Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Загальна і спеціальна методика бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 р.

Карточка работы:7256б
Цена:
Тема: Загальна і спеціальна методика бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 р.
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:13/01/09
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ  3 1. Нові правила бібліографічного опису     4 2. Відповідність міжнародним рекомендаціям ІФЛА "Міжнародний стандартний бібліографічний опис" – ISBD            9 3. Однорівневий, багаторівневий та аналітичний бібліографічний опис         17 Висновки       30 Список використаної літератури    32
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Незалежно від сфери діяльності, всім науковцям корисно знати й вимоги ДСТУ ГОСТ 7.1.: 2006, котрий набув чинності з 1.07. 2007 року і стосується бібліографічного опису видань. У сфері інформаційної діяльності уніфікація бібліографічного запису у відповідності до міжнародних рекомендацій та національних стандартів забезпечує сумісність бібліографічних даних як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні, полегшує процеси розуміння та обміну інформацією і є необхідною умовою інтеграції до світового інформаційного товариства. Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання", який набув чинності 1 липня 2007 року. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису. Новий стандарт вводиться на заміну п’яти стандартів – ГОСТ 7.1–84 СИБИД "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления"; ГОСТ 7.16–79 "СИБИД. Библиографическое описание нотных изданий"; ГОСТ 7.18–79 "СИБИД. Библиографическое описание картографических изданий"; ГОСТ 7.34–81 "СИБИД. Библиографическое описание изоизданий"; ГОСТ 7.40–82 "СИБИД. Библиографическое описание аудиовизуальных материалов".  
Объём работы:
29
Выводы:Отже, з викладеного матеріалу видно, що новий ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 покликаний забезпечити впровадження сучасних автоматизованих технологій опрацювання документів, ведення інформаційних баз даних; ефективність пошуку та використання документів всіх видів та типів; результативний обмін бібліографічною інформацією між інформаційними службами, бібліотеками, видавця ми та книготорговельними організаціями як в середині країни, так і за кордоном. Дотримання нових норм під час створення бібліографічної інформації дасть змогу адекватніше представити документ у бібліографічному записі та створити якісний інформаційний продукт. Вимоги нового стандарту – це професійні вимоги до створювачів інформації. У сфері інформаційної діяльності уніфікація бібліографічного запису у відповідності з між народними рекомендаціями та національними стандартами забезпечує сумісність бібліографічних даних на вітчизняному та міжнародному рівнях, спрощує процеси розуміння й обміну інформацією, є необхідною умовою інтеграції України в світове інформаційне співтовариство. Зміни в новому національному стандарті стосуються, головним чином, трьох аспектів: теоретичні висновки та узагальнення; розвиток термінологічної системи бібліографічного опису; зміна практики бібліографування щодо правил наведення окремих елементів, правил орфографії, знаків приписаної пунктуації. Нова концепція складання бібліографічного опису прослідковується уже в самій назві стандарту "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання. Слова "Бібліографічний запис" вказують на те, що він відноситься до системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи, що регламентують складання бібліографічного запису, а друга частина назви – "Бібліографічний опис" й визначає предмет стандартизації. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – базовий для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного запису, зокрема його основної частини – бібліографічного опису. Таким чином, новий національний ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 покликаний забезпечити впровадження сучасних автоматизованих технологій опрацювання документів, ведення інформаційних баз даних; ефективність пошуку та використання документів усіх видів і типів; результативний обмін бібліографічною інформацією між інформаційними службами, бібліотеками, видавцями і книготорговельними організаціями як усередині України, так і за її межами. Дотримання нових норм  при створенні бібліографічної інформації дасть змогу адекватно подати документ у бібліографічному записі й створити якісний інформаційний продукт.  
Вариант:нет
Литература:1.   Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання Текст: (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. – Чинний з 2007–07–01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с.; 29 см. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). 2.   Библиографическая запись Текст: Основные стандарты / сост. А. А. Джиго и др.; Рос. кн. палата. – М.: б. и., 2006. – С. 93–127. 3.   Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1–84. – Введ. 01.01.86. – М.: Гос. ком. СССР по стандартам, 1987. – 72 с., включ. обл.; 20 см. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 4.   Составление библиографической записи на книги и брошюры Текст : инструкция / Рос. кн. палата. – М. : б. и., 2004. – 150 с. 5.   Устіннікова О., Сенько П., Юлдашева С., Регідайло Н. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1. –84. – К.: Книжкова палата України, 2008. – 46 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)