Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Статистичне вивчення продуктивності корів

Карточка работы:9247
Цена:
Тема: Статистичне вивчення продуктивності корів
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Коледж, не відомий (Україна)
Содержание:РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ТВАРИННИЦТВА 3 1.1. Показники продуктивності праці та методи її розрахунку 3 1.2 Показники валової, кінцевої і товарної продукції сільського господарства. Товарність продукції, методи її обчислення 6 РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ВРХ 12 2.1. Групування – основа наукової обробки масових даних. Види групувань. 12 2.2. Ряди розподілу вибіркової сукупності та їх графічне зображення 16 РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ВРХ ТА ФАКТОРІВ, ЩО НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ 22 3.1. Ряди розподілу та їх графічне зображення 22 3.2. Узагальнюючий показник рядів розподілу 24 ХАРАКТЕР ПЕРВИННИХ ДАНИХ 24 РОЗДІЛ 4. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ВРХ 28 4.1. Рангова кореляція 28 4.2. Прямолінійна регресія .Визначення параметрів рівняння зв’язку та їх економічна інтерпретація . Графічне зображення лінії регресії. 30 4.3. Вимірювання інтенсивності кореляції. Коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації та їх зміст. 34 ВИСНОВОК 35 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 37
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
35
Выводы:Як видно з таблиці 3 та рисунку 3 найбільша кількість корів витрачає кормів від 36,86 до 38,42 ц, найменша кількість корів витрачає кормів від 35,3 до 36,86 ц. Виходячи з результатів таблиці 2 та рисунку 2 найбільша кількість варіант має вихід телят від 928 до 942 голів на 1000 корів Виходячи з розрахунків, можна сказати, що індивідуальні значення витрат кормів від середнього значення по сукупності відхиляються на 8,8%. В середньому індивідуальні значення виходу телят відхиляються від середнього значення по сукупності на 2,09% Варіація на 68% залежить від варіації надоїв корів від витрат на корми і лише на 32% від інших факторів. Внаслідок відмічених обставин в якості готової продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств постає, по-перше, вся реалізована за межі господарства худоба племінного і м'ясного призначення, в тому числі і незакінчена виробництвом взагалі (молодняк), по-друге, худоба, яка вирощується для поповнення свого стада і для внутрігосподарського забою. Але худоба, реалізована на сторону, і худоба, залишена на плем'я у себе чи забита на м'ясо, - результат виробництва не одного року (у всякому разі цей період виробництва виходить за межі календарного року). Більше того, реалізована після відгодівлі вибракувана худоба і куплена худоба містить частину продукції, яка була врахована за інші періоди чи в інших господарствах. Тому продукцію цього року можна визначити лише розрахунковим шляхом – методом відповідних балансових рівностей у двох формах: в грошовій і в живій вазі. 1. В грошовій формі. В цьому випадку із вартості худоби на кінець року і вартості реалізованої забитої худоби вираховують вартість худоби, яка є на початок року і купленої. 2. В живій вазі. Визначення продукції тваринництва в живій вазі має відоме економічне значення з двох підстав: 1) вирощування на плем'я і м'ясо, а також відгодівля худоби характеризується зміною живої ваги; 2) вся худоба м'ясного призначення, а також (протягом відповідного періоду) і худоба основного стада представляє комплексну сировину для виробництва м'яса, сала, шкіри і т.п.. Разом з тим необхідно відмітити, що цей показник живої ваги дуже грубий і неточний, оскільки: а) підсумовується жива вага худоби різних видів, яка відрізняється виходом м'яса і його якістю (калорійність, смакові якості, і т.д.); б) жива вага значно коливається незалежно від забійної ваги через один стан тварини; в) врахована продукція живої ваги може бути загублена при наступному недогодовуванню худоби. Перший недолік може бути в певній мірі ліквідований перерахунком живої ваги на забійну. Однак, стосовно до вирощування племінної худоби це не дає особливої переваги. Другий недолік не можна перебороти нормативним перерахунком на забійну вагу. Для цього необхідно визначити забійну вагу по об'єктивних признаках тварин, що потребує спеціальних навичок і здійснювати лише на заготівельних пунктах. Третій недолік, на жаль, представляє специфічну трудність обліку невиправданих втрат виробництва.
Вариант:30
Литература:1. Закон України "Про державну статистику" Голос України" 21 жовтня 1992р. 2. Головач А.В, Статистика: Підручник. К.: Вища школа, 1993. 3. Стат246566198истика. Навчально-методичний посібник. За ред. Швеця В.Г. К.: ВПЦ „Київський університет", 2002. 4. Курс соціальноекономической статистики. Учебник для вузов/ Под ред. проф. М.Г.Назарова. М: Финстатинформ, ЮНИТИДАНА, 2000 771 с 5. Економика и статистика фирм.: Учебник/ В.Е.Адамов и др. М.Финансы и статистика, 2002.240 с. 6. УманецьТ.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навч.посіб К.: Вікар, 2003, 623 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)