Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua

Економіко-правове обґрунтування асортиментної політики підприємства

Карточка работы:9233
Цена:
Тема: Економіко-правове обґрунтування асортиментної політики підприємства
Предмет:
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка права
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 2 1.Дослідження діяльності підприємства 3 2.Аналіз асортиментної політики 12 3.Розробка напрямків вдосконалення асортиментної політики підприємства 18 Висновки 34 Список літератури 35 Додатки 36 Додаток А 36 Додаток Б 38
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Асортиментна політика підприємства - це цілеспрямована діяльність в області товарного забезпечення ринку, заснована на довгостроковому плануванні і регулюванні, спрямована на задоволення попиту споживачів з урахуванням оптимізації номенклатури товарів і забезпечення рентабельності всієї діяльності. Асортиментна політика підприємства має комплексний характер. Ігнорування одного з напрямків такої діяльності може звести до нуля всі інші зусилля. Розширення й упорядкування асортименту товарів повинно контролюватися спеціально для цього призначеною відповідальною особою – маркетологом, чи працівниками комерційного відділу. Розширення асортименту має на меті впровадження в продаж нових товарних груп, видів, моделей товарів (продукції), що супроводжується попереднім прорахунком необхідності й ефективності цього впровадження. В умовах ринкової економіки, коли часто пропозиція перевищує попит, значно підвищується значення процесу формування асортименту. Мета проходження практики: вивчити асортимент підприємства та запропонувати напрямки вдосконалення асортиментної політики. Об’єкт дослідження: ТОВ „Плазма-техніка”. Предмет дослідження: асортиментна політика підприємства.
Объём работы:
34
Выводы:За результатами аналізу господарської діяльності ТОВ "Плазма-техніка" можна зробити висновок, що ТОВ «Плазма-техніка» в 2006 році погіршило у порівнянні з попередніми роками свою діяльність, що може найближчим часом призвести до виникнення певних проблем. ТОВ "Плазма-техніка" в 2006 році отримувало прибуток, але він був нижче ніж у попередні роки. Підприємство непогано забезпечене виробничими ресурсами, але недостатньо ефективно використовує основні та оборотні фонди. Зазначене свідчить про необхідність удосконалення стратегії діяльності ТОВ "Плазма-техніка" на ринку побутової техніки. Такою стратегією може стати: Формування асортименту на підставі побажань споживачів передбачає вивчення потреб споживачів у певних товарах. Вивчення потреб провадиться у ході маркетингових досліджень. На підставі названих покупцем товарів формується асортимент. Підприємство ТОВ „Плазма-техніка” має конкурентні переваги на сучасному ринку в Україні. Але конкуренція та вимоги споживачів на ринку побутової техніки вимагають від керівництва підприємства ТОВ „Плазма-техніка” постійної уваги до якості продукції, асортименту продукції, вчасного реагування на зміни на ринку. Доцільно ввести в асортимент підприємства новий вид продукції – мобільні телефони. В даний час мобільний зв'язок є достатньо популярним серед всіх верств населення. Але зростання абонентів спостерігатиметься ще максимум найближчі два роки. По оцінках операторів мобільного зв'язку 2006 рік – вирішальний для отримання ринкової частки на достатньо зрілому ринку. В результаті проведення економічного обґрунтування витрат на проект, розрахунок періоду окупності показав, що заплановані обсяги витрат окупні протягом першого місяця функціонування проекту
Вариант:нет
Литература:1. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. – К: Основи, 2001. 2. Фатхудинов Р.А. Система менеджмента. – М., 1999. 3. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. — К.; М.; СПб: Вільямс, 1998. 4. Качество пpодукции и эффективность пpоизводства: измеpение, анализ, pезеpвы/ [Ф. E. Поклонский, Б. Т. Клияненко, В. К. Мухопадов и дp.; Отв. pед. Ф. E. Поклонский]; АH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — К.: Hаук. думка, 1999. — 152с.: ил., табл. 5. Кеннеди, Лаppи У. Качественный менеджмент в беспpибыльной сфеpе/ [Пеp. Ю. А. Константиновой]. — Спб.: Отд-ние изд-ва ”Пpосвещение”, 1999. — 175с. 6. Бек Шавкат Братья по кровле’2006 // Бизнес.-2006./№41 (160-165) 7. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Міністерства статистики України
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (293)