Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємств

Карточка работы:86381
Цена:
Тема: Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємств
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):
Тип:Задача
Задание:Задача 1 Завдання: Визначити структуру виробництва галузі промисловості у 2003, 2005, 2007 рр., а також галузеві коефіцієнти випередження по окремих підгалузях, виходячи з даних: у 2003 р. обсяг валової продукції промисловості склав 24,8 млн. грн., у тому числі по підгалузях: А – 5,9 млн. грн., Б – 5,2 млн. грн., В – 4,9 млн. грн., Г – 1,2 млн. грн., інші – 7,6 млн. грн.; у 2005 р. обсяг виробництва по галузі зріс на 12,5 млн. грн., коефіцієнти випередження по підгалузях склали: А – 0,88; Б – 1,174; В – 1,034; Г – 1,189; інші – 0,943; у 2007 р. обсяг виробництва зріс в порівнянні із 2003 р. на 28,8 млн. грн., в тому числі по підгалузях: А – 4,71 млн. грн., Б – 9,7 млн. грн., В – 6,33 млн. грн., Г – 2,44 млн. грн., інші – 5,62 млн. грн. Результати розрахунків занести в таблицю 1.1. Задача 2 Завдання. На підприємстві є 32 структурних підрозділи, а у відповідності з типовою структурою та нормативними умовами їх формування (по чисельності працюючих) їх повинно бути не більше 24, фактична чисельність працівників апарату управління складає 210 при нормативній чисельності 170. Обчислити коефіцієнт економічності апарату управління підприємством . Задача 3 Завдання. На підприємстві з чисельністю 7200 (працюючих). Норма керованості майстрів – 25 чол. Середня норма керованості для керівників вищестоящих рівнів – 6 чол. Підприємство працює у дві зміни – 16 год. Розрахувати кількість рівнів управління.
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Задача 1 3 Задача 2 5 Задача 3 6 Список використаної літератури 8
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ–2000", 2001. – 298 с. 2. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: "Магнолія плюс", 2003. – 336 с. 3. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Конспект лекций. – Таганрог: ТРТУ, 1997. – 614 с. 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: "Академвидав", 2003. – 416 с. 5. Менеджмент: Конспект лекцій / Заг. ред. А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2001. – 352 с. 6. Райсс М. Оптимальная сложность управленческих структур // Проблемы теории и практики управления. – 1994. – №5. – С. 24-27. 7. Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 687 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (792)