Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Бухгалтерський облік у банку»

Облікова політика банку

Карточка работы:73452б
Цена:
Тема: Облікова політика банку
Предмет:Бухгалтерський облік у банку
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Контрольна робота
Задание:Практичне завдання: На підставі даних господарських операцій комерційного банку «Хрещатик» необхідно: 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (додаток 1). 2. Кожну господарську операцію оформити документально 3. Сформувати фінансову звітність банку.
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:1. Облікова політика банку  3 2. Аудит обліку оплати праці          8 Практичне завдання 19 Література      39
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
36
Выводы:
Вариант:нет
Литература:  1.      Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. за № 2121-ІІІ (зі змінами і доповненнями). 2.      Положення про порядок створення і реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. за № 375 (зі змінами і доповненнями). 3.      Положення про порядок видачі банком банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій, на виконання окремих операцій, затверджене Постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. за № 275 (зі змінами і доповненнями). 4.      Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затверджено Постановою Правління НБУ від 18.06.03 за № 254 (зі змінами і доповненнями). 5.      Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами і доповненнями). 6.      Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджено Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. за № 480 (зі змінами і доповненнями). 7.      Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 17.06.2004р. за № 280 (зі змінами і доповненнями). 8.      Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені Постановою Правління НБУ від 19.03.2003 за № 124 (зі змінами і доповненнями). 9.      План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджений Постановою Правління НБУ від 17.06.2004р. за № 280 (зі змінами і доповненнями). 10.  Облік і аудит у банках: Навчальний посібник / За ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 493с. 11.  Облік і аудит у банках: Пдіручник / За заг. ред. проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 536с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (29)