Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Контрольна з мікроекономіки за 3 курс КДАВТ

Карточка работы:92271
Цена:
Тема: Контрольна з мікроекономіки за 3 курс КДАВТ
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Ціна товару знизилася з 400 до 300 грош.од. Визначити як зміниться кількість проданих товарів, якщо за початкової ціни вона становила 7 тис. шт., а еластичність попиту за ціною Е= -7/15
ВУЗ:Київська Національна Академія Водного Транспорту (КНАВТ)
Содержание:ВСТУП 3 1.Альтернативна вартість 4 2.Крива байдужості, її характері риси 7 3.Підприємницька монополія 9 Задача 14 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Досить часто в наш час економіку визначають як суспільну науку, що вивчає вибори, які роблять люди, використовуючи різні ресурси для задоволення своїх потреб та бажань. Економічні вибори здійснюються скрізь: у фірмах та на підприємствах при виробництві тієї чи іншої продукції або послуг, в державних установах, що приймають політичні та соціальні рішення, у безприбуткових організаціях (церкви, благодійні фонди тощо). Тобто, економічна наука вивчає поведінку людей і допомагає пояснити, як і чому приймаються різноманітні економічні рішення в суспільстві. В даній роботі розглянуто декілька питань, що стосуються проблеми вибору та прийняття рішення економічними суб’єктами. Метою роботи є з’ясування сутності та особливостей таких понять як альтернативна вартість, криві байдужості та підприємницькі монополії.
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:нет
Литература:. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Найдич Н.М. Економічна теорія. Політекономія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Знання-Прес, 2001. — 581 с. 2. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К.: Атіка, 2001. — 344 с. 3. Мамалуй О.О., Гриценко О.А., Гриценко Л.В., Дарнопих Г.Ю., Довбня В.В. Основи економічної теорії: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 480 с. 4. Мочерний С.В., Єрохін С.А., Каніщенко Л.О., Синишин І.М. Основи економічної теорії: Посібник для студ. вищих навч. закладів.. — К.: Видавничий центр "Академія", 2001. — 471 с. 5. Чухно А.А., Єщенко П.С., Климко Г.Н., Колотий А.М., Боринець С.Я. Основи економічної теорії: Підруч. для студ. нееконом. спец. вищих навч. Закладів. — К.: Вища школа, 2001. — 606 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (275)