Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Теорія ймовірностей»

Контрольна робота з теорії ймовірності

Карточка работы:11364ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з теорії ймовірності
Предмет:Теорія ймовірностей
Дата выполнения:2.06.09
Специальность (факультет):Міжнародні відносини
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Створити вибірку не менше 20 спостережень з реальних статистичних даних про економічний об’єкт або явище, що вивчається. 2. Побудувати емпіричний розподіл вибірки. 3. Побудувати гістограму (полігон відносних частот) та графік емпіричної функції розподілу. 4. Обчислити числові характеристики вибірки: вибіркові середні, вибіркові дисперсії, вибіркові середні квадратичні відхилення. 5. Побудувати теоретичну криву функції і щільності розподілу, припускаючи, що генеральна сукупність має нормальний розподіл. 6. Провести вирівнювання емпіричного розподілу теоретичним. 7. Використовуючи критерій Пiрсона або критерій Колмогорова при рівні значимості перевірити, чи узгоджується гіпотеза про нормальний закон розподілу вибірки одержаного емпіричного розподілу. 8. Побудувати надійні інтервали для параметрів з надійністю . 9. Записати рівняння регресії і встановити наскільки тісний зв'язок між змінними. 10. Джерела інформації реальних статистичних даних.
ВУЗ:Київський Інститут Міжнародних Відносин (КІМВ)
Содержание:Індивідуальне науково-дослідницьке завдання                                                       3 Висновок       19
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
18
Выводы:Для свого індивідуального науково-дослідницького завдання я обрав тему: «Прямі інвестиції за регіонами України у 2006 р.». Моя вибірка включала в себе прямі іноземні інвестиції в регіони на початок року і прямі інвестиції з регіонів в економіку інших країн на початок року, тому всю роботу я проробив по цим двом змінним. Спочатку досліджуючи прямі іноземні інвестиції в регіони (х) я дійшов до таких висновків: ?         Найменша кількість регіонів (лише Дніпропетровська) має прямі інвестиції найбільше (від 1315,625 до 1744,7 млн. дол. США), ця група складає 4% від загальної кількості обраних регіонів; ?         Найбільша кількість регіонів (18) має перша група з обсягом прямих іноземних інвестицій в регіони від 28,400 до 457,475 млн. дол. США, ця група складає 72% від загальної кількості вибраних регіонів. ?         Перевіривши гіпотезу про нормальний розподіл вибірки, ми отримали, що , тому ми не змогли прийняти гіпотезу про нормальний розподіл вибірки, тобто емпіричні і теоретичні частоти  відрізняються значно. Досліджуючи прямі інвестиції з регіонів в економіку інших країн на початок року (у) я дійшов до таких висновків: ?         Найменша кількість регіонів (одна) має 3-я (Одеська) і 4-та (Харківська) групи з обсягом прямих інвестицій з регіонів в економіку інших країн від 29,65 до 44,475 млн. дол. США та від 44,475 до 59,300 млн. дол. США; ці групи складають 4% від загальної кількості вибраних регіонів. ?         Найбільша кількість регіонів (21) має перша група з обсягом прямих інвестицій з регіонів в економіку інших країн від 0 до 14,825 млн. дол. США, ця група складає 84% від загальної кількості вибраних регіонів. ?         В цьому випадку ми отримали, що  , тому ми не змогли прийняти гіпотезу про нормальний розподіл вибірки, тобто емпіричні і теоретичні частоти відрізняються значно. Для виконання завдання № 9 нам знадобилися два фактори разом. З графіку кореляційного поля ми побачили деякий зв'язок між експортом (х) та імпортом (у), тому знайшли вибірковий коефіцієнт кореляції, який дорівнює 0,71756 і тому ми зробили висновок, що між прямими іноземними інвестиціями в регіони на початок року і прямими інвестиціями з регіонів в економіку інших країн на початок року, існує високий зв'язок. Отримано лінійну модель у вигляді  = 0,0162х + 1,3639. Таким чином, а1= 0,0162 > 0 – позитивне, слід зв’язок прямий. Рівняння регресії дало нам можливість прийти до висновку: при зростанні експорту на 1 млн. дол. США ми маємо в середньому зростання інвестицій на 0,0162 млн. дол. США. Коефіцієнт кореляції r = 0,71756. Коефіцієнт детермінації d = 0,51489. Це означає, що 51,5% всіх змін у пов'язане зі зміною х, інші 48,5% змін викликані невідомими факторами. Я помітив, що цю роботу дуже зручно робити в Excel. Основними перевагами цієї програми є такі: 1)         зручність підрахунку складних формул; 2)         при зміні одного значення в роботі всі інші розрахунки змінюються автоматично; 3)         зручно будувати графіки статистичних показників.
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (132)