Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Планування витрат

Карточка работы:86386
Цена:
Тема: Планування витрат
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):
Тип:Задача
Задание:Задача 1 Завдання. Визначити затрати на 1 грн. товарної продукції і процент зниження собівартості продукції за даними таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Вироби Річний випуск, шт. Собівартість одиниці продукції, грн./шт. Гуртова ціна за одиницю, грн./шт. Звіт План Звіт План X 4000 4300 80 78 83 У 10000 9000 16 14 18 Задача 2 Завдання. За звітними даними собівартість товарної продукції становила 74000 грн., питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26%, матеріальних затрат – 48%. На плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати – на 1%, а зниження матеріальних витрат на – 4%. Вияснити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді? Задача 3 Завдання. Приватний підприємець Жарчук В.С. планує налагодити масове виробництво комплектуючих Ж-10, на які є постійний попит сусіднього машинобудівного заводу. За попередніми розрахунками завод зможе купувати щорічно від 400 до 525 тис. таких комплектуючих, але найбільш вірогідним є продаж заводу в середньому 450 тис. шт. за ціною 2,52 грн. за 1 шт. Розрахунок можливих витрат на нове виробництво передбачає: 1. Для кожного робітника треба виготовити спеціальний пристрій вартістю 900 грн. за штуку, придбати спеціальні столи, стільці та інше необхідне обладнання на загальну суму 540 грн. 2. Оплата праці одного робітника за годину роботи може бути встановлена на рівні 6,75 грн., але підприємець В.С. Жарчук розраховує додавати до ставки ще 20% премії за якісну роботу для підвищення матеріальної зацікавленості працівників; за годину роботи один робітник на новому обладнанні зможе виготовляти і упаковувати 15 виробів; при роботі в одну зміну кожен робітник зможе відпрацювати за рік 2000 год. 3. Вихідні матеріали для виготовлення одиниці нового виробу можна придбати за 1,53 грн. при вартості їх перевезення на підприємство – 0,09 грн. на одиницю продукції. 4. Необхідне приміщення для організації нового виробництва можна орендувати за 1080 грн. на місяць. Оренда можлива не менше ніж на один рік. 5. Оплата праці самого підприємця, як генерального менеджера, офіс-менеджера і за сумісництвом – бухгалтера становитиме 4860 грн. за місяць. 6. Для вчасного виконання замовлення необхідно придбати обладнання та устаткування з розрахунку на виготовлення максимально можливого обсягу виробів (525 тис. виробів за рік). Необхідно визначити: 1) очікувану суму змінних витрат на одиницю продукції; загальну суму постійних витрат за місяць; суму повних витрат підприємця за рік при різних обсягах виробництва (400, 450 і 525 тис. одиниць продукції); середню собівартість одного виробу при вказаних обсягах виробництва (без амортизації обладнання); 2) ті ж показники, що і в пункті 1, але з врахуванням наступного: кількість найнятих працівників розрахована на виготовлення 450 тис. виробів за рік; при зменшенні обсягу замовлення (неповному завантаженні робітників) оплата праці не зменшується; при збільшенні замовлення понад 450 тис. виробів за рік робітників залучатимуть до понадурочної роботи з оплатою 12,15 грн. за годину (з урахуванням премії); понадурочна робота не зумовить зростання суми постійних витрат; 3) ті ж показники, що і в пункті 2, але з врахуванням суми амортизації обладнання та устаткування, нормативний термін використання якого становить 6 років, амортизація нараховується прямолінійним методом, ліквідаційна вартість ігнорується; 4) чи доцільно приватному підприємцю В.С. Жарчуку організовувати виробництво вказаних комплектуючих.
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 5 Список використаної літератури 9
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. – Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с. 2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації. Друге видання, виправлене і доповнене. – К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ–2000", 2001. – 298 с. 3. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с. 4. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч. посіб. / За ред. В.М.Добровського. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с. 5. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник. – К.: Книга, 2004. – 254 с. 6. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (770)