Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Основи менеджменту

Карточка работы:20971
Цена:
Тема: Основи менеджменту
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Фармацевтичний і медичний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:Міні-звіт з практики
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Вступна частина. 3 2. Внутрішні змінні організації 6 3. Зовнішнє середовище організації 8 4. Організаційна структура управління: 13 5. Аналіз планування: 15 6. Керування контролюванням: 17 7. Мотивація роботи працівників: 18 8. Комунікаційний процес: 23
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 14.02.97р. №70/97-ВР. 2. Закон України „Про колективні договори і угоди” 3. Закон України „Про пенсійне забезпечення” 4. Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” 5. Закон України „Про оплату праці” 6. Закон України „Про охорону праці” 7. Закон України “Про лікарські засоби” від 04.04.96р. №123/96-вр. 8. Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров'я Наказ МОЗ 9. Наказ МОЗ „Про оплату праці” 10. Наказ про страхування медпрацівників 11. Бойчак М.П., Голик Л.А.. Радиш Я.Ф., Жаховський В.О. Менеджмент у військовій медицині: теорія і практика (Монографія) / Передмова і загальна редакція проф.. В.Я. Білого – Одеса: „Укрінформ”, 2005 – 282с. 12. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації / Київський економічний ін-т менеджменту - "Екомен". — 3.вид., випр. — К. : Кондор, 2004. — 596с. 13. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. -К.: Т-во "Знання", 2004. - 556 с. 14. Пушкар Р.М. Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика. – 3-тє видання, перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с. 15. http://moz.gov.ua/ - офіційний сайт МОЗ України
Дополнительная информация:Родом № 2, акушерка обсерваційного відділення подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)