Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Контрольна з аудиту за 2 курс КНУДТ

Карточка работы:92411
Цена:
Тема: Контрольна з аудиту за 2 курс КНУДТ
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:До Вас як до аудитора звернувся бухгалтер за допомогою: знайти помилку у складеному бухгалтерському балансі та порадити, як скласти правильний баланс на 31.12.2002р., а також дати пояснення стосовно порушення (недотримання) принципів бухгалтерського обліку за кожним пунктом виправлення. Варіант 1. Баланс, підготовлений бухгалтером, на 31.12.2002р. Показники активу Сума, грн. Показники пасиву Сума, грн. Виробниче обладнання 100 000 Статутний 500 000 Виробничі запаси 20 000 капітал Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги 10 000 Заборгованість з оплати 50 000 Грошві кошти та їх еквіваленти в національній валюті 5 000 праці Баланс 135 000 Баланс 550 000 Інформація надана бухгалтером для виправлення помилок: 1. Виробниче обладнання підприємство взяло в операційну оренду на 12 місяців. На 31,12,2002р. підприємство оплатило 100000грн. за оренду, тому ця сума показана в балансі як вартість виробничого обладнання. 2. В балансі вартість запасів визначена в сумі 20000грн. Станом на 31,12,2002р. запаси, які є в наявності підприємства за даними інвентаризації оцінені в 15000грн. 3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 10000грн., з них 2000грн. - сума майбутнього контракту, який підприємство планує укласти на 2003 рік. 4. Грошові кошти підприємства в сумі 5000грн. включають: 4200грн., що знаходяться на рахунку підприємства в банку, в т.ч. 2000грн. сума отриманого кредиту; 100грн. - готівка в касі; 700грн. - на особових рахунках працівників підприємства. 5. Статутний капітал зазначений в установчих документах підприємства -20000грн. Інше підприємство запропонувало купити підприємство за 500 000грн., тому ця сума стоїть в балансі. 6. Заборгованість з оплати праці складає 50000грн., в тому числі 20000грн., що були виплачені 31,12,2002р. 7. Підприємство за результатами роботи 2002р. має непокритий збиток, але його не внесено до балансу.
ВУЗ:
Содержание:
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
2
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)