ «Факторіал»           22 Висновки                                                                                                                     37 Список використаної літератури    39
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Фінансово-банківська сфера відрізняється високою динамічністю процесів і швидкістю обороту капіталу, підвищеною чутливістю до модифікацій у зовнішньому середовищі і ринковій кон’юнктурі, що обумовлено наявністю підвищеного ризику у даній сфері бізнесу. У банківській справі комунікації являють собою завершальний етап у формуванні складної ринкової інфраструктури, якому передує довгий період розвитку бізнес-комунікацій в торгівлі, сільському господарстві, промисловості. Банки як економічні агенти в процесі своєї діяльності акумулюють та оперують фінансовими коштами багатьох учасників бізнес-комунікацій, створюючи потужне інформаційне поле. Банківські структури виступають як ініціатори створення фінансово-промислових або фінансових груп і конгломератів. Внаслідок цього процесу відбуваються посилення  взаємозалежності взаємопроникнення і концентрація банківського, промислового і страхового капіталів. Наприклад, проходить формування корпоративного іміджу і просування його в зовнішнє середовище. Синергетичний ефект створюється за рахунок загальної інформаційної бази і наявності структури, яка координує функціонування групи, дозволяє підвищити ефективність її функціонування в зовнішньому середовищі. Все середовище, у якому функціонує банк, пронизане складною системою комунікацій. Банк постійно контактує зі своєю клієнтурою, фінансовими інститутами, центральним банком, різноманітними контактними аудиторіями. Для будь-якого банка необхідна чітка система взаємозв’язків, комунікацій, що покликана постійно удосконалюватися відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Саме для цього розробляється комунікаційна політика, що містить у собі розвиток відношень із громадськістю, рекламу, численні засоби стимулювання збуту, послуг, сервісну політику, організацію участі в різноманітних виставках, фірмовий стиль і знак, роботу з засобами масової інформації і т.д. Комунікація служить засобом включення банку в зовнішнє середовище, забезпечує їй необхідний рівень взаємодії з навколишніми аудиторіями. При цьому в змісті комунікацій не повинно бути нічого випадкового, інакше банк зменшить свій прибуток через великі витрати на здійснення комунікації і через нанесення шкоди своєму іміджу. Саме тому при розробці комплексу маркетингу далеко не остання роль відводиться стратегії комунікації. Стратегія - це вибір найкращих шляхів діяльності банку. Практично усі банки мають свою стратегію комунікацій, але далеко не в усіх випадках вона приймає офіційну форму, чітко формулюється і доводиться до всіх рівнів. Спробу створення маркетингової стратегії для конкретного банку слід починати із комплексного дослідження маркетингових можливостей банку. Отже, виходячи із актуальності даної теми метою роботи є висвітлення передумов комплексного дослідження маркетингових можливостей банку, на прикладі АКБ «Факторіал». Акціонерний комерційний банк "Форум" зареєстрований 31 січня 1994 року у формі акціонерного товариства відкритого типу. АКБ «Факторіал» входить у групу найбільших банків України й надає повний спектр банківських послуг. За тринадцять років своєї діяльності банк "Форум" зарекомендував себе як потужний фінансово-кредитний інститут, надійний і стабільний банк, що дотримується найсучасніших  стандартів обслуговування і якому повністю довіряють партнери й клієнти в Україні й за рубежем. Банк "Форум" – відкритий й успішний банк. Щорічно його фінансову звітність підтверджують незалежні міжнародні аудитори. Банк "Форум" одержав високий рейтинг провідних міжнародних рейтингових агентств Moody's Іnvestors Servіce й Fіtch Ratіngs. АКБ «Факторіал» - універсальний банк, що надає весь спектр банківських послуг європейського рівня. Він планує свою роботу на принципах індивідуального підходу до кожного клієнта, гнучкості й оперативності в прийнятті рішень. Банк отримав ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, що дозволило вийти на міжнародний фінансовий ринок. Статутний капітал збільшився в 11 разів. Відкрито філії в Херсоні, Дніпропетровську, Одесі, Луганську, три філії у Києві. Нарощується статутний капітал, валюта балансу збільшилась майже в 60 разів. Банк обслуговує понад 3000 клієнтів. Швидко розвивається регіональна мережа. Імідж надійного ділового партнера сприяє зміцненню міжбанківських стосунків. АКБ «Факторіал» стає універсальною банківською установою, що надає практично повний комплекс банківських послуг. Першим серед комерційних банків Києва АКБ «Факторіал» вводить у експлуатацію приміщення власного банківського центру площею 4 тис. кв. м., обладнане першокласними технічними засобами та касовим сховищем. Встановлено повномасштабну локальну комп’ютерну мережу. Банк проходить переліцензування і отримує ліцензію НБУ на право здійснювати майже всі банківські операції. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України банку надане право обслуговувати Державний бюджет України. Банк уповноважено УНФ “Взаєморозуміння і примирення” здійснювати виплати жертвам націонал-соціалістичних переслідувань у роки Другої Світової війни. У всій мережі АКБ «Факторіал» розвивається програма автокредитування. Для захисту майнових інтересів клієнтів банк співпрацює з провідними страховими компаніями. Динамічно розвиваються канали дистрибуції банку. Відкрито п’ять нових філій - у Горлівці, Вінниці, Сумах, Ужгороді та Харкові. В регіонах працює мережа Фінансових супермаркетів. Валюта балансу банку, разом з міжфілійними коштами, досягла 5 млрд. грн.
Объём работы:
37
Выводы:Успішне функціонування маркетингу у банку неможливе без комплексного дослідження маркетингових можливостей даної установи. Потреба в дослідженнях маркетингових можливостей в банківській сфері пов’язана із забезпеченням ефективного використання наявних виробничих, комерційних і людських ресурсів. Система дослідження, наприклад, мотивації  повинна бути цілеспрямованою та ефективною, має гарантувати постійну зацікавленість працівника і банку в цілому в підвищенні результативності праці та якості послуг. При цьому потреби та інтереси споживачів повинні бути визначальними. Таким чином, для успішного функціонування комунікацій між банком і споживачами його послуг необхідно знати мотивацію останніх. Однак все це необхідно розглядати як комплексний багаторівневий процес, що включає мотивацію всіх учасників даної комунікації і всього її маркетингового середовища. Успішне функціонування процесу дослідження в системі маркетингу передбачає такий самий вплив в тому ж напрямі і щодо його зовнішнього і внутрішнього середовищ. Зовнішнє середовище слід розглядати в розрізі постійного впливу факторів, пов’язаних з культурно-історичними, політичними, економічними, демографічними, юридичними аспектами та з конкретною територією, урядовою політикою у відповідній галузі, рівнем розвитку техніки, поведінкою споживачів і конкурентів. Вплив зовнішнього середовища на формування внутрішньої банківської політики дуже значний. У зв’язку з цим важливо визначити, які ж фактори зовнішнього середовища слід враховувати. Виділяють дві зони: середовище прямого впливу і середовище опосередкованого впливу. Середовище прямого впливу: 1)         політика центрального банку; 2)         клієнти-споживачі; 3)         стан фінансового ринку; 4)         політика податкових органів; 5)         конкуренція. Середовище опосередкованого впливу: 1)         урядові структури (законодавство, політика); 2)         міжнародні події; 3)         стан економіки; 4)         фактори НТП у сфері зв’язку і соціально-культурних телекомунікацій; 5)         система вищої освіти і перепідготовки кадрів. Зовнішні фактори впливають на вибір банками тих або інших комунікацій. Найбільший вплив на процес комунікацій виявляють такі з них: податкова система, поведінка споживача (його потреби, вподобання, інтереси і стиль життя). Задача банку полягає в тому, щоб формувати і підтримувати бажаний образ банківської продукції і самого банку в очах громадськості і, зрозуміло, своєї клієнтури (як існуючої, так і потенційної). Цьому служить спеціальний комплекс стимулювання. Елементи комплексу стимулювання часто також називають каналами комунікацій. Маркетингові стратегії - продуктова, цінова, стратегія в області доставки і комунікаційна стратегія - складають найважливіший компонент загальної стратегії маркетингу банку, що визначає оптимальний шлях досягнення поставлених цілей. Добитися органічного поєднання і узгодженості окремих стратегій в рамках інтегрованої стратегії маркетингу – така найбільш складна і відповідальна задача, яка стоїть перед службою маркетингу АКБ «Факторіал». Тому для проведення комплексного дослідження маркетингових можливостей АКБ «Факторіал», потрібно чітко визначати фактори які впливають на конкурентоспроможність банку та застосовувати прогресивні методи дослідження.
Вариант:нет
Литература:1.         Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2007. - 311 с. 2.         Банківський менеджмент Підручник За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. — К.: Знання, 2005. — 831 с. 3.         Банківський менеджмент. За ред. О. А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002, – 438 с. 4.         Бондаренко А.Ф. Визначення особливостей та засобів стимулювання збуту банківських послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.): Збірник: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2006.- 188 c. 5.         Бондаренко А.Ф., Бистрицька К.М. Управління якістю банківських послуг // Вісник Української академії банківської справи. - 2005.- № 2.- C.55-60. 6.         Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с. 7.         Галиуллин Б. Банковский маркетинг // Банковский менеджмент (рус.).- 2006.- № 10.- C.14-20. 8.         Галиуллин Б. Банковский маркетинг // Банковский менеджмент (рус.).- 2006.- № 10.- C.14-20. 9.         Иванов Д.Л. Позиционирование банковского продукта при выходе на новый рынок // Банковский менеджмент (рус.).- 2006.- № 2.- C.23-28. 10.       Лапшов А. Управление репутацией // Банковский менеджмент (рус.).- 2006.- № 3.- C.30-34. 11.       Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 395 с. 12.       Маляр Н.І., Малахова Л.В. Особливості розробки і впровадження нових банківських продуктів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей: Наукове видання.- Х.: Фінарт, 2002.- 466 c. 13.       Маркетинг банковских услуг / под общей редакцией д. э. н., профессора Томилова B. B. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 242 с. 14.           Маркетинг банковских услуг / под общей редакцией д. э. н., профессора Томилова B. B. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 242 с. 15.       Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с. 16.       Орлова А.Н. Коммуникационная стратегия коммерческого банка // Банковские услуги (рус.).- 2005.- № 12.- C.7-14. 17.            Семенюк Л.П. Цінові стратегії при впровадженні нових банківських продуктів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей: Наукове видання.- Х.: Фінарт, 2002.- 466 c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)