Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Управління імпортними операціями на підприємстві ТОВ «Оптіма»

Карточка работы:185
Цена:
Тема: Управління імпортними операціями на підприємстві ТОВ «Оптіма»
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ЗЕД
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Вступ 2 Розділ 1. Теоретико методологічні основи управління імпортними операціями на підприємстві 3 1.1. Поняття та види комерційних операцій. Імпортні операції в системі комерційних операцій 3 1.2. Механізм управління імпортними операціями на підприємстві 17 1.3. Теоретико - методологічні основи визначення ефективності здійснення імпортних операцій 24 Висновок до розділу 1 31 Розділ 2. Теоретико методологічні основи управління імпортними операціями на підприємстві ТОВ “Оптіма” 32 2.1. Загальна економічна характеристика та особливості функціонування управління на підприємстві 32 2.1.1. Паспорт підприємства 32 2.1.2. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю 34 2.1.3. Характеристика товариства з обмеженою діяльністю 34 2.1.4. Організаційна структура та план персоналу 38 2.1.4. Торговельна діяльність ТОВ “Оптіма” 42 2.2. Аналіз ефективності імпортних операцій на підприємстві 51 2.3. Аналіз сильних та слабких місць управління імпортними операціями на підприємстві 55 2.3.1. Аналіз і оцінка торгово - технологічного процесу 56 Висновок до розділу 2 60 Список літератури 63
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Мета даної роботи - теоретичне обґрунтування управління імпортними операціями на підприємстві. Об’єкт дослідження - українське підприємство ТОВ “Оптіма”. Робота складається з трьох окремих розділів:  У першому розділі надаються поняття про комерційні операції та існуючі види останніх. Дається визначення імпорту та імпортних операцій, а також відбувається знайомство з механізмом управління останніх. Пропонується методика аналізу ефективності імпортних операцій підприємства.  У другому розділі наводиться загальна економічна характеристика базового підприємства, аналізуються сильні та слабкі міста управління імпортними операціями, аналізується їх ефективність.  У третьому розділі ми пропонуємо шляхи вдосконалення управління асортиментом, валютними ризиками, та функцій фінансового контролю імпортними операціями. Розділи закінчуються висновками в яких конкретизовано матеріал, наведений в підпунктах останніх. В загальному висновку наведено данні щодо результатів аналізу, а також основні напрямки вдосконалення управління та ефективності імпортних операцій.
Объём работы:
60
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Міжнародні економічні відносини. Підручник/ За ред. А.С.Філіпенка.-К.: Либідь, 1994. С. 178-183. 2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю/ Під ред. А.І. Кредісова.- К.: 1997. С. 35-63. 3. Філіпенко А.С., Бураковський І.В. та ін. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин.-К.: Либідь, 1994. С. 48-67. 4. Білецький С. Міжнародний економічний взаємозв’язок і взаємозалежність: проблеми, тенденції // Економіка України. – 1994. - № 9. – С. 78-83. 5. Гніденко Т. В. Стратегічні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності України // Економічні проблеми невиробничої сфери: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 12-15. 6. Голуб В. М. та ін. Макроекономічні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України / Голуб В.М., Найден М.В., Шурміль В.В. // Соціально-психологічні, економічні та виробничі аспекти сучасної економіки і освіти: Матеріали наук.практ. конф. ЧДІЕУ, 1998 р.–Чернігів, 1998.– Вип. 2. – С. 15-16. 7. Даниленко Н.Б., Стецюк П.I. Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Вісн. Одес. ін-ту внутр. справ. – 1998. - № 2. – С. 79-80. 8. Карпик Т.Я. Інтеграція України в європейський економічний простір // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 27. 1. Бахрамов Ю. Организация внешнеэкономической деятельности. - СПб., 2000. 2. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. - М, 2000. 3. Предпринимательство. - М., 1999. 4. Прокушев Е. Внешнеэкономическая деятельность. - М., 1999. 5. Бреддик У. Менеджмент в организации. - М., 1997. 6. Буренин В. Организация и управление внешнеэкономическими связями. - М., 1992. 7. Волкова И. Справочник о фирмах капиталистических стран. - М., 1994. 8. Горчакова И. Организация и техника внешнеэкономических операций на капиталистическом рынке. - М., 1995. 9. Коноринг В. Искусство управления. - М., 1997. 10.Менеджмент организации. - М., 1997. 11. Платонов С. Искусство управленческой деятельности. - М" 1996. 12. Таранов П. Золотая книга руководителя. - М., 1994. 13. Уткин Э. Управление компанией. - М., 1997. 14. Шахмолов Ф. Американский менеджмент. - М., 1944.
Дополнительная информация:только 1 и 2 раздел подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)