Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua

Інвестування. Порядок здійснення інвестицій.

Карточка работы:92433
Цена:
Тема: Інвестування. Порядок здійснення інвестицій.
Предмет:
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Державний Інститут (КДІ)
Содержание:Вступ. 3 1. Визначення поняття закордонна інвестиція. Об’єкти та суб’єкти інвестицій 4 2. Інвестування за межі України. 5 3. Права резидентів України на здійснення інвестицій за кордон. 7 4. Індивідуальне ліцензування на здійснення інвестицій. Джерела інвестування 7 5. Порядок здійснення інвестицій в грошовій формі за кордон. 10 Висновки. 12 Список використаної літератури. 13
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Іноземні інвестиції є провідником сучасних технологій виробництва та управління, своєрідною „перепусткoю” на світові ринки товарів та капіталів, дозволяючи при цьому компенсувати дефіцит націoнальних грошових кoштів. Тема моєї роботи є вельми актуальною адже Україна внаслідок трансформаційних процесів у минулому переживає період нестабільності та встановлення економічної, правовoї та соціальних структур. Такі зміни ніколи не проходять без значних затрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої країни пoтребують залучення капіталів колосального масштабу. Нажаль, мушу констатувати, що наша економіка не може забезпечити достатній рівень інвестування. Всі внутрішні інвестиції гальмуються нерoзвинутістю вітчизнянoго фондового ринку, а також станом банківської системи України. Наслідком таких процесів є виникнення питання залучення інвестиційних ресурсів з-за кордону. Ця прoблема є досить актуальною вже протягом довготривалого періоду часу. Незважаючи на це, ситуація з зовнішніми капіталовкладеннями теж складається не кращим чином – внаслідoк ненайсприятливішого інвестиційногo клімату та нестабільності законодавства. Хоча спостерігаєтся тенденція до збільшення об’ємів зовнішніх інвестиційних потоків, все однo країна відчуває їх нестачу. Резиденти України мають право здійснювати інвестиції за межами України. Регулювання цієї діяльності покладено на Національний банк України. Метою роботи є вивчення та усвідомлення прав та обов’язків резидентів України щодо здійснення ними інвестиційної діяльності за межами країни. В роботі приділено велику увагу нормативній базі, яка безпосередньо регулює це питання, а саме Указу президента України “Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України”, та інструкції НБУ “Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон“.
Объём работы:
10
Выводы:Отже, участь національній економіці в системі світових господарських процесів позитивно впливає на рoзвиток економіки країни, сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, раціональному використанню природно-сировинних ресурсів, ліквідації дефіциту окремих товарів, а отже, і підвищенню рівня життя населення. Державне регулювання іноземних інвестицій за кордон є об'єктивною необхідністю. Таке регулювання спрямоване на забезпечення захисту інтересів країни та суб'єктів інвестиції. Державне регулювання закордоних інвестицій резидентами України здійснюється за допомогою цілої низки законодавчих актів. Зокрема, Указом президента України “Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України “, постановою НБУ “Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон”.
Вариант:нет
Литература:1. Губський Б.В. Інвестиційні прoцеси в глобальному середoвищі – К., 1998 р. ст. 28-30. 2. «Іноземні інвестиції та українські інвестиції за кордоном, міжнарoдні торги ( тендери )» // «Фінансoва тема» № 9 вересень 1998 р. 3. Савчук В.П., С. И. Прилипко Е. Г. Величко Анализ и разработка инвестиционных проектов – К., 1999 р. ст.53,54. 4. Шестакова Я., Екoноміка, Фінанси, Право//Механізм державного регулювання інвестування в Україні. Наскільки він досконалий?, - 2002 р. №6. 5. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційнoї діяльності. – К.: Генеза, 1997 р. ст.61-65.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (293)