Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Основні напрями вдосконалення організації бухгалтерського обліку

Карточка работы:73381б
Цена:
Тема: Основні напрями вдосконалення організації бухгалтерського обліку
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 4 Розрахувати суму залишку на кінець січня, здійснивши оцінку вибуття запасів методами середньозваженої собівартості та ЛІФО. (таблиця з даними додається)
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Основні напрями вдосконалення організації бухгалтерського обліку    3 Задача 4         15 Список використаної літератури    17
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:4
Литература:1.      Житний, П. Концепція формування амортизаційної політики в умовах ринкової економіки Текст / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 3 – С. 13- 17. 2.      Котенко, Л.М., Польова Т.В. Удосконалення документування операцій з обліку нематеріальних активів Текст / Л.М. Котенко, Т.В. Польова // Актуальні проблеми економіки. –  2005. –  № 5. –  C. 109-116. 3.      Омельченко, О. Удосконалення обліку основних засобів Текст / О. Омельченко // Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Наукове видання «Торгівля і ринок України». – вип. 10. – Донецк, Донецький державний університет економіки і торгівлі. – 2000. – С. 86-92. 4.      Омельченко, Е. Ю. Совершенствование методологии учета стоимости и оценки основных фондов Текст / О. Омельченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку та контролю в Україні». – Донецьк. – 1999. – С. 167-174. 5.      Плотникова, Л.А., Каспин А.Е. Нематериальные активы: обзор международного опыта и перспективы развития Текст / Л.А. Плотникова, А.Е. Каспин // Международный бухгалтерский учет. –  2006. –  № 4. –  C. 30-39. 6.      Сунь, Л. Методика оцінки вартості об'єктів нематеріальних активів Текст / Л. Сунь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. –  2000. –  №41. –  С. 56-59.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)