Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Ринок цінних паперів і перспективи його розвитку в Україні

Карточка работы:92292
Цена:
Тема: Ринок цінних паперів і перспективи його розвитку в Україні
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:Грошова база (MB) = 900 Коефіцієнт депонування (CR) = 0,55 Норма обов’язкових резервів (HR) = 0,3 Норма надлишкових резервів (ER) = 0,1 Значення показників після їх зміни: МВ = 1100 CR = 0,4 HR = 0,2 Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни МВ = 350 Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни HR = 32 Розрахувати ціну облігації за формулою:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Ринок цінних паперів і перспективи його розвитку в Україні 3 Задача 1 15 Задача 2 16 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Міркин Я.М. Цінні папери і фондовий ринок. - М.: Перспектива, 1995 2. Мендрул О.Г. Ринок цінних паперів : Навч.посібник/ О.Г. Мендрул, І.А. Шевчук. -К.: КНЕУ, 1998.-152 c.. 3. Мельник В.А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства. Спец. випуск / В.А. Мельник. -К.: А.Л.Д.: Вiра-Р, 1998.-560 c.. 4. Павлов В.І. Цінні папери в Україні : Навчальний посібник/ В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов’язюк. -2-е вид., допов.. -К.: Кондор, 2004.-400 c.. 5. Сухонос В.В. Правове регулювання цінних паперів в Україні : Навч. посібник/ В.В. Сухонос, Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. -Суми: Університетська кн., 2005.-327 c.. 6. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів : Навч. посібник/ Л.Б. Долінський. -К.: Майстер-клас, 2005.-191 c 7. Регулювання ринку цінних паперів в Україні : Нормативно-правові акти/ Упоряд. В.С. Ковальський. -К.: Юрінком Інтер, 2005.-382 c.. 8. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами : Навчально-методичний посібник/ Упоряд. К.К. Бовкун. -2-е вид., переробл. і допов.. -К.: АДС УМК Центр, 2006.-352 c.. 9. Пасічник В.Г. Ринок цінних паперів : Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання/ В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-163 c..
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)