Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua

Економіко-правові основи охорони інформації

Карточка работы:9239
Цена:
Тема: Економіко-правові основи охорони інформації
Предмет:
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка права
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 1.Техніко-економічна характеристика підприємства 4 2.Основні чинники та резерви, які визначають стан і управління охороною інформації на підприємстві 15 3.Обґрунтування заходів підвищення ефективності охорони інформації на підприємстві 20 3.1.Концептуальні основи побудови стратегії розвитку і системи охорони інформації 20 3.2.Економічне обґрунтування доцільності та ефективності здіснення комплексного програмного забезпечення охорони інформації 26 Висновки 35 Список літератури 37 Додатки 38
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Основна мета проведення практики – поглибити та закріпити теоретичні знання, здобуті у процесі навчання, сприяти розвитку навичок розв’язання прикладних завдань, підготувати до самостійної виробничої діяльності. Основні завдання практики: • ознайомитися з організацією, структурою та перспективами розвитку підприємства – бази практики, управлінням фінансами, • опанувати існуючу практику виконання функцій у відповідних підрозділах бази практики, • навчитися проводити наукові дослідження. Предметом дослідження є система охорони інформації. Об’єктом дослідження є підприємство ДП «Єрроумейн Україна».
Объём работы:
35
Выводы:Метою системи безпеки є своєчасне виявлення та попередження як зовнішніх, так і внутрішніх загроз, забезпечення захищеності діяльності підприємства та досягнення поставлених цілей бізнесу. Зазначимо також, що неможливо встановити чіткі рамки стосовно того, що доцільно, а що недоцільно відносити до небажаних змін у діяльності підприємства, оскільки ступінь небажаності повною мірою залежить від параметрів функціонування підприємства, що їх розглядають, як бажані. В цілому можна сказати, що до небажаних змін належать ті, що віддаляють конкретне підприємство від бажаного стану. Найбільше розповсюдження в науці отримала класифікація небезпек та загроз в залежності від сфери їх виникнення. За цією ознакою виділяють внутрішні та зовнішні загрози та небезпеки. Зовнішні небезпеки та загрози виникають за межами підприємства. Вони не пов’язані з його виробничою діяльністю. Як правило, це така зміна навколишнього середовища, яка може нанести підприємству певні збитки. Внутрішні фактори пов’язані з господарською діяльністю підприємства, його персоналом. Вони обумовлені процесами, які виникають протягом виробництва та реалізації продукції та можуть вплинути на результати бізнесу. Найбільш важливими з них є: якість планування та прийняття рішень, організація праці, фінансова політика підприємства, дисципліна та багато інших. Природна річ, що кожна зміна формує у підприємства свою оцінку безпеки, яка залежить від достовірності й повноти знань про ситуацію, від характеру даної зміни, її сили. На основі проведеного аналізу фінансового стану підприємства слід зробити наступні висновки: показники рентабельності ДП «Єрроумейн Україна» в звітному році свідчать про суттєве зниження ефективності фінансово-господарської діяльності та системи управління прибутковістю підприємства; зростання частки оборотних активів визначалося зростанням розміру дебіторської заборгованості та виробничих запасів; коефіцієнт оборотності матеріальних запасів свідчить про досить стабільний фінансовий стан підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „Про міліцію”. www.rada.gov.ua 2. Закон України „Про службу безпеки України”. www.rada.gov.ua 3. Закон України „Про оперативно – розшукову діяльність”. www.rada.gov.ua 4. Закон України „Про державну податкову службу в Україні”. www.rada.gov.ua 5. Закон України „Про організаційно – правові основи боротьби з організаційною злочинністю”. www.rada.gov.ua 6. Закон України „Про адвокатуру”. www.rada.gov.ua 7. Закон України „Про прокуратуру”. www.rada.gov.ua 8. Закон України „Про статус суддів”. www.rada.gov.ua 9. Арефьева Е. Безопасность предприятия// Финансовый директор. – 2003. - №2. 10. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 1999. 11. Кірієнко А.В. Економічна безпека підприємства: поняття і зміст// проблеми формування ринкової економіки //Міжвід. наук. збірник Вип 6-К, КНЕУ,1998. 12. Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия// Экономика Украины. - 1998. - №10. 13. Соснин А.С., Пригунов П.Я Менеджмент безопасности предпринимательсва: Учеб. Пособие.-К., Изд-во Фінан.ун-та, 2004. – 357 с. 14. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы. // Вестник МГУ. Серия 6 “Экономика”. –1995, - №3.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (293)