Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Підтримка малого і середнього бізнесу державою в Австрії

Карточка работы:11318ф
Цена:
Тема: Підтримка малого і середнього бізнесу державою в Австрії
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:15.05.09
Специальность (факультет):Юрист
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ                                                                                                                           3 1. Особливості функціонування малого та середнього бізнесу в Австрії               4 2. Програми підтримки МСБ в Австрії                                                                     8 Висновки                                                                                                                     14 Список використаних джерел        16
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкової о господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації та усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу. Сектор малого і середнього підприємництва охоплює різноманітні види виробничої діяльності і типи робіт, які відповідають широкому спектру можливостей ринку, що ускладнює будь-яку універсальну систематизацію чи готове порівняння діяльності підприємств. Аналіз сектора малого і середнього підприємництва ще більш ускладнюється в зв'язку з відмінностями в офіційних визначеннях дрібних підприємств і термінології, яка використовується. Мета даної роботи: —        проаналізувати особливості функціонування малого та середнього бізнесу в Австрії —        дослідити механізм державної підтримки малого та середнього бізнесу в Австрії.
Объём работы:
14
Выводы:Високий рівень розвитку малого та середнього підприємництва в країнах ЄС є необхідною умовою успішного функціонування ринкової економіки. Державне регулювання доповнює ринковий механізм. Головною метою держави є розроблення відповідної соціальної, економічної, законодавчої основи. Тому вивчення досвіду малого підприємництва сприяє  розвиткові державної політики шляхом поєднання, узгодження, комбінування різних форм, методів, засобів регулювання та підтримки, головними серед яких є: —        законодавчо-правова інституційна, фінансово-кредитна підтримка, (передбачає прямі гарантовані позики), —        цільове субсидування, —        пільгове кредитування, —        гарантії перед кредитними товариствами, —        цільове бюджетне фінансування, —        створення різних кредитно-фінансових та інвестиційних організацій, —        сприятлива податкова політика, —        інформаційно-консультативна, організаційно-управлінська підтримка, —        технологічне навчання, технічна допомога, —        стимулювання зусиль у сфері самоорганізації бізнесу. Такі засоби так чи інакше передбачені програмами стимулювання малого та середнього бізнесу в більшості розвинених країн , в тому числі і в Австрії.  Таким чином, регулювання й підтримка малого та середнього підприємництва полягає, в основному, в розробці відповідної законодавчої й нормативної бази, організації спеціальних органів підтримки, розширенні доступу до фінансових ресурсів і інновацій, забезпеченні повної й своєчасної інформації, організації навчання працівників. Зазначене щодо розробленої діяльності приведе до перетворення малого й середнього бізнесу в сектор економіки, що займає значне місце в розвитку країни.
Вариант:нет
Литература:1.         Брагина Е.А. Малое предпринимательство в переходной экономике Юга// Мировая экономика и международные отношения.-2006.-№ 5-с.87-96. 2.         Зангеева С.Б. Польза и преимущества зарубежного опыта поддержки и развития малого и среднего бизнеса применительно к России // Финансы и кредит.- 19.07.2004.-№ 14.-С.62-65 3.         Михасюк І., Мельник А., Крупка А., Золога З. Державне регулювання економіки:Підруч. / За ред. І.Р. Михасюка. – 2-ге вид. – К.: Ельга-Н, 2002. – 592 с. 4.         Подсолонко В.А., Процай А.Ф., Миронова Т.Л., Василенко В.О. Підприємництво. –К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 616 с. 5.         Славюк Р.А., Фінанси підприємств, Л: Львівська політехніка, 2001, -254 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (788)