Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Економетрія»

Членство СОТ та можливі наслідки приєднання України до цієї організації

Карточка работы:61182б
Цена:
Тема: Членство СОТ та можливі наслідки приєднання України до цієї організації
Предмет:Економетрія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік та аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Цілі та напрямки діяльності СОТ 5 2. Сучасний стан взаємодії між Україною та ГАТТ/СОТ 7 3. Можливі наслідки вступу України в СОТ 9 Висновки 12 Перелік використаних джерел 14
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Приєднання України до ВТО триває вже понад вісім років. У червні 1992 року. Україна отримала статус спостерігача при ГАТТ. 15 вересня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів №730 створена міжвідомча комісія з питань приєднання до ГАТТ. До її складу увійшли голови або заступники голів тих відомств, які повинні взяти безпосередню участь у процесі приєднання. Функції секретаріату цієї комісії виконує Управління багатостороннього економічного співробітництва Міністерства зовнішніх зв’язків України. 30 листопада 1993 року Україна направила до секретаріату ГАТТ офіційну заявку з проханням про приєднання до цієї організації. 17 грудня ГАТТ створила офіційну робочу групу з приєднання України до ГАТТ з представників зацікавлених держав 1, c. 206 Реальний розвиток міжнародної торгівлі усе більш чітко виявляє, що глобалізація й інтернаціоналізація світових економічних процесів, що різко підсилилася наприкінці сторіччя, усе більш інтенсифікуються, та одним із своїх наслідків має поступове розмивання грані між прикордонним і внутрішнім регулюванням міжнародного економічного обміну. Одним з результатів цього стає поступовий перенос центра ваги регулювання міжнародної торгівлі з режиму найбільшого сприяння на національний режим. Цей процес вже позначився в рамках ВТО. Одночасно розвивається своєрідна уніфікація правил і норм регулювання міжнародного обміну товарами і послугами. Складається зростаюча сумісність національних правових норм регулювання зовнішньої торгівлі. На цій основі формується сучасна міжнародна торговельна система, що організує центром якої поступово стає ВТО. Інтереси України вимагають, щоб вона завершила свою роль спостерігача і стала активним учасником цього процесу. Україна вже має у своєму розпорядженні ринкові механізми господарювання, відмовилася від ряду обмежень на економічну діяльність, і в той час, дотепер відрізняється різкими диспропорціями в економіці. Усунення даних диспропорцій або зм'якшення їхніх наслідків може зажадати додаткових заходів державної підтримки. Тому було б бажаним домогтися застосування до України по даному питанню положень угод Уругвайського раунду, що передбачають надання визначених пільг з метою підтримки економічних реформ у країнах з перехідною економікою: ГАТС - забезпечуючий можливість введення обмежень по доступі на ринок послуг у зв'язку зі станом платіжного балансу; ТРІП - падаючий перехідної період до 5 років до прийняття зобов'язань за згодою й Угоди по субсидіях і компенсаційних мірах, відповідно до якої, країни, що знаходяться в процесі переходу від планово-централізованої до ринкової економіки вільного підприємництва. Першим кроком кожної країни, котра бажає приєднатися до ГАТТ, є підготовка Меморандуму про торговельний режим. У цьому документі повинна бути представлена повна інформація по законодавству, яка стосується зовнішньої торгівлі країни, що приєднується, і має значення для ГАТТ. На цьому етапі для вступу у ВТО Україні необхідно було внести значні зміни в законодавство. На початок 2000 року значна частина українського законодавства вже відповідала вимогам ВТО. Проте з деяких питань Робоча група відмічала відсутність ясності, однозначності тощо. 1, c.206 Очевидно, що робота з наближення законодавства в сфері торговельно-економічних відносин має відбуватися в контексті діяльності по вступу до Світової організації торгівлі (СОТ), тобто у невідривному зв'язку з роботою по трансформації зовнішньоторговельного режиму відповідно до норм і принципів ГАТТ/СОТ . 1 ГАТТ — Генеральна угода з тарифів і торгівлі.
Объём работы:
13
Выводы:Багатосторонню торговельну систему, в центрі якої знаходиться Світова організація торгівлі (СОТ), можна визначити в широкому сенсі як набір міжнародних правил, виконання яких намагається від країн при здійсненні торговельних відносин між собою. Головною метою цих правил є сприяння відкритій і ліберальній торговельній політиці. Існуючі правила постійно вдосконалюються задля того, щоб відповідати умовам світової торгівлі. 2, c 73 Говорячи про перспективу на найближчі два роки не можна не брати до уваги наступні чинники, що можуть впливати на процес і темпи вступу України у СОТ: • очікуваний початок нового раунду багатосторонніх торгових переговорів СОТ може відсунути на другий план питання прийняття нових членів. Водночас, очікується, що новий раунд приведе до подальшої широкомасштабної лібералізації міжнародної торгівлі і, відповідно, підвищенню планки вимог до країн, що вступають. Відповідно уряду України необхідно буде виконати значно більший обсяг роботи по приведенню торгового режиму у відповідність із вимогами СОТ. Можна також припустити, що значні зміни необхідно буде внести до графіків зобов'язань по тарифах і послугах; • позитивний вплив на формування тактики і стратегії вступу у СОТ мають справити результати президентських виборів та збереження стратегічного курсу на інтеграцію у європейський економічний простір; • важливу роль має відігравати підтримка процесу вступу у СОТ з боку ЄС і США. Враховуючи необхідність глибокої трансформації українського економічного законодавства відповідно до норм і принципів СОТ особливе значення мають всі форми роботи з Парламентом, зокрема: - консультації при підготовці законів; - проведення круглих столів і дискусій; - навчання фахівців юридичної служби Парламенту; - тощо. Очевидно, що виконання усіх заходів щодо реформування законодавства потребуватиме залучення значної кількості експертів - юристів і економістів, що спеціалізуються в різних галузях права й економіки.
Вариант:нет
Литература:1. Циганкова Т.М., Гордєєева Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. –Вид 2-ге перероб. і доповнене. –К.: КНЕУ, 2001. –304 с. 2. Осика С.Г., Пятницький В.Г. Світова організація торгівлі / 2-ге видання, перероблене і доповнене. –К.: “К.І.С.”, 2004 – 516 с. 3. Шреплер А.Х. Международные организации: Справочник / пер. С нем. С.А. Тюпаева, 1995. 4. Генеральна Угода з тарифів і торгівлі: структура і діяльність/ Міжвідомча комісія з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. МЗЕС України / за ред. С.Г.Осики, А.І.Гончарука. –К., 1994 5. Гребельник О. П. Роль тарифного регулювання у системі макроекономічного реформування економіки України // Екон. теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття: Матеріали між нар. наук.-практ. конф., 1-2 берез. 2000 р. - К., 2000. - Ч. 2. - С. 38-39.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (103)