Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольна з економічного аналізу 3 курс КУРВ

Карточка работы:8752
Цена:
Тема: Контрольна з економічного аналізу 3 курс КУРВ
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):облік і аудит
Тип:Задача
Задание:Завдання 1 Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізуються? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю і зробіть аналітичний висновок. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції вже враховано. Завдання 2 Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Завдання 3 Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних Завдання 4 Визначте чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Ціна продукції першого сорту 20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн. Завдання 5 Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Завдання 6 Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних Завдання 7 Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис.грн. Завдання 8 Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Завдання 9 Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції) Завдання 10 За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку? Завдання 11 За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Завдання 12 Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення оборотності? Завдання 13 За наведеним даними в таблиці завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: порівняльний аналітичний баланс; групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; коефіцієнти ліквідності; інші фінансові коефіцієнти.
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание:Завдання 1 3 Завдання 2 5 Завдання 3 6 Завдання 4 7 Завдання 5 8 Завдання 6 9 Завдання 7 10 Завдання 8 11 Завдання 9 12 Завдання 10 13 Завдання 11 14 Завдання 12 15 Завдання 13 16 Список літератури 22
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
19
Выводы:
Вариант:5
Литература:1. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.: “ Нічлава”, 1999.-204 с. 2. Івахненко  В.М. Курс економічного аналізу: Навч.- метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ,2000.-263 с. 3. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа.-К.: Выща школа, 1989.-255 с. 4. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.    Уч.пособие для ВУЗов.- Минск,2000. 5. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навч.посібник.- К.: Вища школа, 1992. 6. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. Професора Поддєрьогіна А.М.- К.: КНЕУ, 1998.- 368 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)