Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Контрольна з економічнгого аналізу за 4 курс КУРВ

Карточка работы:8758
Цена:
Тема: Контрольна з економічнгого аналізу за 4 курс КУРВ
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за 5 років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягів продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На основі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Задача 2 Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Задача 3 Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнти ритмічності та підставі таких даних Задача 4 Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Задача 5 Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Задача 6 Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних. Задача 7 Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції на продаж, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн. Задача 8 Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Задача 9 Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції). Задача 10 За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку? Задача 11 За наведеними даними дайте оцінку виконанню плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Задача 12 Розрахуйте собівартість оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Задача 13 За наведеними даними в табл. 13 та 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: ? Порівняльний аналітичний баланс; ? Групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; ? Коефіцієнти ліквідності; ? Інші фінансові коефіцієнти.
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание:Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 7 Задача 4 8 Задача 5 9 Задача 6 10 Задача 7 11 Задача 8 12 Задача 9 13 Задача 10 14 Задача 11 15 Задача 12 16 Задача 13 17 Список використаної літератури 26
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:13
Литература:1. Баканов, М.И., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа Текст / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет,: Учебник: Навчальне видання.- 4 изд., доп. и перераб..- М.: Финансы и статистика, 2000.- 416 c. 2. Івахненко, В. М., Горбаток, М. І., Льовочкін, В. С. Економічний аналіз Текст / В. М. Івахненко, М.І. Горбаток, В.С. Льовочкін. — К.: КНЕУ, 2005. — 176 с. 3. Ізмайлова, К.В. Фінансовий аналіз Текст / К.В. Ізмайлова: Навч. посіб./ МАУП. – 2-ге вид., стер. – К.: 2006. – 466 с. 4. Ефимова, О.В. Финансовый анализ Текст / О.В. Ефимова. – М.: Бухгалтерский учет, - 2004. – 269 с. 5. Ковалев, В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности Текст / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 512 с. 6. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры Текст / В.В. Ковалев.  – М.: Финансы и статистика, 2001 – 560 с. 7. Кононенко, О. Аналіз фінансової звітності Текст / О. Кононенко. 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2006. – 241 с. 8. Костырко, Л.А. Финансовый аналіз Текст / Л.А. Костырко. – Луганск: изд-во Восочноукр. госуд. Ун-та, 2005.  – 189 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)