Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Проблеми духовності

Карточка работы:9250
Цена:
Тема: Проблеми духовності
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Соціальна педагогіка та практична психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 2 1. Поняття духовності 4 2. Багатоаспектність проблеми духовності 5 3. Поняття «духовна культура» 7 Висновки 14 Список використаної літератури: 15
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Здобуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової та національної духовної спадщини, загальнолюдські культурні цінності. В суспільстві, яке трансформується, бере за основу виховання нового покоління, формування людини нової демократичної культури, яка поділяє загальнолюдські і національні цінності, високу місію виконує освіта. Головною в ній є людина, а основним завданням – розкриття її потенціалу. Культивування духовності, толерантності, взаємоповаги – сучасна філософська основа розвитку освіти. Однією з центральних проблем сучасної педагогіки, що потребує невідкладного розв'язання і в Україні, і в усьому світі, є питання формування особистості, здатної до духовного саморозвитку, тому що лише такі люди спроможні взяти на себе відповідальність за долю світу, відвернути небезпеки, що загрожують йому, і забезпечити подальший поступ людини як авангардного вияву життя на Землі в гармонії з космоеволюцією і, зокрема, відродження і розвиток України – невід`ємної складової земної цивілізації. Усвідомлення гостроти зазначеної проблеми, що постала не вперше, завжди ставало чіткішим на зламі епох. Так, у епохи Просвітництва і на початку самоствердження буржуазного ладу, що ніс в собі загрозу обезцінення багатьох загальнолюдських цінностей, виплеканих у попередні епохи, Жан-Жак Руссо у Швейцарії, а в нас Григорій Сковорода зробили спробу її розв'язання, застерігаючи від чекаючих на людство небезпек. Проте, як виявилося, це були голоси волаючих в пустелі. У результаті людству довелося пройти крізь страшні катаклізми XIX і особливо XX століть, коли ми, зазнавши страшних втрат, упродовж кількох десятиліть жили на грані життя і смерті. Нині, коли загрозу самознищення трохи відвернули, але не остаточно, бо локомотив науково-технічного прогресу не збавив швидкості, а навпаки, нарощує її, породжуючи можливість нових небезпек, з усією очевидністю стало зрозуміло, що ключ до розв'язання загрозливого питання, знаходиться в нас самих.
Объём работы:
14
Выводы:Проблема духовності ті духовної культури молоді надзвичайно важлива і актуальна, а тому сьогодні стала модною темою газетних публікацій, телевізійних програм і радіопередач. В науково-дослідницькій літературі розрізняються поняття «духовність» і «душевність». Під «душевністю» частіше всього розуміється чуттєвий світ людини. Якщо духовне являється ціннісним змістом свідомості, то душевне – це та ж цінність, представлена в переживаннях і почуттях. Духовне життя в основному охоплює процеси виховання, освіти, науки, культури, літератури, мистецтва і відображається в поглядах, думках, концепціях, суспільних процесах і явищах, в реалізації духовних потреб та інтересів людини.
Вариант:нет
Литература:1. Мурашов В. И., Идея духовности. – М., 2000. 2. Симонов П. В., Ершов П. М., Происхождение духовности. – М., 1999. 3. Щербань П. М., Формування духовної культури особистості. – Рідна школа, 1999, № 78, с. 23 – 28.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)