Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Звіт по практиці

Карточка работы:11361ф
Цена:
Тема: Звіт по практиці
Предмет:Страхування
Дата выполнения:10.06.09
Специальность (факультет):Страховий менеджмент
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ                                                                                                                           3 1. Загальна характеристика страхової компанії ВАТ УСК "Дженералі Гарант" та основних послуг 5 2. Організаційно–правові основи діяльності страхової компанії ВАТ УСК "Дженералі Гарант"       10 2.1. Законодавча та нормативна база діяльності компанії                                      10 2.2. Посадові інструкції та методичні матеріали у діяльності страхової компанії  12 2.3. Аналіз структурних змін у діяльності страхової компанії                                 21 3. Аналіз управлінської структури страхової компанії ВАТ УСК "Дженералі Гарант" 26 3.1. Загальна характеристика організаційної структури управління страховою компанією    26 3.2. Органи управління страховою компанією та їх повноваження                      37 3.3. Переваги та недоліки методів управління страховою компанією                   41 4. Аналіз основних показників господарської діяльності страхової компанії ВАТ УСК "Дженералі Гарант"                                                                                                                                     45 Висновки                                                                                                                     53 Список використаної літератури    55
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Страхування – одна з найбільш давніх історичних категорій суспільно-економічних відносин між людьми, невід’ємна частина виробничих відносин. В сучасних умовах цей термін найчастіше використовується в якості інструмента захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, як елемент відшкодування матеріальних втрат при настанні страхового випадку. Страхування як історична категорія відображає певні економічні відносини, які виникли та існували за стародавніх часів. В якості комерційного поняття „страхування” сформувалось лише в ХVIII ст., коли підприємець-страховик почав вести свою справу для отримання прибутку. Багатовіковий життєвий досвід свідчить, що хоча страхові події мають випадковий та нерівномірний характер, кількість постраждалих від їх настання завжди менша кількості зацікавлених осіб, які застосовують страховий захист. За таких умовах солідарний розподіл можливого збитку суттєво пом’якшує наслідки страхових випадків. Тобто, чим більше зацікавлених осіб приймає участь в розподілі збитку, тим менша частка їх засобів, коштів, необхідних для формування страхового фонду, припадає на кожного учасника. Саме на такому підході ґрунтується страхування, сутність якого полягає в замкнутому розподілі можливого збитку між зацікавленими сторонами. Економічна сутність страхування з позицій страхового менеджменту визначається двома основними механізмами, що закладені в страхуванні, а саме: ефект рідкісних подій, коли страховий випадок протягом певного періоду часу відбувається не у всіх учасників формування страхового фонду; ефект накопичення, коли страховий внесок завжди менший від страхової виплати, тому, що страхові виплати видаються не одночасно, що враховується через дисконтуючий множник на інвестиційні прибутки страхової компанії. Оскільки страхування відноситься до виду підприємницької діяльності, яку можуть здійснювати тільки юридичні особи відповідної організаційно-правової форми, що суворо передбачено чинним законодавством, то страхову діяльність можуть здійснювати юридичні особи у формі акціонерного, повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю. Отже, страховиком (страховою компанією) може бути підприємство, створене у формі господарського товариства, крім товариства з обмеженою відповідальністю. Базою практики було обрано Відкрите Акціонерне Товариство "Українська страхова компанія "Дженералі Гарант", яке зареєстроване 26 березня 1992 року як юридична особа у Печерській районній державній адміністрації м. Києва з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 16467237. Місцезнаходження юридичної особи ВАТ „УСК „Дженералі Гарант”: 01042, м. Київ, провулок Новопечерський 19/3. ВАТ „УСК „Дженералі Гарант” є юридичною особою, діє на підставі законодавчих та нормативних актів, а також на підставі Статуту товариства, має ліцензії на надання відповідних страхових послуг. Проходження практики на базовому об’єкті було спрямовано на вивчення досвіду діяльності страхової компанії, здійснення управлінських функції в розрізі окремих структурних підрозділів та філій. Під час проходження практики було вивчено та проаналізовано наступні питання: ?            загальна характеристика страхової компанії ВАТ „УСК „Дженералі Гарант”; ?            законодавча та нормативна база діяльності страхової компанії; ?            аналіз управлінської структури, виявлення основних функцій, взаємозв’язків; ?            аналіз основних показників діяльності компанії, ефективності та доцільності здійснення господарської діяльності на ринку страхування в Україні.
Объём работы:
53
Выводы:Отже, під час проходження практики у страховій компанії Відкрите Акціонерне Товариство "Українська Страхова Компанія "Дженералі Гарант" було детально ознайомлено з діяльністю компанії на страховому ринку. ВАТ "УСК "Дженералі Гарант" володіє розгалуженою регіональною мережею, що під силу тільки великій, фінансово стабільній компанії, оскільки формування регіональної мережі – справа клопітка і дорога. У своїй діяльності ВАТ "УСК "Дженералі Гарант" керується чинним законодавством України та іншими нормативно–правовими актами. Основними документами, що забезпечують її внутрішню діяльність є Статут Товариства, Положення про Наглядову раду компанії, Положення про Ревізійну комісію та інші нормативні документи. На основі цих документів визначено основні обов’язки та функції структурних підрозділів та окремих працівників. За останні три роки у структурі компанії не відбулось значних змін, але у квітні цього року було підтверджено інформацію про зміну Голови Правління компанії, який займав цю посаду на протязі 17 років. Також було звільнено за власним бажанням двох членів Правління. У структурі відділів не було змін, які б впливали на діяльність компанії чи її результат, працівники, які приймались на роботу на місце звільнених, повністю відповідали кваліфікаційним вимогам відповідно до посади. У структурі філій відбувались деякі зміни на протязі 2007 та 2008 років, спричинені необхідністю відмови від збиткових філій. Таким чином деякі філії були ліквідовані, натомість вони перетворились у без балансові відділення і були приєднані до крупних філій. Ця ситуація дозволяє визначити деякі недоліки у методах управління компанією. Головним недоліком є відсутність в компанії відділу маркетингових досліджень, та й взагалі відокремленого маркетингового відділу. Отже, в результаті нехтування маркетинговим дослідженням ринку перед відкриттям філій, компанія змушена їх закривати через деякий час. Під час проходження практики у страховій компанії ВАТ "УСК "Дженералі Гарант" було прослідковано основні тенденції розвитку компанії, динаміку зміни її фінансових показників та загальних показників господарської діяльності у сфері надання послуг страхування. Було виявлено, що компанія впевнено розвивається і входить у трійку найкрупніших страхових компаній, що діють на території України. У 2007 році компанія значно розширила спектр послуг, придбавши ліцензії на нові види послуг, нещодавно введені і законодавчо обумовлені. Проте це викликало необхідність збільшення резервів для майбутніх виплат, що у свою чергу призвело до зниження прибутковості, а у 2008 р. навіть до збитку у 17 млн. грн. Також у 2007 році було збільшено статутний капітал компанії, про що рішення було одноголосно прийняте всіма акціонерами. В результаті вартість однієї акції збільшилась з 1,00 грн. до 1,21 грн., що зумовлює недоотримання прибутку акціонерами у 2008 році, можливо навіть і у 2009 р., але цей захід спрямований на збільшення прибутку (дивідендів) кожного акціонера на перспективу. За підсумками 2008 року Компанія збільшила надходження страхових платежів до 643,5 млн. грн., що на 115,7 млн. грн. або 22% більше ніж за 2007 рік. Фактичний запас платоспроможності на 31 грудня 2008 року склав 196.7 млн. грн. (при нормативному – 112,5 млн. грн.), при цьому фактичний запас платоспроможності на кінець 2007 року склав 126,4 млн. грн. (при нормативному – 91,0 млн. грн.). Це є свідченням стабільності у роботі Компанії, адже ситуація із платоспроможністю продовжує покращуватись. Активи Компанії станом на початок 2009 року склали 522 млн. грн., що на 141,6 млн. грн. більше ніж у 2007 році. Всі активи Компанії є високоліквідними, а їх розміщення диверсифіковано для мінімізації можливих ризиків.
Вариант:нет
Литература:1.         Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 49. – Ст. 682. 2.         Закон України "Про страхування" вiд 07 березня 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 18. – Ст. 78 (зі змінами і доповненнями). 3.         Александрова М.М. Страхування: Навчально–методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 208 с. 4.         Буряк П.Ю., Татарин Н.Б. Корпоративне управління: особливості розвитку в Україні // Фінанси України. – 2006. – №6. – С. 116–118. 5.         Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. Страхування: теорія та практика. Навчально-методичний посібник. – Х.: Бурун книга,  2004. –  376 с. 6.         Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с. 7.         Гринькова В.М. Організаційно–економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні. – К.: Лібра, 2003. – 324 с. 8.         Губенко І.В. Страхування: Конспект лекцій / Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2004. – 103 с. 9.         Залетов О. Страхування в Україні: практичні поради у питаннях і відповідях. – К.: Центр комерційного права, 2003. – 132 с. 10.       Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. Підручник для ВНЗ. – К.: Знання України,  2006. – 284 с. 11.       "Рейтинговые классы для страховых компаний". – Электронная версия журнала “Эксперт”, №19(279) от 21 мая 2006 года. 12.       Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник / В. Г. Федоренко, В.Б. Захожай, О. Г. Чувардинський та ін. – К.: МАУП, 2002. – 344 с. 13.       Страхування: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с. 14.       Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С.С.Осадець. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 460 с. 15.       Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. – 2–ге вид., перероб. і доп. – Т.: Джура, 2006. – 320 с. 16.       Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес: Слов.-справ. – М.: АНКИЛ, 2005. – 450 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)