Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі: теорія та задачі

Карточка работы:61232б
Цена:
Тема: Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі: теорія та задачі
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік
Тип:Контрольна робота
Задание:1) За даними бухгалтерського балансу розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: основного коефіцієнта фінансової стійкості; коефіцієнт структури довгострокових вкладень. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. 2) Методом ланцюгових підставок визначити вплив на середню заробітну плату у звітному періоді порівняно з планом таких факторів: ? зміну середньорічної чисельності ПВП; ? зміни фонду заробітної плати. Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який – за рахунок збільшення фонду заробітної плати. Вихідні дані: Показник План Факт Фонд заробітної плати, тис. грн. 460 480 Середньорічна чисельність ПВП, осіб 155 150 3) Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив усіх можливих факторів на обсяг випуску продукції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З’ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції. Вихідні дані: Показник 1 рік 2 рік 3 рік План Факт План Факт План Факт Обсяг випуску товарної продукції, тис. грн. 784 874 Кількість верстатів, шт. 10 12 100 90 90 100 Відпрацьовано за рік верстато-змін 4200 4056 39200 36450 45100 45050 Середньорічний виробіток на один верстат, грн. 8400 90111.1 Виробіток на одну верстатозміну, грн. 20 24.9 29.0
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:5. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі 3 Задача 5 9 Задача 38 14 Задача 60 17 Література 22
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
21
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник /И.А. Белобжицкий, В.А. Белобородова, М.Ф. Дячков и др./; Под редакцией В.А. Белобородовой, - 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 2005 г. - С. 163-201. 2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник /Под редакцией В.И. Рыбина, - 3-е. изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 2002 г. – С. 112-119. 3. Анализ финансово – хозяйственной деятельности пред. (объединений): Учебник /Под редакцией В.А. Раевская. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М.: финансы и статистика, 2004 г. – С. 94-100. 4. Деркач Д.И. Анализ производственно – хозяйственной деятельности промышленных предприятий, Учебное пособие для подготовки и повышения квалификации ст. бух. пром. предприятий, издательство 2-е, дополненное и переработанное М.: Статистика, 2005 г. – С. 160-170. 5. Житна І.П., Нескреба А.М., Економ. аналіз господ. діяльності підприємств, Навч. посібник: Пер. з рос. – К.: Вища школа, 2002 – С.59-63. 6. Петров В.И. Анализ хоз. деятельности машиностроительного предприятия: Учебник для техникумов. – М.: Машиностроение, 200 г. – С. 77-80. 7. Савицкая Г.В. Анализ хоз. Деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. И доп.- Мн.: ИП «Экоперспектива», 2004-С. 252-259. 1. Эконом. Анализ хоз. деят. пред. и об.: Учебник /Под редакцией С.Б. Барнгальц и Г.М. Тация. – 3-е. изд., прераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1986. – С. 106-121.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)