Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Контролінг»

Конгрольна робота з контролінгу за 5 курс (НАУ)

Карточка работы:7311б
Цена:
Тема: Конгрольна робота з контролінгу за 5 курс (НАУ)
Предмет:Контролінг
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Управління (НАУ)
Содержание:ВСТУП           3 1. Обґрунтувати поділ витрат відносно технологічного процесу          4 2. Визначити сутність аналізу вузьких місць на підприємстві    7 3. Визначити сутність та дати характеристику бюджету загальногосподарських витрат і прибутків           11 ВИСНОВКИ  15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    17
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Особливість управління підприємством в сучасних умовах полягає в тому, що, з одного боку, необхідний моніторинг за зовнішнього середовища (ринків закупівель, збуту, робочої сили, капіталу) й адекватне реагування на його вплив, а, з іншого боку, управління процесами всередині самого підприємства. Для правильного ухвалення рішення, керівник повинен вивчити зовнішні і внутрішні умови функціонування, і, виходячи з встановлених цілей, оцінки та результатів аналізу альтернативних варіантів, обрати оптимальний. Ефективним методом в даній ситуації є контролінг. У вітчизняній практиці концепція контролінгу застосовується лише фрагментарно, що не сприяє поліпшенню результатів діяльності підприємства. Проблеми впровадження контролінгу на підприємствах були прямо або опосередковано досліджені вітчизняними та зарубіжними вченими, серед них Ван Хорн Дж., Ворст І., Ревентлоу Г., Холт Роберт, Шим Джей К., Бланк І.А., Балабанов І.Т., Брігхем Е.Ф., Бартон Л., Беляев С.Г., Василенко В.О., Грязнова А.Г., Кузьмін О.Є., Коротков Є.М., Попов Р.А., Плоткін Я.Д., Уткін Е.А. та інші.
Объём работы:
14
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Витрати технологічного процесу поділяються на основні і накладні витрати. Основні витрати пов’язані з безпосереднім виконанням технологічних операцій з виробництва продукції (робіт, послуг), а накладні — з управлінням та обслуговуванням діяльності підрозділу (бригади, цеху, ферми, внутрішньогосподарського кооперативу тощо), галузі чи господарства загалом. Основні витрати — це сукупність прямих витрат на виробництво продукції. Розрізняють прямі матеріальні витрати, на оплату праці та інші. Накладні витрати - це сума коштів для відшкодування витрат будівельних і монтажних організацій, пов'язаних зі створенням загальних умов будівельного виробництва, його організацією, управлінням і обслуговуванням. Терміном «вузькі місця» позначаються слабкі ланки в організаційній структурі підприємства, тобто такі, що створюють певні труднощі, без ліквідації яких неможливе подальше зростання. Виокремлення “вузьких місць” у провідних ланках використовують для того, щоб з’ясувати, які учасники чи які види ресурсів перешкоджають підвищенню ефективності господарювання, які є “вузькими місцями”, від яких сторін діяльності залежить значне поліпшення роботи і що є провідною ланкою в цій роботі. Концентрація уваги на “вузьких місцях” у провідних ланках – характерний прийом, який широко використовують на практиці, особливо для регіональної організації пошуку резервів. Вивчення в першу чергу “вузьких місць” і провідних ланок підвищує оперативність аналізу, вплив висновків і в той же час зменшує праці аналізованих підприємств. Так, якщо серед використовуваних матеріалів є такі, які виділяють підприємству в обмеженій кількості, то потрібно, в першу чергу, виявити можливості найекономнішого використання або заміни цих матеріалів (наприклад, кольорових і дорогоцінних металів). Бюджет загальногосподарських витрат складається через об’єднання бюджетів усіх відділів і служб управління підприємства та його господарського обслуговування. Бюджет прибутків можна розглядати як комбінацію бюджетів витрат і доходів, що утворюють єдиний баланс прибутку.
Вариант:нет
Литература:1.       Контроллинг в бизнесе. Методические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, Ц. Р. Фалько. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 256 с. 2.       Контроллинг как инструмент управления предприятием / Э. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, . Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н. Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с. 3.       Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 304 с. 4.       Стефанюк І. Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу // Фінанси України. – 2005.– № 2. – С.146-153. 5.       Стратегия и тактика антикризисного управления фирмою / Под общ. ред. А. П. Градова и Б.И. Кузина. - СПб: Специальная литература. – 1996. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга /Пер.с нем.; под ред. Турчака А. А., Головачова Л. Г., Лукашевича М. Л. – М.: Финансы и статистика. – 1995.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (45)